News  
ExtentedCQWP
Регионите отново в центъра на общата селскостопанска политика за справяне с утрешните европейски предизвикателства
Регионите отново в центъра на общата селскостопанска политика за справяне с утрешните европейски предизвикателства
Press release07.12.2018 | Agriculture;
Местните и регионалните лидери приеха становище относно общата селскостопанска политика (ОСП) . Те настояват тя да бъде справедлива, устойчива, солидарна и в услуга на земеделските стопани, регионите, потребителите и гражданите. В настоящата си форма законодателното предложение относно бъдещата ОСП застрашава автономността, с която разполагат европейските региони, за да управляват тази политика. Освен това предложението за намаляване с 28 % на ресурсите, предназначени да се отговори на нуждите на развитието на селските райони е в разрез с целта на ЕС за териториално сближаване. Новата ОСП трябва да се справи с предизвикателствата в областта на околната среда и климата и да даде възможност за справедливи доходи на земеделските стопани. Това ще се окаже трудно, като се имат предвид предложените от Европейската комисия бюджетни съкращения и инструменти. 
Отключване на потенциала на местните енергийни общности
Отключване на потенциала на местните енергийни общности
Press release07.12.2018 | Energy Union and infrastructure;
Местните и регионалните власти са ключови участници, когато става въпрос за напредък на Европа при постигането на нейните цели в областта на енергетиката и климата. Производството на енергия на местно равнище е от решаващо значение за насърчаването на производството на енергия от възобновяеми източници, разпространението на енергийната демокрация и намаляването на енергийната бедност. Днес около 50 милиона домакинства в Европа срещат затруднения при постигането на подходящо отопление ( Обсерватория на енергийната бедност ). За постигане на целите на ЕС за 2030 г., договорени в Париж , са необходими допълнителни инвестиции в размер на около 180 млрд. EUR годишно, включително намаляване на емисиите на парникови газове с 40 % (спрямо нивата от 1990 г.).