Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Мишел Барние и кметът на Лондон обсъждат Брексит с регионални и местни лидери от ЕС  

Други точки от дневния ред на #CoRplenary : германски министър и четирима европейски комисари ще обсъдят целите в областта на климата, интеграцията, селското стопанство, разширяването и стратегическото мислене на ЕС.

Главният преговарящ от името на Европейския съюз, Мишел Барние, кметът на Лондон, Садик Кан, и председателят на Бретан , Лоиг Шене-Жирар, ще се изкажат на първото изцяло виртуално пленарно заседание на Европейския комитет на регионите на 9 декември. На дебата относно Брексит, който ще се проведе малко повече от три седмици преди края на преходния период на оттеглянето на Обединеното кралство, като все още не е финализирано търговско споразумение, ще бъдат обсъдени териториалното въздействие от Брексит и последиците от него за бъдещите отношения между регионите и градовете на Обединеното кралство и ЕС и децентрализираните администрации.

Проследяване на пленарната сесия на уебсайта на КР

8 декември, засилване на действията в областта на климата по време на пандемията от COVID-19

Два дни преди Европейският съвет да обсъди евентуална нова цел за 2030 г. в областта на климата, Европейският комитет на регионите ще приветства на пленарното си заседание и Свеня Шулце — федерален министър на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Германия. Министърът ще направи преглед на напредъка, постигнат по време на германското председателство на ЕС в областта на климата и енергетиката, и ще обсъди предложенията, направени от регионите и градовете, за борба с изменението на климата и гарантиране на екологосъобразно възстановяване на Европа — приоритет за Комитета.

9 декември, бъдещето на разширяването на ЕС

На 9 декември Оливер Вархели , европейски комисар по въпросите на съседството и разширяването, ще обсъди отношенията на ЕС със съседните държави, включително потенциални членове на ЕС от Западните Балкани.

10 декември, европейската перспектива в полза на възстановяването

Марош Шефчович , заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, ще представи първия доклад за перспективите с акцент върху устойчивостта и работната програма на Комисията за 2021 г. — включително усилията на ЕС за подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19.

10 декември, миграция: Комитетът на регионите и Европейската комисия ще дадат ход на плана за действие

На 10 декември Илва Йохансон, европейски комисар по вътрешните работи, ще обсъди новия пакт за миграцията и убежището , както и основен стълб на пакта — Плана за действие за приобщаване и интеграция . Въз основа на инициативата за интеграция , стартирана през 2019 г., Европейската комисия и Комитетът ще започнат адаптирано партньорство в подкрепа на местните и регионалните власти при прилагането на политиките за интеграция на мигрантите в техните общности.

10 декември, подкрепа за възстановяването в селските райони в Европа

Януш Войчеховски , европейски комисар по въпросите на селското стопанство, ще обсъди начините за насърчаване на възстановяването в европейските селски райони. Дебатът на пленарното заседание ще бъде с акцент върху начините за координиране на общата селскостопанска политика на ЕС, структурните фондове и механизма за възстановяване и устойчивост, с цел подпомагане на местните производители, насърчаване на екологизирането на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, засилване на сближаването и диверсифициране на възможностите за растеж в селските общности.

Освен това членовете на КР ще обсъдят и приемат девет становища с препоръки, които отразяват тези политически приоритети на регионите и градовете на ЕС. Комитетът ще приеме и резолюция относно работната програма на Европейската комисия 2021 г.

ОСНОВНИ ДЕБАТИ

8 декември, 16,15 ч. : изказване и дебат относно засилването на амбициите в областта на климата по време на пандемията от COVID-19 със Свеня Шулце , федерален министър на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Германия

9 декември, 14,30 г. : дебат относно споразумението между ЕС и Обединеното кралство и териториалните последици от Брексит с участието на Мишел Барние , ръководител на работната група за отношенията с Обединеното кралство, Европейска комисия, кмета на Лондон, Садик Кан, и председателя на Бретан, Лоиг Шене-Жирар

9 декември, 17,00 ч. : дебат, посветен на пакета „Разширяване“ и европейската политика на съседство, с Оливер Вархели , европейски комисар по въпросите на съседството и разширяването

10 декември, 11,00 ч. : дебат относно новия пакт за миграцията и убежището с Илва Йохансон, европейски комисар по вътрешните работи

10 декември, 14,30 ч. : дебат относно възстановяването и устойчивостта в селските райони с Януш Войчеховски , комисар по въпросите на селското стопанство

10 декември, 15,30 ч. : дебат относно работната програма на Европейската комисия за 2021 г. и първия доклад за стратегическите перспективи на ЕС с Марош Шефчович , заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи

СТАНОВИЩА ЗА ПРИЕМАНЕ

  • Преглед на икономическото управление. Докладчик: Елио Ди Рупо (Белгия/ПЕС), министър-председател на Валония.
  • Укрепване на местното управление и представителната демокрация чрез нови инструменти в областта на цифровите технологии. Докладчик: Райт Пихелгас (Естония/Renew Europe), Съвет на селска община Ярва.
  • Въздействието на изменението на климата върху регионите: оценка на Европейския зелен пакт . Докладчик: Андрис Грифроа (Белгия/EA), член на Фламандския парламент.
  • Възможности и полезни взаимодействия в областта на превантивното адаптиране към изменението на климата с цел насърчаване на устойчивост и качество на живота в регионите и общините: какви рамкови условия са необходими за това? Докладчик: Марку Маркула (Финландия/ЕНП), общински съвет на Еспоо.
  • Предизвикателствата пред обществения транспорт в градовете и метрополните региони. Докладчик: Адам Стружик (Полша/ЕНП), маршал на Мазовското воеводство.
  • От фермата до трапезата — местното и регионалното измерение Докладчик: Guido Milana (Италия/ПЕС), Общински съвет на Олевано Романо.
  • Стратегията на ЕС за възраждане на селските райони. Докладчик: Енда Стенсън (Ирландия/EA), Съвет на графство Лийтрим.
  • Доклад на Европейската комисия относно изпълнението на обновеното стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС. Докладчик: Анхел Виктор Торес Перес (Испания/ПЕС), министър-председател на правителството на Канарските острови
  • Към по-устойчив туризъм за градовете и регионите в ЕС. Докладчик: Мануел Алехандро Карденете Флорес (Испания/Renew Europe), заместник-министър на туризма, възстановяването, правосъдието и местната администрация в правителството на автономна област Андалусия.

Практическа информация:

Място на провеждане: виртуално

Дата: 8 декември, вторник — 10 декември 2020 г., четвъртък

Основни материали : дневен ред и становища и изменения за пленарната сесия.

Пряко излъчване по интернет : на уебсайта на КР

За контакт :

PresseCdr@cor.europa.eu

Споделяне :