Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейски алианс предупреждава Европейската комисия: намаляването на регионалните фондове представлява риск за бъдещето на Европа  

Политиката на сближаване на ЕС трябва да продължи да бъде най-малко една трета от бюджета на ЕС след 2020 г. и да подкрепя всички региони на Европа. Намаляването ѝ създава опасност от задълбочаване на разделението в Европа и би застрашило бъдещето на Европейския съюз. Това съобщение беше отправено днес от европейския Алианс за сближаване #CohesionAlliance до Европейската комисия преди публикуването на проекта за бъдещия бюджет на ЕС на 2 май.

С бюджет над 350 млрд. евро за периода 2014—2020 г. политиката на сближаване, осъществявана чрез европейските структурни и инвестиционни фондове, е основният инвестиционен инструмент на ЕС, използван за намаляване на регионалните различия, за създаване на работни места, за разкриване на нови възможности за стопанска дейност и за справяне с големите глобални проблеми като изменението на климата и миграцията. Това е единствената политика на ЕС, която обхваща всички европейски местни общности и предвижда участието на местните заинтересовани участници, за изпълняване на стратегии за растеж, определяни от общите цели на ЕС.

В резултат от излизането на Обединеното кралство от ЕС и необходимостта ЕС да финансира нови приоритети като отбраната, сигурността и контрола по външните граници съществува опасност да бъдат намалени финансовите средства, определени за политиката на сближаване в следващия дългосрочен бюджет на ЕС — многогодишната финансова рамка , която определя максималните разходи на ЕС за периода след 2020 г. За да се избегне това и за да се повиши информираността относно жизненоважната роля на политиката на сближаване, беше поставено началото на #CohesionAlliance, първоначално от водещи сдружения на регионите и градовете — Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR), Асамблеята на европейските региони (AER), Конференцията на европейските регионални законодателни събрания (CALRE), Съвета на европейските общини и региони (CEMR), Конференцията на периферните морски региони в Европа (CPMR), Евроградовете (Eurocities), а в последствие и от Европейския комитет на регионите през октомври миналата година.

Алиансът отправя искане чрез бюджета на ЕС за периода след 2020 г. да се гарантира, че политиката на сближаване ще бъде по-силна, по-ефективна, видима и достъпна за всички региони в Европейския съюз. От лансирането ѝ декларацията на Алианса е подписана от над 4000 отделни поддръжници, 100 региона, 70 града и окръга, 50 сдружения на регионалните и местните власти, 40 членове на Европейския парламент, 30 отраслови организации на ЕС.

Политиката на сближаване е традиционна, но не е старомодна. Тя ще продължи да има своето място и в следващия бюджет на ЕС. Не можем да гарантираме, че няма да има намаление, смятаме да го ограничим в рамките на от 5% до 10%“, заяви г-н Йотингер, член на Комисията, отговарящ за бюджета, при получаването на подписката. Той прикани всички партньори да се мобилизират и да убедят националните си правителства в необходимостта от малко увеличение на вноските на държавите членки, за да може ЕС да продължи да изпълнява задачите си.

Този аргумент се споделя и от г-жа Корина Крецу, член на Комисията, отговаряща за регионалната политика на ЕС, която заяви: „ Европа се нуждае повече от всякога от сближаване, и не само по икономически причини, а и по социални и политически. Посредством #CohesionAlliance хиляди бенефициери на тази уникална политика, които представляват градове и региони, както и секторите на здравеопазването, образованието или бизнеса, заявяват ясно, че Европа и политиката на сближаване са двете страни на една и съща монета ".

От името на Асоциацията на европейските гранични региони генералният директор за външно действие на автономна област Екстремадура Роса Балас Торес заяви: „ Настоящите програми за териториално сътрудничество трябва да се запазят като присъщи елементи на европейското сближаване, които приобщават гражданите и териториите отвъд националните граници. След неотдавнашното съобщение на Комисията за граничните региони следва да се доразвият трансграничните и транснационалните подходи и в други области на политиката на ЕС, напр. заетост, здравеопазване, достъпност и свързаност “.

Председателят на Асамблеята на европейските региони (AER) и председател на регион Вестра Йоталанд (Швеция) Магнус Бернтсон заяви: „ Силната обновена политика на сближаване за всички региони е най-интелигентната и най-логичната инвестиция, с която ЕС може да допринесе за своето бъдеще. В Съюза на бъдещето политиката на сближаване е един от най-силните инструменти, чрез който се подобрява качеството на живот на гражданите и се насърчава единна, силна и конкурентоспособна Европа“.

Председателят на CALRE и председател на Законодателното събрание на автономния регион на Азорските острови в Португалия Ана Луиш изтъкна: „ Време е да обединим и сближат позициите си в защита на основните принципи на Европейския съюз като сближаването и солидарността. Затова CALRE се присъедини към # CohesionAlliance от самото начало. Европа се нуждае от силна и ефикасна политика на сближаване във всеки от своите региони“.

Говорителят на CEMR и съветник от Малмьо в Швеция Илмар Реепалу заяви: „ Успешното осъществяване на новите приоритети на ЕС като социалното приобщаване и действията в областта на климата зависи от това дали градовете и регионите могат да правят инвестиции на своя територия. Инвестициите са невъзможни без политиката на сближаване. ЕС следва да бъде последователен и да укрепи политиката на сближаване чрез бъдещия бюджет “.

Председателят на КР Карл-Хайнц Ламберц подчерта: „ За да имаме Европа, която инвестира във всяка общност, която е по-ефективна, видима, по-малко централизирана и която подкрепя трансграничното сътрудничество, се нуждаем от силна политика на сближаване за всички региони и по-голям бюджет на ЕС. Намаляването му ще има сериозни последици за благоденствието и единството на бъдещето на Европейския съюз“ .

Същият аспект беше подчертан и от председателя на Конференцията на периферните морски региони и на автономното регионално правителство на Азорските острови на Португалия Вашко Алвеш Кордейру : „ Бъдещият бюджет на ЕС трябва да отрази амбициите и приоритетите на ЕС, като предостави на регионите необходимата им гъвкавост за осъществяване на политическата визия на Европейския съюз за бъдещето на Европа по места. Някои от приоритетите могат да бъдат постигнати единствено чрез политиката на сближаване “.

Жизненоважната роля на политиката на сближаване беше подчертана от председателя на EUROCITIES и кмет на Гент в Белгия Даниел Термонт : „ Политиката на сближаване е свързващият елемент на ЕС в стремежа към ЕС, който в бъдеще е по-устойчив, приобщаващ, демократичен и проспериращ. Оказването на подкрепа за иновациите, сътрудничеството и солидарността чрез силна политика на сближаване ще позволи на Европа да остане модел за света около нас и за идните поколения “.

Информационна бележка

Алиансът за сближаване (#CohesionAlliance) е коалиция на онези, които вярват, че политиката на сближаване на ЕС трябва да продължи да бъде основен стълб на бъдещето на Съюза. Алиансът беше създаден благодарение на сътрудничеството между водещи европейски сдружения на градовете и регионите и Европейския комитет на регионите. Той отправя искане чрез бюджета на ЕС за периода след 2020 г. да гарантира се, че политиката на сближаване ще бъде по-силна, по-ефективна, видима и достъпна за всички региони в Европейския съюз. Национални, регионални и местни власти, малки и средни предприятия, неправителствени организации, училища, университети, културни организации – всички, които вярват в политиката на сближаване на ЕС, са поканени да се присъединят към Алианса за сближаване, подписвайки декларацията.

За повече информация:

Снимки

Факти за сближаването

Подписали Алианса за сближаване

Карта на Алианса за сближаване

За контакт с пресслужбата:

cohesionalliance@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023