Новини  
ExtentedCQWP
Националните планове за възстановяване ще бъдат по-малко ефективни без участието на регионите и градовете
Националните планове за възстановяване ще бъдат по-малко ефективни без участието на регионите и градовете
Press release02.12.2021 | Cohesion policy reform;
Икономическото и социалното възстановяване, както и екологичният и цифровият преход могат да се увенчаят с успех само ако местните и регионалните власти участват пряко в изготвянето и изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Близкото партньорство между властите на всички равнища, социалните партньори и НПО е от първостепенно значение, за да се гарантира, че НПВУ отговарят на териториалните нужди, и за да се избегне припокриване с други политики и фондове на ЕС. Това са основните послания, които Европейският комитет на регионите (КР) отправи към националните правителства и институциите на ЕС посредством становище, изготвено от Роб Йонкман, член на Общинския съвет на Опстерланд, Нидерландия. Становището беше прието на пленарната сесия на КР на 1 декември. 
Свързана информация
International Cooperation