Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Действия в областта на климата: ‎ Европейският комитет на регионите и Under2 Coalition ‎ подписват план за действие  

Съвместният план за действие за периода 2021—2022 г., подписан днес от Европейския комитет на регионите (КР) и Under2Coalition , ще засили сътрудничеството за насърчаване на действията в областта на климата на регионално равнище, ще разшири прозрачността и оповестяването на данни за климата и ще укрепи многостепенното управление в рамките на Парижкото споразумение относно изменението на климата и Европейския зелен пакт. Основна цел е да се гарантира, че възстановяването след COVID-19 ще даде тласък на програмата в областта на климата с по-голяма екологична, икономическа и социална издръжливост за по-добро справяне с бъдещи кризи.

КР – асамблеята на представителите на местните и – регионалните власти в ЕС – подписа нов план за действие с Under2 Coalition , световна група от над 220 правителства, която се ангажира да задържи покачването на температурата в световен мащаб значително под 2°C, като стремежът е да се достигне до 1,5°C.

Новото споразумение за партньорство консолидира и засилва сътрудничеството за насърчаване на по-амбициозни действия в областта на климата на регионално равнище и ще допринесе за успешното изпълнение на Парижкото споразумение относно изменението на климата и Европейския зелен пакт чрез ефективно многостепенно управление.

Апостолос Цицикостас , управител на гръцкия регион Централна Македония и председател на Европейския комитет на регионите, заяви: „Подписването на този план за действие укрепва дългогодишното партньорство между КР и Under2 Coalition. Той осигурява подходящата рамка за задълбочаване на нашето сътрудничество за постигане на напредък по глобалната програма в областта на климата, като същевременно подкрепя амбициозните региони за постигане на неутралност по отношение на климата. Заедно можем да защитим по-добре многостепенното управление като начин за изпълнение на Парижкото споразумение относно изменението на климата и Европейския зелен пакт във всяка територия и да дадем на регионите по-силен глас на тазгодишната Конференция на ООН по изменението на климата (COP26) в Глазгоу през ноември."

Франц Унтерщелер , министър на околната среда, опазването на климата и енергийния сектор на провинция Баден-Вюртемберг и световен посланик на Under2 Coalition , заяви: „С над 220 членове в целия свят понастоящем Under2 Coalition е едно от най-големите и най-важните обединения за опазването на климата в света. Значителна част от нашите членове идват от ЕС. Поради това приветствам горещо факта, че Under2 Coalition и Комитетът на регионите постигнаха споразумение относно общи цели и дейности. Заедно ще увеличим видимостта и ефективността на поднационалното равнище в областта на опазването на климата както в световен мащаб, така и в ЕС."

Хуан Еспадас (ES/ПЕС), кмет на Севиля и председател на комисия ENVE на КР и на работна група „Зелен пакт на местно равнище“ на КР, заяви: „Тясното сътрудничество с Under2 Coalition ще има голямо въздействие за членовете на Европейския комитет на регионите. Убеден съм, че глобалното движение на местните и регионалните власти е от ключово значение за осъществяването на действия в областта на климата и за постигането на устойчив преход. Този план за действие ще ни помогне да укрепим ролята на органите на местното самоуправление и да създадем ефективно многостепенно управление, по-специално с оглед на COP26.“

КР и Under2 Coalition се ангажират да работят заедно въз основа на следните три споделени цели :

  • осигуряване на реципрочна подкрепа и сътрудничество във връзка с дейности от общ интерес, свързани с изпълнението на Парижкото споразумение;
  • насърчаване – на равнището на органите на регионалното самоуправление – на концепцията за прозрачност и ежегодно оповестяване на целите и данните за климата;
  • стимулиране на участието на органите на регионалното самоуправление в приоритетни дейности, например в подкрепа на бързото изпълнение на основни компоненти от Европейския зелен пакт и проекти в помощ на регионалните правителства за разработване на „курс“ към намаляване на емисиите с оглед на постигането на неутралност по отношение на климата.

В плана за действие се определят конкретни области на сътрудничество, включително екологично възстановяване след COVID-19, гарантиране на справедлив преход и увеличаване на прозрачността по отношение на климата. Новото партньорство включва също така съвместно застъпничество в областта на климата, комуникация и дейности в рамките на международни прояви като предстоящата Европейска седмица на регионите и градовете (11–14 октомври 2021 г.) и срещата на върха на ООН по въпросите на климата COP26 в Глазгоу (1–12 ноември 2021 г.).

Обща информация

Under2 Coalition е глобална група от амбициозни държавни и регионални правителства, които се ангажираха да задържат покачването на температурата в световен мащаб значително под 2°C, като стремежът е да се достигне до 1,5°C. Коалицията се състои от над 220 правителства от цял свят, които работят за ежегодно оповестяване на данни за климата и прозрачност, възприемане на регионални политики и разработване на пътища за развитие до 2050 г. С 43 регионални правителства и 12 държави – членки на ЕС, подкрепили коалицията, Европа е най-силно представена в Under2 Coalition . Коалицията представлява население от 182 милиона души и БВП от 7,4 трилиона щатски долара, което се равнява съответно на 35 % от населението и 36 % от икономиката на ЕС. Групата по климата е секретариатът на Under2 Coalition и работи с правителствата за ускоряване на действията в областта на климата. Мандатът на министър Франц Унтерщелер изтича през май тази година, но той ще продължи да подкрепя Under2 Coalition в качеството си на световен посланик през следващите няколко години. В новата си роля той ще представлява Under2 Coalition във външен план заедно с бившия губернатор на Калифорния Джери Браун и ще популяризира действията на поднационално равнище в областта на климата.

За контакт:

Споделяне: