Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Конференцията за бъдещето на Европа: трябва да се вслушваме в гражданите и да действаме, за да отговорим на нуждите им  

По време на пленарната сесия на Конференцията за бъдещето на Европа , която се проведе този уикенд в Европейския парламент в Страсбург, гласът на повече от един милион местни и регионални политици на изборни длъжности беше чут по-ясно от всякога благодарение на разширената делегация . Общо 30 регионални и местни делегати участваха във второто пленарно заседание на Конференцията за бъдещето на Европа .

Към 18-членната делегация на КР, политическата асамблея на местните и регионалните власти в ЕС, в Страсбург се присъединиха 12 други представители на водещи европейски сдружения и други заинтересовани страни, представляващи местните и регионалните власти и асамблеи от цяла Европа. Заедно те подчертаха жизненоважната роля, която изпълняват като част от политическия ешелон, който е най-близко до гражданите, ползва се с най-голямото им доверие и отговаря за изпълнението на 70 % от политиката на ЕС.

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония в Гърция, който ръководи делегацията на КР, заяви: „Нашите граждани очакват избраните от тях лидери да се вслушват и да действат, за да постигнат резултати по места . Неотдавнашно проучване , осъществено сред над 3 300 местни и регионални политици в целия ЕС, показа, че 85 % от тях искат да участват по-активно в изготвянето на политиките на ЕС, а 75 % искат да укрепят демокрацията на участието. Нашата делегация от 30 регионални и местни лидери призовава за по-демократичен и ефективен Европейски съюз, който признава, че решенията, взети в Брюксел или Страсбург, в крайна сметка се изпълняват от избрани лидери на местно и регионално равнище. Следва да им бъде отредена по-голяма роля в процеса на вземане на решения в ЕС в областите, които са от тяхната компетентност, за да се възстанови доверието и да се доближи Европа до хората."

Вашку Алвъш Кордейру , първи заместник-председател на КР, добави: „Местните и регионалните представители на изборни длъжности са готови да участват пълноценно в изграждането на бъдещето на Европа .  Слушането по време на Конференцията е важно, но важни са и действията. Последващите действия във връзка с Конференцията ще бъдат от ключово значение. Диалогът с европейците не следва да приключи през пролетта на 2022 г. Ние, членовете на Европейския комитет на регионите, вече призоваваме за установяване на постоянен диалог с гражданите. Ако целта е промяна на ЕС и на начина, по който функционира, за да се гарантира сближаване, солидарност и социална справедливост, никакви табута не трябва да ни спират”.

По време на уикенда в Страсбург 30-те местни и регионални делегати се присъединиха към членове на Европейския парламент, Европейската комисия, националните правителства, представители на гражданите и други в редица тематични дискусионни групи, около работата на които ще бъдат изготвени окончателните заключения от Конференцията. Става въпрос за различни теми като демокрацията на участието, здравеопазването, изменението на климата, социалната справедливост, образованието, цифровизацията на обществото и миграцията , все области, в които местните и регионалните власти са на предна линия при предоставянето на услуги, инфраструктура и подкрепа за гражданите.

КР ще представи окончателния си принос към Конференцията на 9-ата Европейска среща на високо равнище на регионите и градовете , която ще се проведе по време на френското председателство на Съвета на ЕС на 3 и 4 март 2022 г. в Марсилия.

Основна информация:

Като официална институция на ЕС, КР има право да бъде представен на Конференцията за бъдещето на Европа с делегация от 18 членове от различни държави и политически групи. С цел да се осигури по-голямо участие на представителите на поднационално равнище в изготвянето на бъдещата стратегия за Европа, КР призова за участие и на други организации и сдружения, представляващи регионалните и местните лидери от цяла Европа. Още 12 членове, избрани от Съвета на eвропейските общини и региони, Евроградове, Асамблеята на европейските региони, Конференцията на периферните морски региони, Асоциацията на европейските гранични региони и Конференцията на регионалните законодателни събрания в Европейския съюз, се включиха допълнително и подсилиха делегацията на местните и регионалните представители, която вече наброява 30 членове .

Част от въпросите, които ще бъдат обсъждани в работните групи и на пленарните сесии на Конференцията, са взети от цифровата платформа , на която всеки гражданин, независимо от това къде в ЕС се намира, може да представи идеи и предложения. Членовете на КР също допринесоха за дебата с около 40 конкретни предложения за подобряване на участието на местното и регионалното равнище. Гражданските дискусионни групи, съставени от 800 мъже и жени от всички възрасти от целия ЕС и всички сфери на живота, също обсъждат основните теми на Конференцията от гледна точка на гражданите. Те, както и техните местни и регионални представители, ще предоставят жизненоважен принос за въздействието и развитието на политиките на ЕС по места.

За други примери за основната роля на КР за гарантиране на гласа на поднационалните правителства в развитието на европейската демокрация вж. също групата на високо равнище по въпросите на европейската демокрация , гражданската анкета на КР относно Конференцията за бъдещето на Европа , мрежата от бивши членове на КР и новосъздадената мрежа от местни съветници на ЕС .

За контакт:

Кармен Шмидле

Тел.: +32 (0)494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Мари-Пиер Жуглен

Тел.: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.Jouglain@cor.europa.eu

Споделяне :