Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Мишел Барние и кметът на Лондон обсъждат Брексит с регионални и местни лидери от ЕС  

Други точки от дневния ред на #CoRplenary : германски министър и четирима европейски комисари ще обсъдят целите в областта на климата, интеграцията, селското стопанство, разширяването и стратегическото мислене на ЕС.

Главният преговарящ от името на Европейския съюз, Мишел Барние, кметът на Лондон, Садик Кан, и председателят на Бретан , Лоиг Шене-Жирар, ще се изкажат на първото изцяло виртуално пленарно заседание на Европейския комитет на регионите на 9 декември. На дебата относно Брексит, който ще се проведе малко повече от три седмици преди края на преходния период на оттеглянето на Обединеното кралство, като все още не е финализирано търговско споразумение, ще бъдат обсъдени териториалното въздействие от Брексит и последиците от него за бъдещите отношения между регионите и градовете на Обединеното кралство и ЕС и децентрализираните администрации.

Проследяване на пленарната сесия на уебсайта на КР

8 декември, засилване на действията в областта на климата по време на пандемията от COVID-19

Два дни преди Европейският съвет да обсъди евентуална нова цел за 2030 г. в областта на климата, Европейският комитет на регионите ще приветства на пленарното си заседание и Свеня Шулце — федерален министър на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Германия. Министърът ще направи преглед на напредъка, постигнат по време на германското председателство на ЕС в областта на климата и енергетиката, и ще обсъди предложенията, направени от регионите и градовете, за борба с изменението на климата и гарантиране на екологосъобразно възстановяване на Европа — приоритет за Комитета.

9 декември, бъдещето на разширяването на ЕС

На 9 декември Оливер Вархели , европейски комисар по въпросите на съседството и разширяването, ще обсъди отношенията на ЕС със съседните държави, включително потенциални членове на ЕС от Западните Балкани.

10 декември, европейската перспектива в полза на възстановяването

Марош Шефчович , заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, ще представи първия доклад за перспективите с акцент върху устойчивостта и работната програма на Комисията за 2021 г. — включително усилията на ЕС за подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19.

10 декември, миграция: Комитетът на регионите и Европейската комисия ще дадат ход на плана за действие

На 10 декември Илва Йохансон, европейски комисар по вътрешните работи, ще обсъди новия пакт за миграцията и убежището , както и основен стълб на пакта — Плана за действие за приобщаване и интеграция . Въз основа на инициативата за интеграция , стартирана през 2019 г., Европейската комисия и Комитетът ще започнат адаптирано партньорство в подкрепа на местните и регионалните власти при прилагането на политиките за интеграция на мигрантите в техните общности.

10 декември, подкрепа за възстановяването в селските райони в Европа

Януш Войчеховски , европейски комисар по въпросите на селското стопанство, ще обсъди начините за насърчаване на възстановяването в европейските селски райони. Дебатът на пленарното заседание ще бъде с акцент върху начините за координиране на общата селскостопанска политика на ЕС, структурните фондове и механизма за възстановяване и устойчивост, с цел подпомагане на местните производители, насърчаване на екологизирането на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, засилване на сближаването и диверсифициране на възможностите за растеж в селските общности.

Освен това членовете на КР ще обсъдят и приемат девет становища с препоръки, които отразяват тези политически приоритети на регионите и градовете на ЕС. Комитетът ще приеме и резолюция относно работната програма на Европейската комисия 2021 г.

ОСНОВНИ ДЕБАТИ

8 декември, 16,15 ч. : изказване и дебат относно засилването на амбициите в областта на климата по време на пандемията от COVID-19 със Свеня Шулце , федерален министър на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Германия

9 декември, 14,30 г. : дебат относно споразумението между ЕС и Обединеното кралство и териториалните последици от Брексит с участието на Мишел Барние , ръководител на работната група за отношенията с Обединеното кралство, Европейска комисия, кмета на Лондон, Садик Кан, и председателя на Бретан, Лоиг Шене-Жирар

9 декември, 17,00 ч. : дебат, посветен на пакета „Разширяване“ и европейската политика на съседство, с Оливер Вархели , европейски комисар по въпросите на съседството и разширяването

10 декември, 11,00 ч. : дебат относно новия пакт за миграцията и убежището с Илва Йохансон, европейски комисар по вътрешните работи

10 декември, 14,30 ч. : дебат относно възстановяването и устойчивостта в селските райони с Януш Войчеховски , комисар по въпросите на селското стопанство

10 декември, 15,30 ч. : дебат относно работната програма на Европейската комисия за 2021 г. и първия доклад за стратегическите перспективи на ЕС с Марош Шефчович , заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи

СТАНОВИЩА ЗА ПРИЕМАНЕ

  • Преглед на икономическото управление. Докладчик: Елио Ди Рупо (Белгия/ПЕС), министър-председател на Валония.
  • Укрепване на местното управление и представителната демокрация чрез нови инструменти в областта на цифровите технологии. Докладчик: Райт Пихелгас (Естония/Renew Europe), Съвет на селска община Ярва.
  • Въздействието на изменението на климата върху регионите: оценка на Европейския зелен пакт . Докладчик: Андрис Грифроа (Белгия/EA), член на Фламандския парламент.
  • Възможности и полезни взаимодействия в областта на превантивното адаптиране към изменението на климата с цел насърчаване на устойчивост и качество на живота в регионите и общините: какви рамкови условия са необходими за това? Докладчик: Марку Маркула (Финландия/ЕНП), общински съвет на Еспоо.
  • Предизвикателствата пред обществения транспорт в градовете и метрополните региони. Докладчик: Адам Стружик (Полша/ЕНП), маршал на Мазовското воеводство.
  • От фермата до трапезата — местното и регионалното измерение Докладчик: Guido Milana (Италия/ПЕС), Общински съвет на Олевано Романо.
  • Стратегията на ЕС за възраждане на селските райони. Докладчик: Енда Стенсън (Ирландия/EA), Съвет на графство Лийтрим.
  • Доклад на Европейската комисия относно изпълнението на обновеното стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС. Докладчик: Анхел Виктор Торес Перес (Испания/ПЕС), министър-председател на правителството на Канарските острови
  • Към по-устойчив туризъм за градовете и регионите в ЕС. Докладчик: Мануел Алехандро Карденете Флорес (Испания/Renew Europe), заместник-министър на туризма, възстановяването, правосъдието и местната администрация в правителството на автономна област Андалусия.

Практическа информация:

Място на провеждане: виртуално

Дата: 8 декември, вторник — 10 декември 2020 г., четвъртък

Основни материали : дневен ред и становища и изменения за пленарната сесия.

Пряко излъчване по интернет : на уебсайта на КР

За контакт :

PresseCdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HATE-SPEECH-AGAINST-LOCAL-POLITICIANS-HAS-WORSENED-SIGNIFICANTLY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
03.12.2021