Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
КР е готов да пренесе Конференцията за бъдещето на ЕС в регионите, градовете и селата, за да изгради по-добра Европа, отговаряща на нуждите на гражданите  

Групата на високо равнище по въпросите на европейската демокрация, председателствана от Херман ван Ромпьой, ще подкрепя усилията на КР да осигури на местното и регионалното равнище тежестта и влиянието, което заслужават.

Местните и регионалните лидери приеха резолюция относно Конференцията за бъдещето на Европа (конференцията) на 144-тата пленарна сесия на КР и обсъдиха с Херман ван Ромпьой, бивш председател на Европейския съвет и председател на новосъздадената група на високо равнище по въпросите на европейската демокрация (ГВР), гледната точка на КР за бъдещето на Европа и неговото участие в конференцията. Групата на високо равнище — независим консултативен орган, чиято мисия е да подкрепя КР — ще предоставя стратегически политически анализ, съсредоточен върху предизвикателствата пред местните и регионалните власти. Тя ще работи в тясно сътрудничество с членовете на КР, по-специално с Председателския съвет и членовете на делегацията на КР на конференцията.

Председателят на КР Апостолос Цицикостас заяви: „Конференцията за бъдещето на Европа предлага на гражданите и техните местни и регионални власти възможност, която не можем да пропуснем. Регионалните и местните лидери са не само ключът към преодоляването на дистанцията между европейците и техните общи институции, но и мощен инструмент за обогатяване на демократичния характер на Съюза. Смятам, че в рамките на съществуващите разпоредби на Договора има възможност за подобряване на управлението и по-добро законодателство. КР, с подкрепата на групата на високо равнище по въпросите на демокрацията, оглавявана от председателя Ван Ромпьой, ще използва тази възможност, за да разработи най-добрите инструменти за един по-добър Съюз, който трябва да може да действа, да реагира, да защитава, да предоставя възможности и да постига резултати в съответствие с нуждите на своите граждани. Нашият Комитет постави акцент върху териториалния характер на конференцията, за да може да осигури на местното и регионалното равнище тежестта и влиянието, което те заслужават, в рамките на този важен процес. С нашия местен диалог на 9 май в Страсбург ще отбележим териториалното измерение на конференцията, която не бива да бъде ограничена само до Брюксел и столиците.“

Херман ван Ромпьой , председател на групата на високо равнище на КР по въпросите на европейската демокрация, заяви: „Европейската демокрация обхваща всички равнища на управление. Тя е както ценност сама по себе си, така и фактор, позволяващ изграждането на една предоставяща закрила и възможности Европа. Демокрацията трябва да постига резултати и да отговаря на нуждите на гражданите, а от това зависи самото съществуване на ЕС. Демокрацията е в криза в световен мащаб, на европейско равнище и в държавите членки. Тя работи най-добре на регионално и местно равнище, където е най-тясно свързана с нуждите на гражданите, има най-дълга традиция и се ползва с най-голямо доверие. Във времена на цифрова революция и промени в обществото демокрацията също трябва да се преосмисли, като се подобри и модернизира на всички равнища. Конференцията за бъдещето на Европа дава възможност този въпрос да се осмисли на равнище ЕС. Групата на високо равнище на КР по въпросите на европейската демокрация, която имам удоволствието да председателствам, ще разгледа как бихме могли да включим по-добре местните и регионалните власти като градивни елементи в укрепването и подобряването на европейската демокрация от долу нагоре. Нашата добавена стойност ще бъде търсенето на оригинални и иновативни решения, които работят, и стремежът към резултати, които да гарантират, че ЕС изпълнява своите обещания и цели посредством местните и регионалните власти и КР.

Основна информация:

Европейският комитет на регионите се ангажира да участва в Конференцията за бъдещето на Европа по четири начина. Първо, КР е представен в Изпълнителния съвет на конференцията. В рамките на този орган, като част от първоначалната задача да се определят структурите на конференцията, КР работи, за да гарантира, че пленарната сесия на конференцията се базира на солидни демократични основи и включва подходящ брой избрани представители от регионалните и местните парламенти и съвети, наред с представителите на Европейския парламент и националните парламенти. Второ, КР организира местни диалози в държавите членки, за да допринесе за популяризирането на конференцията в целия ЕС и да включи приноса на гражданите в нейната работа. Трето, КР ще организира поредица от дебати по време на пленарните си сесии и заседанията на своите комисии и ще приеме становища по теми, свързани с работата на Конференцията, през целия ѝ мандат. Следващата Европейска седмица на регионите и градовете и срещата на високо равнище на КР в Марсилия ще бъдат ключови моменти от този процес. Създаването на група на високо равнище е четвъртият елемент от работата на КР за насърчаване на териториализацията на конференцията с цел укрепване на европейската демокрация.

Точно преди стартирането на Конференцията за бъдещето на Европа в Деня на Европа от трите институции — Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС — и за да отбележи необходимостта от териториализиране на конференцията, КР организира местен диалог на 9 май в Страсбург с трите френски териториални сдружения, френската делегация в КР, град Страсбург и избрани представители и граждани на регионите, градовете и селата в целия Европейски съюз.

Създаването на група на високо равнище по въпросите на европейската демокрация (ГВР) беше одобрено от Бюрото на КР през декември 2020 г. по предложение на Председателския съвет на КР. Групата на високо равнище се състои от седем „мъдри мъже и жени“:

Херман ван Ромпьой , бивш министър-председател на Белгия и почетен председател на Европейския съвет;

Хоакин Алмуния , бивш член на Европейската комисия, отговарящ за конкуренцията и икономическите и финансовите въпроси;

Томаш Гжегорж Гросе , професор във Варшавския университет;

Ребека Хармс , бивш член на Европейския парламент

Силя Маркула , председател на Европейския младежки форум;

Мария Жоау Родригеш , бивш министър на квалификациите и образованието на Португалия и член на ЕП; и

Андрула Василиу , бивш член на Европейската комисия, отговарящ за здравеопазването и образованието, културата, многоезичието и младежта.

Конференцията за бъдещето на Европа стартира официално на 9 май 2021 г. и би трябвало да представи заключенията си до пролетта на 2022 г.

Програма на местния диалог в Страсбург на 9 май

Линк към проявата

Тази проява е поместена на многоезичната онлайн платформа на конференцията.

За контакт:

Мари-Пиер Жуглен

Тел. +32 (0)473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023