News  
ExtentedCQWP
COVID-19: Комитетът на регионите на ЕС ще стартира платформа за обмен в подкрепа на регионалните и местните общности в цяла Европа
COVID-19: Комитетът на регионите на ЕС ще стартира платформа за обмен в подкрепа на регионалните и местните общности в цяла Европа
Press release24.03.2020 | Public health;
Европейският комитет на регионите (КР) определи план за действие за подкрепа и подпомагане на местните и регионалните власти в борбата срещу пандемията от коронавирус. Планът от пет точки включва създаването на платформа за обмен, която да помогне на местните и регионалните лидери да споделят своите потребности и решения и да засили взаимната подкрепа между местните общности в цяла Европа. Той ще даде също така възможност на членовете на КР да предоставят своите отзиви относно вече въведените мерки на ЕС, което ще позволи преглед на политиката по места. КР ще предоставя редовна и практическа информация за мерките на ЕС, със специален акцент върху възможностите за финансиране. 
Конференция за бъдещето на Европа – демократичните основи на Съюза следва да бъдат в основата на дискусиите с гражданите
Конференция за бъдещето на Европа – демократичните основи на Съюза следва да бъдат в основата на дискусиите с гражданите
Press release27.02.2020 | Citizenship;Future of Europe;
На 26 февруари членовете на КР от комисията по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX) проведоха дебат относно европейските ценности, гражданството и демокрацията в рамките на подготовката на конференцията за бъдещето на Европа. Демократичните основи на Европейския съюз са едно от седемте направления на политиките, които конференцията ще обсъди. Местните и регионалните власти ежедневно опазват демократичните основи на ЕС, но са изправени пред предизвикателства за спазването им. Трима външни оратори подчертаха, че европейските ценности са в основата на европейския проект, но че може да се спори дали съществува общо разбиране и приемане на ценностите. Членовете на КР обмениха мнения и по работния документ на г-жа Борел Порта (ES/EA) относно местните и регионалните власти в постоянния диалог с гражданите – този текст ще бъде един от основните документи, с които КР ще допринесе за конференцията. Окончателните препоръки ще бъдат представени на пленарната сесия на КР през май.