Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Предоставянето на средства директно на градовете и регионите продължава да бъде от ключово значение за прилагането на Зеления пакт на местно равнище  

Прякото финансиране за градовете и регионите за превръщане на Зеления пакт в осезаеми проекти на местно равнище остава и занапред основното предизвикателство

Въпреки че в държавите в цяла Европа се наблюдава възобновяване на случаите на COVID-19, градовете и регионите в ЕС участват в непрекъснато сътрудничество, за да запазят Зеления пакт в центъра на възстановяването. Прекият достъп до фондовете на ЕС с цел изпълнение на Зеления пакт и справедливият преход на местно равнище продължават да бъдат основен приоритет за местните и регионалните власти в целия ЕС.

По време на второто заседание на работна група „ Зеленият пакт на местно равнище “ на 21 октомври членовете на Европейския комитет на регионите (КР) обмениха мнения по многобройните досиета, които попадат в обхвата на стратегията на ЕС за растеж с цел постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Сред обсъжданите теми бяха промишлеността, транспортът, селското стопанство и силна социална Европа.

Заседанието се проведе след като миналата седмица Европейската комисия и КР поеха ангажимент за нов етап на сътрудничество за ускоряване на изпълнението на Зеления пакт в регионите и градовете на Европа, по-конкретно в три области: енергийна ефективност на сградите, чист транспорт и екологизиране на градовете.

При откриването на дебата Хуан Еспадас (Испания/ПЕС) , кмет на Севиля и председател на Комисията на КР по околна среда, изменение на климата и енергетика и председател на работната група „Зелен пакт“ на КР, заяви: „Европейският зелен пакт е стълбът, върху който трябва да изградим по-добре нашите градове и региони, да създадем нови работни места, да намалим емисиите на CO 2 и да се борим със социалното неравенство. Днес Европейският комитет на регионите отново доказа способността си да бъде платформа, която ефективно свързва основните заинтересовани страни, включително европейските институции, местните и регионалните власти, гражданското общество и предприятията, за да изградим по-устойчиво бъдеще за всички нас.“

На заседанието на работната група „Зелен пакт на местно равнище“ се събраха докладчиците на КР по ключови досиета, свързани със Зеления пакт.

Андрис Грифроа (Белгия/Европейския алианс), член на Фламандския парламент, представи своето становище в процес на изготвяне относно „Въздействието на изменението на климата върху регионите: оценка на Европейския зелен пакт“ . Прочетете тук нашето интервю с докладчика Грифроа.

Рафал Тшасковски (Полша/ЕНП), кмет на Варшава, говори пред членовете за „ Европейски пакт за климата “ — становище, прието на последната пленарна сесия на 13 октомври 2020 г. Прочетете тук нашето интервю с докладчика Тшасковски.

Жанет Бальо (Нидерландия/Renew Europe), член на Изпълнителния съвет на провинция Южна Холандия, говори на тема „ Нова промишлена стратегия за Европа “ — становище, прието единодушно по време на пленарната сесия през октомври 2020 г. Прочетете тук нашето интервю с докладчика Жанет Бальо.

Анне Карялайнен (Финландия/ПЕС), член на Градския съвет на Керава, обобщи своето становище относно „ Силна социална Европа за справедливи промени “, прието миналата седмица на пленарната сесия на КР през октомври.

Деклан Макдонъл (Ирландия/Европейския алианс), член на Градския съвет на Голуей, говори пред членовете на КР по повод на становището си относно „ Местните и регионалните власти в постоянния диалог с гражданите “ — ключов принос към предстоящата конференция за бъдещето на Европа. Становището беше прието на пленарната сесия през октомври.

Адам Стружик (Полша/ЕНП) , маршал на Мазовското воеводство, обобщи основните моменти в становището си относно „ Предизвикателствата пред обществения транспорт в градовете и метрополните региони “ — становище, което предстои да бъде прието на пленарната сесия на КР през декември.

Гуидо Милана (Италия/ПЕС), член на Общинския съвет на Олевано Романо, обобщи становището си относно „ От фермата до трапезата — местното и регионалното измерение “ — становище, което ще бъде прието на пленарната сесия на КР през декември.

Допълнителна информация:

Зеленият пакт на местно равнище (ЗПМР) е нова инициатива на Европейския комитет на регионите, която има за цел да постави градовете и регионите в центъра на Европейския зелен пакт и да гарантира, че както стратегията на ЕС за устойчив растеж, така и плановете за възстановяване от COVID-19 се превръщат в пряко финансиране за градовете и регионите и осезаеми проекти за всяка територия. „Зеленият пакт на местно равнище“ стартира на 15 юни 2020 г. със създаването на специална работна група, съставена от 13 членове Тук можете да прочетете съобщението за пресата.

На 13 октомври 2020 г. по време на дебат на пленарната сесия с участието на Франс Тимерманс, изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Европейския зелен пакт, Европейската комисия и Европейският комитет на регионите (КР) поеха ангажимент за нов етап на сътрудничество за ускоряване на изпълнението на Зеления пакт в регионите и градовете на Европа. Тук можете да прочетете съобщението за пресата.  

Градовете и регионите вече осъществяват прехода по места. Вижте 200 най-добри практики по Зеления пакт на нашата онлайн карта .

Тази проява е част от Седмицата на регионите на ЕС през 2020 г .

За контакт:

Давид Крус // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :