Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Периодът на кризи трябва да стимулира усилията за равенство между половете  

Свързаните с пола последици от войната, климата и социалните кризи изискват голямо и бързо увеличаване на броя на жените в политиката, казват ораторите на конференцията

Лидерите от целия Европейски съюз и извън него, участващи в конференцията на Европейския комитет на регионите за отбелязване на Международния ден на жената, се обединиха, за да призоват отговорните за вземането на решения лица да ускорят усилията за постигане на равенство между половете.

Конференцията, която се проведе на 14 март 2023 г., беше озаглавена „От местно към глобално равнище: Насърчаване на лидерството на жените в променящия се свят“. Ораторите подчертаха, че най-големите предизвикателства на нашето време — включително войната, кризата с климата, бедността, недостъпното жилищно настаняване, неравното заплащане и неравностойния достъп до здравеопазване — имат много широко измерение, свързано с пола. В същото време жените продължават да бъдат обезпокоително по-слабо представени в регионалната, местната и националната политика.

Във встъпителното си изказване Вашку Алвъш Кордейру, председател на Европейския комитет на регионите, заяви: „Равенството между половете е основно условие за постигането на по-справедлива и по-силна Европа. Реалността не е приятна: равенството не само не напредва с необходимото темпо, но и равенството между половете се подкопава от силите, които искат да намалят правата на жените. Нуждаем се от всеобхватен подход, който решително да се бори с всяка форма на дискриминация,да осъжда всички форми на насилие срещу жените, но също така и предизвикателствата, пред които са изправени жените всеки ден. Европейският комитет на регионите се ангажира да прави повече и по-добре, като започва с нашия собствен пример като политическа асамблея, но и като равенството между половете се интегрира във всички политики.“

Юта Урпилайнен, европейски комисар по въпросите на международните партньорства, подчерта: „Участието на повече жени във вземането на решения засилва доверието в демократичните институции, води до по-приобщаващо управление и овластява жените да подобрят своите общности. ЕС е силно ангажиран с тази цел с нашия План за действие относно равенството между половете и овластяването на жените във външните отношения, който превръща равенството между половете в приоритет на всички външни действия на ЕС.

Евелин Регнер, заместник-председател на Европейския парламент, каза: „Жените са силни, нашите общества обаче затрудняват още повече жените да постигат мечтите си. Вече дълги години се борим упорито, например за равно представителство. Изпитваме силна съпротива от всички страни, например като при договарянето на така наречената Директива относно жените в управителните съвети. Подписването на директивата отне 10 години, но все още сме далеч от съотношението 50 на 50 — и в предприятията, и в политическото ръководство. Ето защо съм щастлива, че навсякъде, включително в регионите и градовете, се провеждат конференции, насочени към насърчаване на лидерството на жените. Обществата се променят и ние трябва да гарантираме, че те се променят навсякъде към по-добро. На местно и световно равнище, в частните и публичните предприятия и в политическата област. Заедно можем да направим Европа по-равнопоставена: една по-равноправна Европа е една по-добра Европа за всички.“

Таня Христова, кмет на Габрово, председател на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура на Европейския комитет на регионите, заяви: „Работата за подобряване на благосъстоянието на жените и в крайна сметка за превръщането на равенството между половете в реалност трябва да бъде приоритет за всички нас, включително за местните лидери. Това е така, защото местното и регионалното равнище често са първото звено за контакт, първият доставчик на услуги и правоприлагащ орган. Поради това насърчаването на равенството между половете и премахването на насилието, основано на пола, трябва да бъдат ежедневно усилие за всички местни и регионални власти. Трябва да насърчаваме равенството между половете и участието на жените в процеса на вземане на политически решения и оформянето на политиките, включително на местно равнище. Тъй като местното равнище е сферата, където жените, като мъже, най-често започват политическите си кариери.“

Други оратори, включително местни и регионални политически лидери от градове и региони в ЕС, Украйна и Балканите, както и от гражданското общество в Египет, призоваха всички равнища на управление — европейското, националното, регионалното и местното — да ускорят усилията за преодоляване на неравнопоставеността между половете в политиката. Жените лидери представиха опита си да реагират политически на кризи в областта на сигурността, социалната, икономическата, здравната и екологичната криза в своите региони и градове и предизвикателствата, свързани с убеждаването на доминираните от мъже структури да признаят специфичното въздействие върху жените.

Участниците включваха членове на програмата „Млади политици на изборни длъжности“ (YEP), създадена от КР като част от усилията му да предостави политическа платформа за млади политици. Програмата е балансирана по отношение на половете.

Конференцията се проведе в навечерието на пленарна сесия на Европейския комитет на регионите. В част от пленарната сесия, посветена на актуални теми, които предизвикват особена загриженост за регионите и градовете в ЕС, регион Валенсия ще открие дебат относно борбата с насилието, основано на пола. Йоан Калабуч Рул (Испания/ПЕС), регионален секретар по въпросите на Европейския съюз и външните отношения на правителството на Валенсия, подчерта: „Мъжкият шовинистки тероризъм е основният проблем на нашето общество. На регионалните и местните власти в Европа се пада централна роля. Това е задача, която трябва да изпълняваме заедно, като осигурим всеобхватен отговор с необходимите човешки и материални ресурси. Ултра консервативни организации, включително в Европа, са се прицелили в правата на жените. Това е борба, в която не можем да направим крачка назад. Всяко кътче на Европа трябва да бъде безопасно място за жените.“

Основна информация:

Европейският комитет на регионите отбелязва Международния ден на жената всяка година с конференция като част от по-широката си стратегия за насърчаване на баланса между половете в местната и регионалната политика и вземането на решения, повишаване на осведомеността и насърчаване на обмена на най-добри практики.

Европейският комитет на регионите, в качеството си на политическа асамблея на местните и регионалните политици в ЕС, има консултативна роля в законодателния процес на ЕС. Неговите препоръки относно действията, които биха могли да бъдат предприети за постигане на баланс между половете в политическото представителство и участие като въпрос на равенство и демокрация, могат да бъдат намерени в становището му относно „Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете за 2020—2025 г.“.

Повече информация може да бъде намерена в следните публикации:

Новият план на ЕС за действие относно равенството между половете и овластяването на жените в областта на външната дейност 2020—2025 г. (GAP III)

Становище на КР относно „Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете за 2020—2025 г.“

Стратегия за баланс между половете при участието на членовете в КР

Инициатива на КР „За повече жени в политиката“

Предложение за директива относно борбата с насилието над жени и домашното насилие

Борба с насилието над жени и домашното насилие — преглед

Проучване — Законодателните рамки за жертвите на насилие, основано на пола (включително деца) в 27-те държави членки

Видеоматериал: Жените в политиката

Изявление на председателя на Европейския комитет на регионите Вашку Алвъш Кордейру по повод Международния ден на жената

Видеоматериали: Регионите и градовете предприемат действия, за да превърнат равенството между половете в реалност:

Мултидисциплинарна помощ за жертвите на насилие, основано на пола, Валенсия, Испания

Център за иновации за технологично дружество, което дава възможност на жените да намерят равновесие между професионалния и личния живот, Клуж-Напока, Румъния

Политики във връзка с грижите за децата и раждаемостта, Умбрия, Италия

Борба с менструалната бедност, Каталония, Испания

Консултации за мъже по въпросите на равенството между половете, Льорах, Германия

Гледайте прояватапо канала на КР

Пряко излъчване по интернет на пленарната сесия: на уебсайта на КР.

За контакт:

Моника Тибери

Говорител на председателя

Тел.: +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Виолета Войеводска

Тел.: +32 (0)2 282 2289

Mобилен телефон: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Свързана информация
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023