Новини  
ExtentedCQWP
Зеленият пакт на местно равнище: градовете и регионите предлагат икономически и социални мерки, които да помогнат на гражданите и предприятията да преодолеят енергийната криза
Зеленият пакт на местно равнище: градовете и регионите предлагат икономически и социални мерки, които да помогнат на гражданите и предприятията да преодолеят енергийната криза
Press release30.06.2022 | Climate change policy;Energy efficiency;Energy grid and networks;Energy industry;Energy storage;EU energy policy;Green Deal;Renewable energy;
След като Съветът прие своите общи подходи по ключови досиета от пакета „Подготвени за цел 55“, Европейският комитет на регионите прие четири становища, пряко свързани с ролята на градовете и регионите в изпълнението на Европейския зелен пакт — стратегията за растеж на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. От икономически и финансови мерки за увеличаване на местните екологосъобразни бюджети до прилагането на Директивата относно енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) и необходимостта от разработване на социални мерки за защита на най-уязвимите и засилване на ролята на гражданите в екологичния преход. 
Партньорства за регионални иновации: 63 региона, седем града и четири държави членки бяха избрани за участие в пилотно действие
Партньорства за регионални иновации: 63 региона, седем града и четири държави членки бяха избрани за участие в пилотно действие
Press release17.05.2022 | Research and innovation;Smart specialisation;
Днес Комисията обяви избраните 63 региона, седем града и четири държави членки за участие в пилотния проект за партньорства за регионални иновации — инициатива, разработена съвместно с Комитета на регионите. Участниците в пилотното действие приветстват споделянето на добри практики и съвместното разработване и изпробване на инструменти за мобилизиране на множество източници на финансиране и политики, както и за свързване на регионалните и националните програми с инициативите на ЕС за екологична и цифрова трансформация. Тези партньорства ще послужат за целите на новата иновационна програма за Европа, съгласно която иновациите са движеща сила на трансформацията за постигане на устойчивост, свързвайки местните стратегии с инициативите на равнището на ЕС. 
„Време е ЕС да се приближи до своите граждани“ — по-голямата значимост на местните и регионалните власти може да спомогне за възстановяване на доверието в ЕС
„Време е ЕС да се приближи до своите граждани“ — по-голямата значимост на местните и регионалните власти може да спомогне за възстановяване на доверието в ЕС
09.05.2022 | Future of Europe;Citizenship;Cohesion policy reform;Ukraine;
Бруталното нашествие в Украйна ни напомни, че въпреки своите различия 27-те държави — членки на ЕС, са тясно свързани помежду си посредством ангажимент за мир, общи основни ценности, демокрация и солидарност. При все това общественото доверие в ЕС остава ниско: резултатите от неотдавна провелите се във Франция президентски избори показаха 41% подкрепа за крайно десните партии, което е повод за облекчение, а не за радост. Днес, на Деня на Европа, след една година, изпълнена с дискусии, които се проведоха в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа, е време открито да разгледаме въпроса как да реформираме начина на функциониране на ЕС, така че да подобрим неговата ефективност и способността му за реакция и да го приближим до хората, на които служи. 
Свързана информация
International Cooperation