Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Епидемията от коронавирус и реакцията на ЕС  

В отговор на епидемията от коронавирус институциите на ЕС, държавите членки и регионалните и местните органи ежедневно оценяват ситуацията и реагират както с незабавни действия, така и със средносрочни предложения за неутрализиране на последиците от кризата.

В допълнение към мерките за овладяване и лечение на заболяването Европейската комисия създаде „екип за реагиране на коронавируса“ и представи редица законодателни предложения на 13   март, които имат за цел смекчаване на икономическите последици от кризата. Предложенията са насочени към защитата на работниците и дружествата от загуба на доходи, например чрез опростени правила за държавна помощ и финансова помощ от бюджета на ЕС и Европейския инвестиционен фонд. Наред с другото, Европейската комисия предложи нова „Инициатива за инвестиции в отговор на COVID-19“ в размер на 37 милиарда евро, която ще използва неизразходвани и все още неразпределени структурни фондове. Всички източници на информация относно реакцията на ЕС на огнището на коронавируса могат да бъдат намерени на всички официални езици на ЕС тук .

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022