Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Измерване на въздействието на COVID-19 върху регионите, градовете и селата в ЕС: ‎ Доклад за Барометъра за състоянието на регионите и градовете за 2021 г., който ще бъде представен на # CoRplenary  

Дневният ред на # CoRplenary включва също: дебат между словенския министър - председател Янша и местните лидери; дискусии с европейските комисари Синкявичюс и Ленарчич относно усилията за насърчаване на екологосъобразното възстановяване и подобряване на издръжливостта; обмен на мнения със заместник-председателя Шуица относно Конференцията за бъдещето на Европа.

На 12 октомври председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас (EL/ЕНП) ще представи Барометъра за състоянието на регионите и градовете за 2021 г. пред местните лидери и на заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шефчович. Всеобхватният доклад измерва въздействието на пандемията върху регионите, градовете и селата в ЕС и предоставя основни констатации, факти и цифри за икономическите, социалните, здравните и цифровите последици . ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО

В момента, когато ЕС активизира усилията си за възстановяване, министър-председателят на Словения Янез Янша ще направи преглед на работата на словенското председателство на Съвета на Европейския съюз. В контекста на международните преговори в рамките на COP15 и COP26 европейският комисар Виргиниюс Синкявичюс и Мина Арве , кмет на Турку и заместник-председател на Международната асоциация на органите на местното самоуправление за устойчиво развитие ICLEI ще обсъдят усилията за опазване на биологичното разнообразие, справяне с извънредната ситуация, свързана с климата, и насърчаване на екологосъобразно възстановяване.

На 13 октомври, Международният ден за намаляване на риска от бедствия , европейският комисар Янез Ленарчич и специалният представител на генералния секретар на ООН за намаляване на риска от бедствия Мами Мидзутори ще чуят за въздействието на неотдавнашните бедствия върху регионите и градовете и ще обсъдят начините за укрепване на издръжливостта на местно равнище .

На 14 октомври членовете на КР ще обменят мнения и със заместник-председателя Дубравка Шуица относно Конференцията за бъдещето на Европа .

Пленарната сесия на КР се провежда по време на Европейската седмица на регионите и градовете , организирана съвместно от КР и Европейската комисия. #EURegionsWeek , която ще се проведе от 11 до 14 октомври, е най-голямата годишна проява в календара на ЕС и тази година ще се съсредоточи върху усилията за гарантиране на екологосъобразно и цифрово възстановяване и върху подкрепата за приноса на регионите и градовете към Конференцията за бъдещето на Европа.

Проследете пленарната сесия на уебсайта на КР

12 октомври: Барометър за състоянието на регионите и градовете в ЕС

Апостолос Цицикостас (EL/ЕНП), председател на Европейския комитет на регионите и управител на Централна Македония, ще произнесе речта си относно състоянието на регионите, градовете и селата в ЕС, като представи Годишния барометър за състоянието на регионите и градовете пред Марош Шефчович , заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи.

12 октомври: словенският министър-председател Янез Янша

Пленарната сесия на Европейския комитет на регионите ще приветства Янез Янша , министър-председател на Словения, за дискусия във връзка с приоритетите на шестмесечното председателство на Словения на Съвета на Европейския съюз.

13 октомври: COP15 и COP26: по-висока амбиция, по-силно управление за нашето биологично разнообразие и климат

Виргиниюс Синкявичюс , европейски комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството и Мина Арве, кмет на Турку и заместник-председател на ICLEI , ще обсъдят предизвикателствата, пред които са изправени правителствата, за опазването на световното биологично разнообразие и справянето с извънредната ситуация, свързана с климата.

13 октомври: Намаляване на риска от природни бедствия

На Международния ден за намаляване на риска от бедствия Европейският комитет на регионите ще приветства Мами Мидзутори , специален представител на генералния секретар на ООН за намаляване на риска от бедствия, и Янез Ленарчичи , европейски комисар, отговарящ за управлението на кризи. Тема на дискусията ще бъде какво могат да направят регионите и градовете за повишаване на устойчивостта и намаляване на въздействието на природните бедствия.

14 октомври: Конференцията за бъдещето на Европа

Дубравка Шуица , заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на демокрацията и демографията, ще представи гледната точка на Европейската комисия относно Конференцията за бъдещето на Европа и ще обмени мнения с членовете на КР.

ОСНОВНИ ДЕБАТИ

Вторник, 12 октомври, 15,00 ч.: дебат относно Годишния барометър за състоянието на регионите и градовете с участието на Апостолос Цицикостас (EL/ЕНП), председател на Европейския комитет на регионите и управител на Централна Македония, и Марош Шефчович , заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи.

Сряда, 13 октомври, 10,00 ч.: дебат относно приоритетите на словенското председателство на Съвета на Европейския съюз с Янез Янша , министър-председател на Словения.

Сряда, 13 октомври 15,00 ч.: дебат относно повишаване на амбициите и по-силно управление: лидерите, обединени за Зелен пакт на местно равнище с Virginijus Sinkevičius , европейски комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, и Мина Арве, кмет на Турку и заместник-председател на ICLEI .

Сряда, 13 октомври 16,00 ч.: дебат относно природните бедствия: реагиране на извънредни ситуации и изграждане на устойчивост в градовете и регионите с Янез Ленарчич , европейски комисар, отговарящ за управлението на кризи, и Мами Мидзутори , специален представител на генералния секретар на ООН за намаляване на риска от бедствия, ръководител на Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия.

Четвъртък, 14 октомври, 16,00 ч.: дебат относно Конференцията за бъдещето на Европа с участието на Дубравка Шуица , заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на демокрацията и демографията.

РЕЗОЛЮЦИИ

относно COP26.

относно Годишния барометър за състоянието на регионите и градовете в ЕС.

СТАНОВИЩА ЗА ПРИЕМАНЕ

Стратегия на ЕС за правата на детето и Европейската гаранция за децата. Докладчик: Яри Андерсон (FI/ЕНП), член на Градския съвет на Састамала.

Европейска цифрова идентичност. Главен д окладчик : Марк Вайнмайстер (DE/ЕНП), държавен секретар по европейските въпроси, федерална провинция Хесен.

Ефективно ангажиране на местните и регионалните власти в изготвянето на споразуменията за партньорство и оперативните програми за периода 2021—2027 г. Докладчик: Юрай Дроба (SK/ЕКР), управител на Братиславския край.

Програма за борба с тероризма за ЕС: предвиждане, предотвратяване, защита, ответни действия. Докладчик: Карл Ванлауе (BE/EA), член на Фламандския парламент.

Защита на промишлените и занаятчийските географски указания в Европейския съюз. Докладчик: Мартин Пенвил (FR/ПЕС), член на Регионалния съвет на Нова Аквитания.

Бъдещ план за нова програма за потребителите — повишаване на издръжливостта на потребителите за постигане на устойчиво възстановяване. Докладчик: Алексиа Бертран (BE/RE), член на Парламента на регион Брюксел-столица .

Съюз на равенство: Стратегия за равнопоставеност на ЛГБТИК за 2020—2025 г. Докладчик: Кейт Фини (IE/RE), член на Съвета на графство Дан Лири-Ратдаун .

Практическа информация:

Място на провеждане : комбиниран режим — виртуално и в сграда Charlemagne , Европейска комисия, rue de la Loi, Брюксел, Белгия.

Дата : вторник, 12 октомври — четвъртък, 14 октомври 2021 г.

Основни материали : дневен ред и становища (с изменения) за приемане на пленарната сесия.

Пряко излъчване по интернет : на уебсайта на КР.

За контакт:

PresseCdr@cor.europa.eu

Споделяне :