Новини  
ExtentedCQWP
Храни, селскостопански продукти и спиртни напитки: местните и регионалните власти приветстват опростената регистрация на географски означения и засилената защита срещу измами
Храни, селскостопански продукти и спиртни напитки: местните и регионалните власти приветстват опростената регистрация на географски означения и засилената защита срещу измами
Press release01.12.2022 | Agriculture;Rural development;
В становище, прието на 30 ноември по време на пленарната му сесия, Европейският комитет на регионите (КР) подкрепя предложението на Европейската комисия за обединяване на трите системи за географски означения (ГО) в единна система с общи разпоредби за селскостопанските продукти, храните, вината и спиртните напитки. КР приветства по-специално делегирането на част от проучването на заявленията на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), която разполага с ефективни инструменти, които могат да бъдат предоставени в служба на производителите на ГО с цел опростяване на процедурите за регистрация, подобряване на контрола на ГО и борба с измамите. 
Европейският комитет на регионите и Европейският младежки форум обединяват усилията си за насърчаване на участието на младите хора
Европейският комитет на регионите и Европейският младежки форум обединяват усилията си за насърчаване на участието на младите хора
Press release01.12.2022 | Youth policy;Future of Europe;
Подобряване на гражданското образование, намаляване на възрастта за гласуване и подпомагане на младите хора да се кандидатират на избори, създаване на постоянни механизми за консултации с младежта, оценка на новото законодателство от гледна точка на младежта, укрепване на програмите на ЕС за младежта — това са някои от препоръките в Хартата за младежта и демокрацията. С подкрепата на Европейския комитет на регионите (КР) и Европейския младежки форум Хартата беше създадена съвместно в рамките на процес „от долу нагоре“ с представители на младежки организации и млади избрани местни и регионални представители в целия ЕС и подписана на пленарната сесия на КР на 1 декември по време на дебат относно младежта и бъдещето на Европа. 
Награда „Предприемчив европейски регион“ за 2024 г.: започна подаването на кандидатури от градове и региони, насърчаващи устойчивия, стабилен и цифров растеж
Награда „Предприемчив европейски регион“ за 2024 г.: започна подаването на кандидатури от градове и региони, насърчаващи устойчивия, стабилен и цифров растеж
Press release30.11.2022 | Entrepreneurship;Internal market;SME policy;
Европейските градове, региони и общини, които желаят да представят, споделят и обогатят своята стратегия и опит в областта на насърчаването на устойчивия растеж, вече могат да кандидатстват за изданието за 2024 г. на наградата „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР), присъждана от Европейския комитет на регионите (КР). Под общата тема „Градовете и регионите по пътя към устойчив, стабилен и цифров растеж“ ПЕР за 2024 г. ще се фокусира върху действията на местно и регионално равнище през следващите две години в подкрепа на екологичния и цифровия преход на МСП, които укрепват конкурентоспособността и дългосрочната устойчивост на местните икономики. Местните и регионалните власти могат да представят своите стратегии до 29 март 2023 г. 
Регионалните и местните лидери в ЕС настояват за инвестиции в местното производство за осигуряването на устойчиви храни на достъпни цени
Регионалните и местните лидери в ЕС настояват за инвестиции в местното производство за осигуряването на устойчиви храни на достъпни цени
Press release30.11.2022 | Agriculture;Fisheries and maritime affairs;Food production;Forestry;Rural development;Environment policy;Air Quality;Biodiversity;Circular economy;Climate change policy;Covenant of Mayors;Disaster prevention;Energy efficiency;Green Deal;Pollution control;Renewable energy;Space;Sustainable mobility;Waste policy;Water policy;External border protection;Migration, asylum and integration of migrants;Ukraine;
Войната на Русия срещу Украйна застрашава световните доставки на храни и допълнително дестабилизира селскостопанските пазари, което доведе до повишаване на вече високите цени на храните, фуражите, енергията и торовете, съчетано със съществуващите смущения във веригите на доставки на храни, причинени от пандемиите и последиците от извънредната ситуация в областта на климата. В този контекст, на пленарното си заседание на 30 ноември членовете на КР обсъдиха възможностите европейската продоволствена система да стане по-устойчива и подготвена за бъдещи кризи с Януш Войчеховски, комисар на ЕС по въпросите на земеделието, и Марлене Мортлер, член на ЕП 
Свързана информация
Международно сътрудничество