News  
ExtentedCQWP
Призоваваме за Европейски набор от регионални показатели ‎ за проследяване на действията на градовете и регионите в областта на климата и за оценка на тяхното въздействие
Призоваваме за Европейски набор от регионални показатели ‎ за проследяване на действията на градовете и регионите в областта на климата и за оценка на тяхното въздействие
Press release21.10.2020 | Climate change policy;Green Deal;
В това интервю Андрис Грифроа (Белгия/Европейски алианс) отговаря на пет въпроса относно въздействието на изменението на климата върху градовете и регионите и ролята на Европейския зелен пакт за справяне с глобалното затопляне и направляване на прехода към по-устойчиво и издръжливо общество. Членът на фламандския парламент призовава за Европейски набор от регионални показатели за проследяване на действията на градовете и регионите в областта на климата и за оценка на тяхното въздействие. Това е едно от основните предложения в становището му относно „ Въздействието на изменението на климата върху регионите: оценка на Европейския зелен пакт “, което ще бъде прието на декемврийската пленарна сесия на Европейския комитет на регионите. 
Председателят Цицикостас предупреждава председателя Мишел: ‎ Забавянето на бюджета и инвестиционния план на ЕС излага на риск човешки животи, работни места и възстановяването
Председателят Цицикостас предупреждава председателя Мишел: ‎ Забавянето на бюджета и инвестиционния план на ЕС излага на риск човешки животи, работни места и възстановяването
Press release20.10.2020 | Services of general economic interest;
По време на двустранните разговори с председателя на Европейския съвет председателят Цицикостас заяви, че достъпът до бюджета и инвестиционните планове на ЕС трябва да бъде обвързан с пълното зачитане на върховенството на закона. Той обаче добави, че регионалните и местните органи на управление не бива да понасят последиците от нарушаването на правилата от страна на националните правителства. Освен това председателят на Европейския комитет на регионите призова Европейския парламент да помогне за това преговорите за бюджета и плановете за възстановяване на ЕС да излязат от задънената улица, която би могла да изложи на риск възстановяването на Европа. 
Регионите и градовете до Джентилони: без партньорство няма въздействие Местните власти са от решаващо значение за инвестирането на средства от ЕС за възстановяване
Регионите и градовете до Джентилони: без партньорство няма въздействие Местните власти са от решаващо значение за инвестирането на средства от ЕС за възстановяване
Press release13.10.2020 | Territorial cohesion;Investment policy;
За да бъдe ефективeн в борбата с последиците от кризата, Планът за възстановяване на Европа трябва да включва местните и регионалните власти. Централизираният подход, при който решенията се вземат отгоре надолу, рискува да създаде припокривания или дори конкуренция между инструментите за финансиране. Това би могло да подкопае въздействието на новия Инструмент за възстановяване и устойчивост. Членовете на Европейския комитет на регионите (КР) споделиха тези опасения в дебат с европейския комисар по въпросите на икономиката Паоло Джентилони. Техните виждания и техните предложения за подобрения ще бъдат включени в становище, прието на пленарната сесия. 
Европейската комисия и Европейският комитет на регионите ‎ започват сътрудничество за изпълнение на Зеления пакт на местно равнище
Европейската комисия и Европейският комитет на регионите ‎ започват сътрудничество за изпълнение на Зеления пакт на местно равнище
Press release13.10.2020 | Green Deal;
Европейската комисия и Европейският комитет на регионите (КР) поеха ангажимент за нов етап на сътрудничество за ускоряване на изпълнението на Зеления пакт в регионите и градовете на Европа. По време на дебат с Франс Тимерманс изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Европейския зелен пакт, призова местните и регионалните власти да поемат отговорност и да оформят Зеления пакт в областите, попадащи в обхвата на тяхната компетентност. Членовете на КР приветстваха сътрудничеството и изразиха подкрепа за Зеления пакт като основно средство на ЕС за гарантиране на екологично и приобщаващо икономическо възстановяване във всички региони, градове и села. 
Барометърът на ЕС за състоянието на регионите и градовете предупреждава: спад до 10 % на приходите на регионите и градовете излага на риск обществените услуги
Барометърът на ЕС за състоянието на регионите и градовете предупреждава: спад до 10 % на приходите на регионите и градовете излага на риск обществените услуги
Press release12.10.2020 | Territorial cohesion;Public health;
Първият общоевропейски Барометър за състоянието на регионите и градовете — изготвен от Европейския комитет на регионите — предупреждава, че коронавирусната пандемия оказва сериозно въздействие върху приходите на поднационалните органи на управление — само в Италия и Франция загубите им могат да достигнат до общо 30 милиарда евро през 2020 г. Освен това кризата задълбочава социалните и икономическите неравенства на териториите на ЕС. В доклада се предупреждава, че има опасност кризата да доведе до „изгубено поколение в резултат на COVID“ сред младите хора и се подчертават сериозните различия между регионалните здравни системи. Нарастващото разделение между градските и селските райони също представлява явна заплаха за сближаването на ЕС. 
Свързана информация
International Cooperation