Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейската комисия и Европейският комитет на регионите откриват камара на националните посланици на Конвента на кметовете  

Конвентът на кметовете е най-голямото движение в света на градове и региони, които предприемат действия в областта на климата и енергетиката

Конвентът на кметовете беше създаден през 2008 г. от Европейската комисия в подкрепа на градовете и регионите за постигане на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката за 2020 г. Понастоящем Конвентът укрепва своята роля, като адаптира ангажимента си в областта на климата спрямо целта на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., наред със създаването на нова камара на националните посланици в подкрепа на разгръщането на Конвента във всяка държава членка. Броят на подписалите Конвента на кметовете участници е над 10 000, като те получават техническа подкрепа и финансови насоки за разработването и изпълнението на планове в областта на енергетиката и климата, които допринасят за ограничаване на повишаването на температурата в световен мащаб под 1,5 — най-амбициозната цел на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

На 21 април кметовете и местните лидери от целия ЕС се присъединиха към проявата за стартиране на новия Конвент на кметовете . На онлайн церемония Политическият съвет представи визията на Конвента „за по-справедлива, неутрална по отношение на климата Европа“ — новия ангажимент за градовете и регионите, насочен към засилване на амбициите в областта на климата. Новоприсъединилите се участници ще поемат ангажимент за намаляване на емисиите си на парникови газове до 2030 г. с не по-малко от своята национална цел и за съобразяване с целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 55 % до 2030 г. в допълнение към постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Кадри Симсон , комисар по въпросите на енергетиката, покани всички местни представители да се присъединят към новия Конвент и заяви: „От тринадесет години насам Конвентът на кметовете е водещият еталон за действия в областта на енергетиката и климата на местно равнище. Изминалата година беше трудна за всички нас. Всички ние бяхме изправени пред извънредната ситуация, предизвикана от пандемията, но в същото време никога не престанахме да се подготвяме за по-чисто, по-екологосъобразно и по-добро бъдеще. ЕС пое ангажимент да бъде първият неутрален по отношение на климата регион в света не по-късно от 2050 г. и също така се ангажира да намали емисиите си с най-малко 55 % до 2030 г. Сега е време да се отвори нова глава за Конвента на кметовете. Нека обединим силите си и да направим крачка напред към Зеления пакт. Неутрална по отношение на климата, устойчива и справедлива Европа, в която градовете са здравословни места за живот на гражданите и за процъфтяване на местните предприятия. Нека превърнем Конвента в място, където всички градове в ЕС могат да поставят предизвикателства пред себе си и да демонстрират своите високи постижения.“

Проявата послужи като повод за даване на ход на Камарата на националните посланици на Конвента на кметовете . Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите, изтъкна: Днес ЕС направи крачка напред, като пое правен ангажимент за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Това ще бъде постигнато единствено чрез работа с нашите граждани и в нашите общности. В противен случай това изобщо няма да бъде осъществено. ЕС се нуждае от своите един милион местни и регионални политици, за да може Зеленият пакт да бъде успешен. Чрез подновяване на ангажиментите си и стартиране на мрежата от национални посланици на Конвента на кметовете, регионите, градовете и селата повишават амбициите си в областта на климата, за да отговорят на нуждите на хората и да защитят нашата планета.“

Таня Христова (България/ЕНП), кмет на Габрово, заяви: „В качеството си на кмет на български град, който е член на Конвента на кметовете от почти едно десетилетие, имах възможност и увереност за разработването и изпълнението на амбициозен план за устойчива енергия и сега сме първият български град, отличен с наградата „Европейско зелено листо“ за 2021 г. Фактът, че станах национален посланик на инициативата „Конвент на кметовете — Европа“ ми дава увереност, че можем да обединим усилията си за ускоряване на декарбонизацията на нашите територии и да работим за осигуряване на достъп за нашите граждани до сигурна и устойчива енергия на приемливи цени. По този начин ще постигнем нашата обща европейска визия за извършване на екологичния преход и превръщането ни в първия неутрален по отношение на въглеродните емисии континент до 2050 г.“

Основната цел на националните посланици на Конвента на кметовете е да подкрепят и укрепят инициативата във всяка държава членка, да участват в специфични за всяка държава дейности и да заздравят връзките и сътрудничеството с членовете на Европейския парламент и националните правителства. Камарата на националните посланици също така има за цел да установи контакти с градове и общини, които биха могли да се възползват от техническа подкрепа и финансови насоки и да станат активни участници в осъществяването на действия в областта на климата.

Хуан Еспадас (Испания/ПЕС), кмет на Севиля и председател на комисия ENVE на КР и на работна група „Зелен пакт на местно равнище“ на КР, заяви: „Конвентът на кметовете е един от най-успешните примери за сътрудничество между местните органи на управление за действия в областта на климата. В качеството си на кмет, но също и като председател на Комисията по околна среда на Европейския комитет на регионите, с гордост се присъединявам към Камарата на националните посланици на Конвента на кметовете, създадена с подкрепата на Европейската комисия. По повод честването на световния Ден на Земята утре градовете и регионите отправят следното силно послание: ние сме решени да водим прехода към устойчива Европа, за да защитим нашето бъдеще и никой да не бъде изоставен.“

Рафал Тжасковски , (Полша/ЕНП), кмет на Варшава и представител на КР в Политическия съвет на Конвента , заяви: „Местните и регионалните власти в КР са изцяло ангажирани с постигането на екологичен преход и екологосъобразно възстановяване след COVID-19. Инициативи като Конвента на кметовете са от решаващо значение за изграждането от долу нагоре на неутрална по отношение на климата Европа и за постигането на осезаеми резултати за всеки гражданин. Ще продължим да популяризираме Конвента, да се застъпваме за многостепенно управление, да призоваваме за пряк достъп до фондове на ЕС, да си сътрудничим с други кметове и регионални председатели, както и с предприятия и университети, да търсим новаторски решения, да обменяме най-добри практики и да разширяваме мрежата. Като членове на КР нашите посланици ще добавят стойност към Конвента на кметовете със своя политически опит. Можете да разчитате на КР като надежден и ангажиран партньор в това начинание.“

27-те членове на КР (по един от всяка държава членка), които съставляват Камарата на националните посланици на Конвента на кметовете , са:

Контекст:

Европейският конвент на кметовете за климата и енергетиката беше създаден през 2008 г. от Европейската комисия с цел ангажиране и подкрепа на кметовете за постигане на целите в областта на енергетиката и климата за 2020 г. (20 % намаление на емисиите на парникови газове в сравнение с нивата от 1990 г., 20 % дял на енергията от възобновяеми източници и 20 % енергийна ефективност). С новата си визия Конвентът на кметовете се присъединява към целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 55 % до 2030 г. и за превръщането му в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. За да се присъедините към Конвента, моля посетете www.eumayors.eu .

Списъкът на националните посланици на Конвента на кметовете може да бъде изтеглен тук . За повече информация можете да посетите нашият уебпортал .

Научете какво представлява Зеленият пакт на местно равнище тук .

За контакт:

Флориане Капелети // floriane.cappelletti@eumayors.eu

Давид Крус // david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Свързана информация
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023