Новини  
ExtentedCQWP
Адаптирането към изменението на климата: новият инструментариум за градовете и регионите вече е на разположение онлайн
Адаптирането към изменението на климата: новият инструментариум за градовете и регионите вече е на разположение онлайн
20.09.2022 | Green Deal;Climate change policy;Environment policy;
Европейският комитет на регионите (КР) публикува първия Наръчник за Зеления пакт с акцент върху адаптирането към изменението на климата. Наръчникът представлява интерактивен инструментариум, който предоставя информация относно финансовата помощ и техническите инструменти за прилагането на мерки за адаптиране към изменението на климата в зависимост от различните географски райони и регионални особености. Целта е МРВ да разполагат с набор от инструменти и препоръки за по-добро адаптиране към изменението на климата, свеждане до минимум на уязвимостите и изграждане на издръжливост с цел намаляване на рисковете от бедствия, както и на загубите и щетите.Всяка държава — членка на ЕС, разполага със свой наръчник. 
Зеленият пакт на местно равнище: нова покана за представяне на най-добри практики и ангажименти относно климата
Зеленият пакт на местно равнище: нова покана за представяне на най-добри практики и ангажименти относно климата
19.08.2022 | Climate change policy;EU energy policy;Green Deal;
Европейският комитет на регионите (КР) отправя нов призив към своите членове и заместниците им, участниците в програмата „Млади политици на изборна длъжност“ членовете на Мрежата на КР на регионалните и местните съветници по въпросите на ЕС за събиране и популяризиране на нисковъглеродни и устойчиви проекти, както и ангажименти в областта на климата за намаляване на емисиите на парникови газове от местните и регионалните власти в целия ЕС. Ако Вашият регион или град има конкретен проект, насочен към постигането на целите на Европейския зелен пакт, или е определил цел за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. или 2050 г., тогава тази нова покана е точно за Вас. 
Зеленият пакт на местно равнище: градовете и регионите предлагат икономически и социални мерки, които да помогнат на гражданите и предприятията да преодолеят енергийната криза
Зеленият пакт на местно равнище: градовете и регионите предлагат икономически и социални мерки, които да помогнат на гражданите и предприятията да преодолеят енергийната криза
Press release30.06.2022 | Climate change policy;Energy efficiency;EU energy policy;Green Deal;Renewable energy;
След като Съветът прие своите общи подходи по ключови досиета от пакета „Подготвени за цел 55“, Европейският комитет на регионите прие четири становища, пряко свързани с ролята на градовете и регионите в изпълнението на Европейския зелен пакт — стратегията за растеж на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. От икономически и финансови мерки за увеличаване на местните екологосъобразни бюджети до прилагането на Директивата относно енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) и необходимостта от разработване на социални мерки за защита на най-уязвимите и засилване на ролята на гражданите в екологичния преход. 
Свързана информация
Международно сътрудничество