Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Лидерите на изборни длъжности от Европейския парламент и Европейския комитет на регионите са естествени политически съюзници за изграждането на една по-демократична Европа  

Местните и регионалните власти отправят искане към председателя на Европейския парламент Давид Сасоли за пълноценно участие в изпълнението и управлението на националните планове за възстановяване

Днес, когато до откриването на Конференцията за бъдещето на Европа остават само броени дни, председателят на Европейския парламент Давид Сасоли се обърна към пленарната сесия на Европейския комитет на регионите (КР) и заяви пред местните и регионалните лидери, че е необходимо конференцията да донесе конкретни резултати по места, не само в институциите на ЕС и столиците.

Необходимостта европейските ценности да достигнат до всеки регион, град и село, укрепването на европейската демокрация и пълноценното включване на местните и регионалните власти в изпълнението на националните планове за възстановяване след пандемията – тези теми бяха в центъра на дебата в пленарната зала между членовете на КР и председателя на Европейския парламент Давид Сасоли. Дискусията показа споделената воля за задърбочаване на сътрудничеството между двете институции на ЕС, особено преди официалното откриване на Конференцията за бъдещето на Европа на 9 май.

Както беше подчертано от председателя Сасоли, Европейският парламент и КР са съставени от длъжностни лица на изборни длъжности и следователно са естествени политически съюзници както в Брюксел, така и по места. Решени сме да превърнем тези думи в конкретни действия. Чрез нас, председателите на регионални съвети и местните кметове, Европа достига до местното равнище. Ние правим така, че демокрацията да функционира. Гласът на гражданите, чийто изразители са членовете на КР и един милион местни политици на изборни длъжности, които те представляват, трябва да бъде чут на Конференцията за бъдещето на Европа, не само в институциите и столиците на ЕС ”, заяви председателят на КР Апостолос Цицикостас .

Председателят на Европейския парламент Давид Сасоли заяви: „Особено във времена на криза Европейският съюз трябва да покаже значението си, като защитава хората, подкрепя предприятията, инвестира в равенство, социален напредък и икономическо благосъстояние. Задоволяването на нуждите на европейските граждани що се отнася до помощ, работа, достойнство, сигурност и просперитет за тяхното бъдеще е в основата на възстановяването. Регионите, градовете и селата ще играят важна роля по пътя към възстановяване, икономически растеж и създаване на работни места. Те трябва и могат да покажат своята добавена стойност, като проправят пътя към справедливо, цифрово и екологосъобразно възстановяване и не на последно място към възстановяване на доверието на хората."

Първият заместник-председател на КР Васко Кордейро заяви: „В Комитета на регионите никой не отказва да съдейства за успеха на Конференцията за бъдещето на Европа, но е несправедливо по отношение на местните и регионалните власти в цяла Европа да не се признава тяхната роля и значение не само като инструменти, но и като активни членове, които могат да играят роля и да кажат какво би трябвало да бъде според тях бъдещето на Европа. Съществуват големи възможности за напредък и подобрения в начина, по който местните и регионалните власти могат да участват в този процес на преосмисляне на Европа и нейното функциониране. Доверието е изложено на риск в този процес. Регионите и градовете няма да го забравят, надявам се, че и всички други институции на ЕС също."

Основна информация:

На 4 май, вторник, заместник-председателят на Европейския парламент, отговарящ за информационната политика, връзките с пресата и гражданите, Отмар Карас и заместник-председателят на Европейския парламент, отговарящ за отношенията с КР, Клара Добрев , се присъединиха към членовете на Бюрото на Комитета , за да обсъдят начините за по-добро информиране на хората в регионите, градовете и селата в цяла Европа за действията и постиженията на ЕС. Те обсъдиха и начините да се допринесе за Конференцията за бъдещето на Европа и за задълбочаване на сътрудничеството между единствените две институции на ЕС, чиито членове са длъжностни лица на изборни длъжности.

На 9 май КР ще проведе местен дебат в Страсбург, за да отбележи териториалното измерение на конференцията. Проявата, организирана съвместно с основните френски регионални и местни сдружения, ще даде възможност на регионалните и местните лидери да обсъдят с гражданите как конференцията да достигне до регионите, градовете и селата в цяла Европа. На местната проява ще присъстват Дубравка Шуйца, европейски комисар по въпросите на демокрацията и демографията, Ги Верхофстад, съпредседател на Изпълнителния комитет на Конференцията за бъдещето на Европа, и Ана Паула Закариас, държавен секретар по европейските въпроси на Португалия.

Повече подробности можете да получите тук .

Говорител на председателя:

Микеле Черконе

Тел.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023