Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Измерване на въздействието на COVID-19 върху регионите, градовете и селата в ЕС: ‎ Доклад за Барометъра за състоянието на регионите и градовете за 2021 г., който ще бъде представен на # CoRplenary  

Дневният ред на # CoRplenary включва също: дебат между словенския министър - председател Янша и местните лидери; дискусии с европейските комисари Синкявичюс и Ленарчич относно усилията за насърчаване на екологосъобразното възстановяване и подобряване на издръжливостта; обмен на мнения със заместник-председателя Шуица относно Конференцията за бъдещето на Европа.

На 12 октомври председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас (EL/ЕНП) ще представи Барометъра за състоянието на регионите и градовете за 2021 г. пред местните лидери и на заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шефчович. Всеобхватният доклад измерва въздействието на пандемията върху регионите, градовете и селата в ЕС и предоставя основни констатации, факти и цифри за икономическите, социалните, здравните и цифровите последици . ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО

В момента, когато ЕС активизира усилията си за възстановяване, министър-председателят на Словения Янез Янша ще направи преглед на работата на словенското председателство на Съвета на Европейския съюз. В контекста на международните преговори в рамките на COP15 и COP26 европейският комисар Виргиниюс Синкявичюс и Мина Арве , кмет на Турку и заместник-председател на Международната асоциация на органите на местното самоуправление за устойчиво развитие ICLEI ще обсъдят усилията за опазване на биологичното разнообразие, справяне с извънредната ситуация, свързана с климата, и насърчаване на екологосъобразно възстановяване.

На 13 октомври, Международният ден за намаляване на риска от бедствия , европейският комисар Янез Ленарчич и специалният представител на генералния секретар на ООН за намаляване на риска от бедствия Мами Мидзутори ще чуят за въздействието на неотдавнашните бедствия върху регионите и градовете и ще обсъдят начините за укрепване на издръжливостта на местно равнище .

На 14 октомври членовете на КР ще обменят мнения и със заместник-председателя Дубравка Шуица относно Конференцията за бъдещето на Европа .

Пленарната сесия на КР се провежда по време на Европейската седмица на регионите и градовете , организирана съвместно от КР и Европейската комисия. #EURegionsWeek , която ще се проведе от 11 до 14 октомври, е най-голямата годишна проява в календара на ЕС и тази година ще се съсредоточи върху усилията за гарантиране на екологосъобразно и цифрово възстановяване и върху подкрепата за приноса на регионите и градовете към Конференцията за бъдещето на Европа.

Проследете пленарната сесия на уебсайта на КР

12 октомври: Барометър за състоянието на регионите и градовете в ЕС

Апостолос Цицикостас (EL/ЕНП), председател на Европейския комитет на регионите и управител на Централна Македония, ще произнесе речта си относно състоянието на регионите, градовете и селата в ЕС, като представи Годишния барометър за състоянието на регионите и градовете пред Марош Шефчович , заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи.

12 октомври: словенският министър-председател Янез Янша

Пленарната сесия на Европейския комитет на регионите ще приветства Янез Янша , министър-председател на Словения, за дискусия във връзка с приоритетите на шестмесечното председателство на Словения на Съвета на Европейския съюз.

13 октомври: COP15 и COP26: по-висока амбиция, по-силно управление за нашето биологично разнообразие и климат

Виргиниюс Синкявичюс , европейски комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството и Мина Арве, кмет на Турку и заместник-председател на ICLEI , ще обсъдят предизвикателствата, пред които са изправени правителствата, за опазването на световното биологично разнообразие и справянето с извънредната ситуация, свързана с климата.

13 октомври: Намаляване на риска от природни бедствия

На Международния ден за намаляване на риска от бедствия Европейският комитет на регионите ще приветства Мами Мидзутори , специален представител на генералния секретар на ООН за намаляване на риска от бедствия, и Янез Ленарчичи , европейски комисар, отговарящ за управлението на кризи. Тема на дискусията ще бъде какво могат да направят регионите и градовете за повишаване на устойчивостта и намаляване на въздействието на природните бедствия.

14 октомври: Конференцията за бъдещето на Европа

Дубравка Шуица , заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на демокрацията и демографията, ще представи гледната точка на Европейската комисия относно Конференцията за бъдещето на Европа и ще обмени мнения с членовете на КР.

ОСНОВНИ ДЕБАТИ

Вторник, 12 октомври, 15,00 ч.: дебат относно Годишния барометър за състоянието на регионите и градовете с участието на Апостолос Цицикостас (EL/ЕНП), председател на Европейския комитет на регионите и управител на Централна Македония, и Марош Шефчович , заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи.

Сряда, 13 октомври, 10,00 ч.: дебат относно приоритетите на словенското председателство на Съвета на Европейския съюз с Янез Янша , министър-председател на Словения.

Сряда, 13 октомври 15,00 ч.: дебат относно повишаване на амбициите и по-силно управление: лидерите, обединени за Зелен пакт на местно равнище с Virginijus Sinkevičius , европейски комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, и Мина Арве, кмет на Турку и заместник-председател на ICLEI .

Сряда, 13 октомври 16,00 ч.: дебат относно природните бедствия: реагиране на извънредни ситуации и изграждане на устойчивост в градовете и регионите с Янез Ленарчич , европейски комисар, отговарящ за управлението на кризи, и Мами Мидзутори , специален представител на генералния секретар на ООН за намаляване на риска от бедствия, ръководител на Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия.

Четвъртък, 14 октомври, 16,00 ч.: дебат относно Конференцията за бъдещето на Европа с участието на Дубравка Шуица , заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на демокрацията и демографията.

РЕЗОЛЮЦИИ

относно COP26.

относно Годишния барометър за състоянието на регионите и градовете в ЕС.

СТАНОВИЩА ЗА ПРИЕМАНЕ

Стратегия на ЕС за правата на детето и Европейската гаранция за децата. Докладчик: Яри Андерсон (FI/ЕНП), член на Градския съвет на Састамала.

Европейска цифрова идентичност. Главен д окладчик : Марк Вайнмайстер (DE/ЕНП), държавен секретар по европейските въпроси, федерална провинция Хесен.

Ефективно ангажиране на местните и регионалните власти в изготвянето на споразуменията за партньорство и оперативните програми за периода 2021—2027 г. Докладчик: Юрай Дроба (SK/ЕКР), управител на Братиславския край.

Програма за борба с тероризма за ЕС: предвиждане, предотвратяване, защита, ответни действия. Докладчик: Карл Ванлауе (BE/EA), член на Фламандския парламент.

Защита на промишлените и занаятчийските географски указания в Европейския съюз. Докладчик: Мартин Пенвил (FR/ПЕС), член на Регионалния съвет на Нова Аквитания.

Бъдещ план за нова програма за потребителите — повишаване на издръжливостта на потребителите за постигане на устойчиво възстановяване. Докладчик: Алексиа Бертран (BE/RE), член на Парламента на регион Брюксел-столица .

Съюз на равенство: Стратегия за равнопоставеност на ЛГБТИК за 2020—2025 г. Докладчик: Кейт Фини (IE/RE), член на Съвета на графство Дан Лири-Ратдаун .

Практическа информация:

Място на провеждане : комбиниран режим — виртуално и в сграда Charlemagne , Европейска комисия, rue de la Loi, Брюксел, Белгия.

Дата : вторник, 12 октомври — четвъртък, 14 октомври 2021 г.

Основни материали : дневен ред и становища (с изменения) за приемане на пленарната сесия.

Пряко излъчване по интернет : на уебсайта на КР.

За контакт:

PresseCdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HATE-SPEECH-AGAINST-LOCAL-POLITICIANS-HAS-WORSENED-SIGNIFICANTLY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
03.12.2021