News  
ExtentedCQWP
Комисар Кадри Симсън предупреждава, че плановете за екологично възстановяване ще се увенчаят с успех само ако градовете и регионите участват пълноценно
Комисар Кадри Симсън предупреждава, че плановете за екологично възстановяване ще се увенчаят с успех само ако градовете и регионите участват пълноценно
Press release09.09.2020 | Air Quality;Biodiversity;Circular economy;Covenant of Mayors;Disaster prevention;Energy efficiency;Energy grid and networks;Energy industry;Green Deal;Renewable energy;Sustainable mobility;Waste policy;Water policy;
Ролята на градовете и регионите в процеса на възстановяване след COVID-19 и необходимостта те да се превърнат в основен двигател за ускоряване на екологичния преход бяха в центъра на дебата с Кадри Симсън, европейски комисар по въпросите на енергетиката. Членовете на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) на Европейския комитет на регионите изтъкнаха отново необходимостта от включване на местните и регионалните власти в определянето и изпълнението на приоритетните инвестиции, включително на Европейския инструмент за възстановяване и Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС. В дневния ред намериха място и теми като „вълната на саниране“ на сградния фонд, биологичното разнообразие, кръговата икономика и адаптирането към изменението на климата. 
Опазването на биологичното разнообразие трябва да бъде основен принцип на Плана на ЕС за възстановяване
Опазването на биологичното разнообразие трябва да бъде основен принцип на Плана на ЕС за възстановяване
04.08.2020 | Biodiversity;Climate change policy;Investment policy;SME policy;Employment;Social economy;Public health;
В това интервю Роби Бивер (LU/ПЕС) , член на Общинския съвет на Бетембург, отговаря на пет въпроса относно значението на биологичното разнообразие за предотвратяване на избухването на нова пандемия, за справяне с изменението на климата и за постигане на по-голяма устойчивост чрез Плана на ЕС за възстановяване. Роби Бивер е докладчик по становището относно Биологичното разнообразие на градовете и регионите след 2020 г. , което предстои да бъде прието на следващата пленарна сесия през октомври. Становището представя приноса на местните и регионалните власти към стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. , представена от Европейската комисия на 20 май 2020 г. Освен това КР ще отстоява ключовата роля на местните и регионалните власти за опазването на биологичното разнообразие на 15-ата конференция на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие ( COP15 към КБР на ООН ), която ще се проведе от 17 до 30 май 2021 г. в Кунмин, Китай. 
Готови сме да преминем към кръгова икономика
Готови сме да преминем към кръгова икономика
22.07.2020 | Air Quality;Biodiversity;Circular economy;Climate change policy;Covenant of Mayors;Disaster prevention;Energy efficiency;Energy grid and networks;Energy industry;Energy storage;Environment policy;EU energy policy;Green Deal;Renewable energy;Sustainable mobility;Waste policy;Water policy;Industrial policy;Investment policy;Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);Financial markets;Sustainable development;State aid and competition;Services of general economic interest;Europe 2020 Strategy;
В това интервю Тисе Стелпстра (Нидерландия/ЕКР), регионален министър на провинция Дренте, отговаря на шест въпроса относно новия план за действие за кръгова икономика (НПДКИ) — набор от предложения на ЕС за отделяне на икономическия растеж от използването на ресурсите чрез производство и потребление на трайни, пригодни за повторна употреба и поправими продукти. След като на 11 март 2020 г. Европейската комисия публикува НПДКИ, Тисе Стелпстра пое изготвянето на приноса на Европейския комитет на регионите в становище , което предстои да бъде прието по време на пленарната сесия на 12—14 октомври 2020 г. Кръговата икономика е основен стълб на Европейския зелен пакт – стратегията на ЕС за растеж с оглед постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г. 
Европа не би могла да се възстанови без силна политика на сближаване и истинско партньорство между ЕС и националните, регионалните и местните участници
Европа не би могла да се възстанови без силна политика на сближаване и истинско партньорство между ЕС и националните, регионалните и местните участници
15.07.2020 | Cohesion policy reform;Public health;
Кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, подкопава икономическото, териториалното и социалното сближаване на Европа и нейната способност да осигури по-екологичен, приобщаващ и интелигентен преход към по-устойчиво бъдеще. Поради това Алиансът за сближаване (#CohesionAlliance), коалиция от целия ЕС, обединяваща над 12 000 участници, настоятелно призовава държавите — членки на ЕС, да подкрепят приемането на силни многогодишна финансова рамка за периода 2021—27 г. и планове за възстановяване. Чрез МФР и плановете за възстановяване трябва да се подкрепи сближаването като основна ценност на Европейския съюз и като ключова цел за всички негови политики и инвестиции. Тези искания бяха включени в декларация , връчена на Елиза Ферейра, член на Европейската комисия по въпросите на сближаването и реформите, и на Юнус Омаржи, председател на комисията по регионално развитие в ЕП, по време на видеоконференция на 14 юли, три дни преди заседанието на Европейския съвет в Брюксел. 
Регионалните и местните лидери приканват държавите членки да приемат бързо бюджета и плана за възстановяване на ЕС с цел защита на гражданите и подобряване на устойчивостта на местните общности.
Регионалните и местните лидери приканват държавите членки да приемат бързо бюджета и плана за възстановяване на ЕС с цел защита на гражданите и подобряване на устойчивостта на местните общности.
Press release02.07.2020 | Cohesion policy reform;EU annual budget;Multi-annual financial framework (MFF);Urban policy;Territorial cohesion;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;
Две седмици преди решаващата европейска среща на високо равнище Европейският комитет на регионите — асамблеята на ЕС на регионалните и местните власти — призовава държавите членки да постигнат своевременно и справедливо споразумение по многогодишната финансова рамка (МФР) и плана на ЕС Next Generation EU. В резолюция и в дебат с комисаря на ЕС по въпросите на бюджета и администрацията Йоханес Хан, регионите и градовете поискаха сближаването да се превърне в ориентир за всички политики на ЕС и изпълнението на програмите на ЕС да се основава на споделени отговорности и партньорство. 
Бюджетът на ЕС и плановете за възстановяване във фокуса на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите
Бюджетът на ЕС и плановете за възстановяване във фокуса на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите
Press release26.06.2020 | Citizenship;EU communication policy;Judicial cooperation;Future of Europe;EU Treaties;EU annual budget;Multi-annual financial framework (MFF);Internal market;Biodiversity;Climate change policy;Environment policy;Water policy;Waste policy;Demographic change;Social economy;Employment;
На 2 юли Йоханес Хан, член на Европейската комисия, отговарящ за бюджета на ЕС, ще обсъди плана за възстановяване на Европейския съюз и новия дългосрочен бюджет с местните и регионалните лидери по време на пленарна сесия на Европейския комитет на регионите, която ще мине под знака на икономическите и здравните проблеми, породени от пандемията. Трима други членове на Европейската комисия ще обсъждат също политическите и стратегическите отговори на ЕС на кризата, заместник-председателят Дубравка Шуица ще разгледа проблемите, свързани с демокрацията и демографията, комисар Тиери Бретон ще отговаря на въпроси за вътрешния пазар, а комисар Янез Ленарчич ще направи преглед на някои от действията на ЕС за управление на кризи. 
Свързана информация