Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
COP26: Местните лидери призовават главния преговарящ на ЕС, г-н Тимерманс, да включи регионалното и местното измерение в окончателните заключения от Глазгоу за защита на хората и планетата  

Поднационалните органи на управление изпълняват 70 % от мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и 90 % от политиките за адаптиране към изменението на климата. Техният принос трябва най-после да бъде признат, за да се предотврати извънредната ситуация в областта на климата.

Европейският комитет на регионите прие резолюция относно 26-ата конференция на страните по РКООНИК , в която се посочват исканията му за климата две седмици преди преговорите на ООН по въпросите на климата в Глазгоу. В момент, когато светът е изправен пред безпрецедентни горещини, наводнения, урагани и покачване на морското равнище, местните лидери от ЕС призоваха ООН и националните правителства официално да признаят, наблюдават и насърчават намаляването на емисиите на парникови газове от градовете, местните органи на управление и регионите по света. Повишаване на амбициите, прозрачността и отчетността в областта на климата при намаляването на емисиите на парникови газове и финансирането на борбата с изменението на климата за най-уязвимите са трите основни аспекта, които се обсъждат в Глазгоу.

Комитетът — асамблеята на ЕС на местни и регионални лидери на изборна длъжност — припомня, че в Парижкото споразумение от 2016 г. се признава жизненоважната роля на многостепенното управление в политиките в областта на климата, както и необходимостта от ангажираност на регионите и градовете. Поради това Комитетът призовава за прилагане на този принцип на практика и отчитане на ангажиментите на поднационалните органи на управление в областта на климата чрез въвеждане на система от приноси, определени на регионално и местно равнище, която признава, наблюдава и насърчава намаляването на емисиите на парникови газове от градовете, местните органи на управление и регионите в световен мащаб.

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония в Гърция, заяви: „ Светът просто не е на път да постигне целта за предотвратяване на извънредната ситуация в областта на климата. Ангажиментите на поднационалните органи на управление трябва да бъдат взети под внимание, а те трябва да получат официално място в преговорите по въпросите на климата. Призовавам изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия, Франс Тимерманс, като преговарящ от името на ЕС да гарантира включването на регионалното и местното измерение в заключенията на COP26. Повече не можем да си позволим да пренебрегваме основната роля на регионите, градовете и селата, както и ресурсите, от които се нуждаят, за да предприемат действия в областта на климата. В противен случай ще продължим да разочароваме младите хора и да не отчитаме нуждите на нашата планета.“

Резолюцията на COP26 беше приета по време на дебат на пленарна сесия с Виргиниюс Синкявичюс , комисар на ЕС по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, който заяви: „Нуждаем се от големи усилия от страна на европейските региони и общини, за да помогнем да се постигне намаление от 55 процента на емисиите до 2030 г. Трудните области за декарбонизация, като например сградите, се нуждаят от решения на местно равнище. Неотдавнашното повишаване на цените на енергията в световен мащаб засилва необходимостта от по-голям дял на енергията от възобновяеми източници и по-ефективно използване на енергията. Новият Социален фонд за климата трябва да осигури специално финансиране, за да помогне на гражданите да финансират инвестиции в енергийна ефективност. Регионалните власти играят решаваща роля за изпълнението на глобалните цели в областта на климата.“

По време на дебата заместник-председателят на Международната асоциация на органите на местното самоуправление за устойчиво развитие (ICLEI) и кмет на Турку, Мина Арве , заяви: „Градовете и техните лидери трябва да станат истински партньори в една многостепенна система на управление. Те трябва да получат възможност да допринасят за изготвянето на правните, фискалните и финансовите рамки, които определят изпълнението на техните амбициозни местни стратегии. Само по този път ще можем бързо да преминем от планове и стратегии към реални действия. Заедно можем да постигнем напредък по отношение на целите на ООН за устойчиво развитие и Парижкото споразумение относно изменението на климата.“

Венсан Шове (Франция/RE), кмет на Отан и докладчик по становището „Засилване на амбициите на Европа в областта на климата за 2030 г. с оглед на COP 26“ , заяви: „Нашето послание си остава същото — многостепенното управление в областта на климата е решението за постигане на действително ефективни действия за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него. От решаващо значение е също така да се стимулират по-амбициозни цели в областта на климата и да се насърчат националните правителства да повишат ангажиментите си в областта на климата. Наша отговорност е да продължим да работим за официално признаване на способността на градовете и регионите да допринасят за изпълнението на Парижкото споразумение относно изменението на климата, като подчертаваме това, от което се нуждаем като местни и регионални власти, за да осъществим действия в областта на климата.“

Комитетът даде пример с Декларацията от Единбург относно биологичното разнообразие, подписана днес от председателя Цицикостас след приемането ѝ от Бюрото . В Декларацията от Единбург относно глобалната рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г. се определят стремежите и ангажиментите на поднационалните органи на управление за опазване и подобряване на биологичното разнообразие през следващото десетилетие. По време на дебата председателят на Комитета също така призова членовете да предприемат действия, като стартира кампанията „Зеленият пакт на местно равнище“ , в която се определят 10 действия за изпълнение от местните лидери. Една от дейностите е залесяване, което ще допринесе за поетия от Европейската комисия ангажимент за засаждане на 3 млрд. дървета до 2030 г.

В резолюцията се подчертава, че много европейски региони и градове вече са обявили извънредна ситуация по отношение на климата и са приели по-амбициозни ангажименти в областта на климата в сравнение със своите държави. Освен това Комитетът призовава страните по РКООНИК да въведат задължение за националните правителства да се консултират с местните и регионалните власти и да ги включат в изготвянето на предложенията си в областта на климата.

Допълнителна информация:

На нашия специален портал може да намерите информация за дейностите на КР по време на COP26.

КР допринася за ускоряването на действията в областта на климата в градовете и регионите и за изпълнението на Европейския зелен пакт на всички територии чрез своята водеща инициатива „Зеленият пакт на местно равнище“ . Що се отнася до европейското равнище, КР отново призовава за пряк достъп на местните и регионалните власти до фондовете на ЕС за изпълнение на местни и регионални проекти по Зеления пакт.

Делегацията на КР за COP26 се състои от:

За контакт:

Давид Крус

Тел. +32 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023