Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Цифрова Европа за всички: интелигентните цифрови решения трябва да носят ползи на всички граждани на ЕС  

Председателят и първият заместник-председател на Европейския комитет на регионите (КР) отправят искане следващата Европейска комисия да гарантира, че икономическите и социалните ползи от цифровата трансформация достигат до всички местни общности и техните граждани. Предложението „Цифрова Европа за всички“ поставя акцент върху наблюдението, споделянето и разрастването на цифровите иновации. Това беше обсъдено на съвместната среща между КР и Платформата на Европейската комисия за широколентов достъп, която се проведе в сряда.

„Време е ползите от цифровата революция да се създават съвместно и да се усетят в целия Европейски съюз. Местните и регионалните общности и правителствата участват непосредствено в прилагането на цифровия единен пазар по места, но капацитетът им за управление на промените и за намиране на нови решения варира значително. Основните бенефициери досега бяха по-големите градове, по-проспериращите региони и няколко местни общности със силно местно лидерство“, заяви председателят на КР Карл-Хайнц Ламберц .

Първият заместник-председател Markku Markkula представи проектопредложението Платформа за широколентов достъп , на която местни и регионални политици от държавите — членки на ЕС, работят заедно с експерти от Европейската комисия за ускоряване на разгръщането на високоскоростна широколентова свързаност в регионите на ЕС.

„Интелигентните решения, разработвани в цяла Европа, често остават твърде малки по мащаб и не са достатъчно оперативно съвместими. В резултат на това европейските решения биват изтласквани от пазара от играчи с господстващо положение в световен мащаб. Европа се нуждае от нов начин за разгръщане на интелигентни цифрови решения и за да се даде възможност на местните и регионалните участници да дават съвместно импулс на цифровата революция. Нека да създадем силни европейски цифрови екосистеми и да изобретим бъдещето за и със гражданите“, подчерта г-н Маркула.

По време на дебат с Херард Де Грааф, директор на дирекция „Цифров единен пазар в ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия, членовете на Платформата за широколентов достъп обмениха мнения относно идеите и насоките, внесени от председателя Ламберц и първия заместник-председател Маркула. Те включват:

разработване на европейска мрежа от центрове за цифрови иновации, свързани с регионалните стратегии за интелигентна специализация,

използване на различни инструменти на ЕС за финансиране, включително структурните фондове, за засилване на разгръщането на центрове за цифрови иновации и на високоскоростна широколентова свързаност във всички региони на ЕС,

развиване на регионални алианси за умения в областта на цифровите технологии със сектора на образованието и обучението, така че да се отговори на цифровите потребности на местните предприятия,

използване на преразглеждането на Директивата за обществените поръчки, за да се насърчи лесното разгръщане на интелигентни услуги в тясна връзка с центровете за цифрови иновации; оптимално използване на колективните споразумения за закупуване и работа с ЕИБ с цел улесняване на колективното закупуване,

отправяне на призив за избор на села и региони с интелигентни модели в съчетание със специално обучение и действия за интегриране,

използване на нови цифрови решения на местно равнище за постоянен диалог с гражданите по въпроси, вариращи от киберсигурността до цифровите обществени услуги,

предоставяне на европейска схема с ваучери за одит на електронното управление за 700 малки и средни по размер градове, в рамките на която експерти в местното управление да предоставят 15-дневни консултантски услуги на Градския съвет,

въвеждане на набор от съдържателни показатели, които могат да измерват напредъка, постигнат на местно и регионално равнище, и публикуване на редовен доклад относно актуалното състояние на местното/регионалното измерение на цифровия единен пазар.

Окончателното предложение ще бъде представено на Цифрова асамблея 2019 на 13 и 14 юни в Букурещ.

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Европа се нуждае от по-стабилна, модерна и опростена политика на сближаване, за да се бори с нарастващите неравенства
Европа се нуждае от по-стабилна, модерна и опростена политика на сближаване, за да се бори с нарастващите неравенства
12.10.2022