News  
ExtentedCQWP
ЕС няма да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. без завишаване на целите си в областта на енергетиката и климата
ЕС няма да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. без завишаване на целите си в областта на енергетиката и климата
Press release09.10.2019 | Environment policy;Climate change policy;Energy efficiency, market and technology;
В период, когато изменението на климата и декарбонизацията се превръщат в приоритет на новата Европейска комисия в рамките на „Зеления курс“, Европейският комитет на регионите е приел редица становища във връзка с програмата на Европа за климата. Сред тях са и препоръки за разглеждане на прехода към чиста енергия във въгледобивните региони и участието на местните и регионалните власти в националните планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК) до 2030 г. В пленарна сесия, посветена на бъдещето на политиката на сближаване, членовете изразиха подкрепата си за създаването на отделен фонд за въгледобивните региони, който предоставя възможност на местните и регионалните власти да участват във вземането на решения относно инвестициите. Градовете и регионите на ЕС желаят да се постигне напредък във връзка с локализирането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) и припомнят, че Европа няма да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., без да актуализира настоящите цели в областта на климата и енергетиката. 
Над 600 политици ще се включат в #EURegionsWeek , за да обсъдят бъдещето на Европа и регионалната политика
Над 600 политици ще се включат в #EURegionsWeek , за да обсъдят бъдещето на Европа и регионалната политика
Press release02.10.2019 | Future of Europe;Cohesion policy reform;
На 7 октомври в Брюксел ще бъде открито 17-то издание на Европейската седмица на регионите и градовете , за да се обсъди по какъв начин политиката на сближаване може да спомогне за постигането на по-екологична, по-приобщаваща и по-интелигентна Европа. Седмицата ще започне с дебат на високо равнище за бъдещето на Европа и ще бъдат проведени почти 400 прояви, включително конференция на високо равнище, посветена на трансформацията на въгледобивните региони. На 8 и 9 октомври Европейският комитет на регионите (КР) ще проведе и своята пленарна сесия #CoRplenary , като членовете му ще обсъдят бъдещето на политиката на сближаване на ЕС с председателя на комисията по регионално развитие на Европейския парламент Юнус Омарджи, бъдещия дългосрочен бюджет на ЕС с комисар Йотингер и екологичния и цифровия преход с финландския министър по европейските въпроси Тити Тупурайнен.