Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Действия в областта на климата: ‎ Европейският комитет на регионите и Under2 Coalition ‎ подписват план за действие  

Съвместният план за действие за периода 2021—2022 г., подписан днес от Европейския комитет на регионите (КР) и Under2Coalition , ще засили сътрудничеството за насърчаване на действията в областта на климата на регионално равнище, ще разшири прозрачността и оповестяването на данни за климата и ще укрепи многостепенното управление в рамките на Парижкото споразумение относно изменението на климата и Европейския зелен пакт. Основна цел е да се гарантира, че възстановяването след COVID-19 ще даде тласък на програмата в областта на климата с по-голяма екологична, икономическа и социална издръжливост за по-добро справяне с бъдещи кризи.

КР – асамблеята на представителите на местните и – регионалните власти в ЕС – подписа нов план за действие с Under2 Coalition , световна група от над 220 правителства, която се ангажира да задържи покачването на температурата в световен мащаб значително под 2°C, като стремежът е да се достигне до 1,5°C.

Новото споразумение за партньорство консолидира и засилва сътрудничеството за насърчаване на по-амбициозни действия в областта на климата на регионално равнище и ще допринесе за успешното изпълнение на Парижкото споразумение относно изменението на климата и Европейския зелен пакт чрез ефективно многостепенно управление.

Апостолос Цицикостас , управител на гръцкия регион Централна Македония и председател на Европейския комитет на регионите, заяви: „Подписването на този план за действие укрепва дългогодишното партньорство между КР и Under2 Coalition. Той осигурява подходящата рамка за задълбочаване на нашето сътрудничество за постигане на напредък по глобалната програма в областта на климата, като същевременно подкрепя амбициозните региони за постигане на неутралност по отношение на климата. Заедно можем да защитим по-добре многостепенното управление като начин за изпълнение на Парижкото споразумение относно изменението на климата и Европейския зелен пакт във всяка територия и да дадем на регионите по-силен глас на тазгодишната Конференция на ООН по изменението на климата (COP26) в Глазгоу през ноември."

Франц Унтерщелер , министър на околната среда, опазването на климата и енергийния сектор на провинция Баден-Вюртемберг и световен посланик на Under2 Coalition , заяви: „С над 220 членове в целия свят понастоящем Under2 Coalition е едно от най-големите и най-важните обединения за опазването на климата в света. Значителна част от нашите членове идват от ЕС. Поради това приветствам горещо факта, че Under2 Coalition и Комитетът на регионите постигнаха споразумение относно общи цели и дейности. Заедно ще увеличим видимостта и ефективността на поднационалното равнище в областта на опазването на климата както в световен мащаб, така и в ЕС."

Хуан Еспадас (ES/ПЕС), кмет на Севиля и председател на комисия ENVE на КР и на работна група „Зелен пакт на местно равнище“ на КР, заяви: „Тясното сътрудничество с Under2 Coalition ще има голямо въздействие за членовете на Европейския комитет на регионите. Убеден съм, че глобалното движение на местните и регионалните власти е от ключово значение за осъществяването на действия в областта на климата и за постигането на устойчив преход. Този план за действие ще ни помогне да укрепим ролята на органите на местното самоуправление и да създадем ефективно многостепенно управление, по-специално с оглед на COP26.“

КР и Under2 Coalition се ангажират да работят заедно въз основа на следните три споделени цели :

  • осигуряване на реципрочна подкрепа и сътрудничество във връзка с дейности от общ интерес, свързани с изпълнението на Парижкото споразумение;
  • насърчаване – на равнището на органите на регионалното самоуправление – на концепцията за прозрачност и ежегодно оповестяване на целите и данните за климата;
  • стимулиране на участието на органите на регионалното самоуправление в приоритетни дейности, например в подкрепа на бързото изпълнение на основни компоненти от Европейския зелен пакт и проекти в помощ на регионалните правителства за разработване на „курс“ към намаляване на емисиите с оглед на постигането на неутралност по отношение на климата.

В плана за действие се определят конкретни области на сътрудничество, включително екологично възстановяване след COVID-19, гарантиране на справедлив преход и увеличаване на прозрачността по отношение на климата. Новото партньорство включва също така съвместно застъпничество в областта на климата, комуникация и дейности в рамките на международни прояви като предстоящата Европейска седмица на регионите и градовете (11–14 октомври 2021 г.) и срещата на върха на ООН по въпросите на климата COP26 в Глазгоу (1–12 ноември 2021 г.).

Обща информация

Under2 Coalition е глобална група от амбициозни държавни и регионални правителства, които се ангажираха да задържат покачването на температурата в световен мащаб значително под 2°C, като стремежът е да се достигне до 1,5°C. Коалицията се състои от над 220 правителства от цял свят, които работят за ежегодно оповестяване на данни за климата и прозрачност, възприемане на регионални политики и разработване на пътища за развитие до 2050 г. С 43 регионални правителства и 12 държави – членки на ЕС, подкрепили коалицията, Европа е най-силно представена в Under2 Coalition . Коалицията представлява население от 182 милиона души и БВП от 7,4 трилиона щатски долара, което се равнява съответно на 35 % от населението и 36 % от икономиката на ЕС. Групата по климата е секретариатът на Under2 Coalition и работи с правителствата за ускоряване на действията в областта на климата. Мандатът на министър Франц Унтерщелер изтича през май тази година, но той ще продължи да подкрепя Under2 Coalition в качеството си на световен посланик през следващите няколко години. В новата си роля той ще представлява Under2 Coalition във външен план заедно с бившия губернатор на Калифорния Джери Браун и ще популяризира действията на поднационално равнище в областта на климата.

За контакт:

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023