Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионите и градовете призовават за това секторите на културата и творчеството да получат по-решителна подкрепа, за да се справят с драматичните икономически загуби  

Изкуството и културата следва да се считат за „основно благо“ и не бива да бъдат санкционирани от ограничителните мерки

Регионите и градовете призовават за координирана подкрепа от страна на ЕС и държавите членки, за да се даде нов тласък на секторите на културата и творчеството, които са сред най-силно засегнатите от кризата, предизвикана от COVID-19, и националните ограниченителни мерки. В дебат с Мария Габриел, европейски комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, членовете на Европейския комитет на регионите подчертаха големия принос на културата и културното наследство за местното и регионалното развитие и за европейските ценности, идентичности и гражданство. Те изтъкнаха, че изкуството и културата следва да играят по-важна роля в дебата за бъдещето на ЕС.

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония в Гърция, заяви: „Културата и творческите сектори претърпяха финансови загуби, възлизащи на до 70 % само през 2020 г. Това излага на риск не само работни места и предприятия, но и нашето културно наследство и идентичност. Културата и творчеството укрепват социалното сближаване на нашите общности, те са в основата на нашата идентичност и традиции. Да инвестираме в културата означава да инвестираме в самото ни съществуване като европейски граждани. Ето защо трябва да осигурим по-решителна и по-силна подкрепа за тези сектори на европейско, национално, регионално и местно равнище.“

В изказването си на пленарната сесия на КР днес комисар Мария Габриел заяви: „Секторите на културата и творчеството са особено силно засегнати от пандемията. Те се нуждаят от нашата помощ и заслужават да положим максимални усилия. Градовете и регионите са ключови съюзници в това начинание. С нашата съвместна подкрепа ще гарантираме, че културата може и ще играе ключова роля в изграждането на една по-екологосъобразна, по-жизнена и по-издръжлива Европа.“

След дебата докладчикът на КР Джузепе Варакали (IT/Renew E.) представи становището си относно „Нов старт за секторите на културата и творчеството“ . В становището се отправя настоятелен призив да се гарантира, че средствата на ЕС достигат до всички форми на културния и творческия сектор, както и до всички, които участват в създаването му.

„Местните и регионалните власти следва да използват финансирането от ЕС и различните програми и мерки за насърчаване на отделните творци и за създаване на възможности за прояви и обмен, включително виртуални. Това може да спомогне за разгръщането на богатството на творческия потенциал, скрит в регионите, и да превърне тези творци в посланици и популяризатори на собствената им култура. Градовете и регионите, които умеят да изтъкват своята история, да разказват за себе си, да се обновяват и преосмислят, стават привлекателни не само за туристите и свързаните с тях икономически дейности, но и за предприятията, които се установяват в тях“, заяви г-н Варакали, член на Общинския съвет на Джераче, регион Калабрия.

Членът на ЕП Лоранс Фаренг (FR/Renew E.), докладчик на Европейския парламент относно „Ефективни мерки за повишаване на екологосъобразността на програмите „Еразъм+" и „Творческа Европа“, както и на Европейския корпус за солидарност“ , добави: „След едногодишно прекъсване стана ясно, че културата ще има нужда от Европа за да получи нов старт, но още по-сигурно е, че Европа ще има нужда от култура за своето възстановяване. Това бъдещо възстановяване трябва да се осъществи възможно най-близо до гражданите на местно равнище, но също така е необходимо да се положат усилия на европейско равнище, за да се гарантира, че нито един творец, автор, музикант, актьор или режисьор няма да бъде забравен. Затова се радвам, че Европейският комитет на регионите добави своя глас към призива на Парламента за заделяне на най-малко 2 % от средствата за възстановяване за тези ключови участници в нашата икономика и, най-важното – в нашата европейска идентичност.“

Допълнителна информация:

Секторите на културата и творчеството заемат специално място в съвместния план за действие , подписан между Европейския комитет на регионите и службите на комисар Габриел (ГД „Образование и култура“, ГД   „Научни изследвания и иновации“ и Съвместния изследователски център) през ноември 2020 г. В него се предвижда засилено сътрудничество и обмен на политики, например във връзка с инициативата „Европейски столици на културата“, конференции и прояви на високо равнище, проекти за партньорско обучение и разработването и осъществяването на инициативата „Нов европейски „Баухаус“.

Становището на КР призовава за това секторите на културата и творчеството да бъдат третирани като производители на основни блага, така че да не бъдат засегнати от затваряне в случай на нови извънредни събития като пандемията от COVID-19. Комитетът предлага да се изготвят общи насоки, които да им позволят да продължат да работят, макар и с ограничения по отношение на използваемостта. Той приветства неотдавнашното споразумение относно програмата „Творческа Европа“, което осигурява 2,2 милиарда евро подкрепа за хората на изкуството и улеснява участието на малки по мащаб проекти в областта на културата. Той обаче призовава за по-добро интегриране на инвестициите от различните фондове на ЕС в областта на културата и за увеличаване на възможността за съфинансиране до 80 % за проекти, осъществявани от малки участници. Регионите и градовете изразяват съгласие с Европейския парламент относно необходимостта от заделяне на най-малко 2 % от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост за секторите на културата и творчеството. Освен това те призовават да се използва финансиране от инструментите REACT-EU и SURE в подкрепа на тези сектори на национално равнище.

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне: