Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Комисар Йотингер ще защитава предложението за бюджет на ЕС в Европейския комитет на регионите  

На 16 и 17 май членовете на Европейския комитет на регионите (КР) ще изразят опасенията си във връзка с широкомащабните предложения на Комисията за отклоняване на финансови средства на ЕС от регионалното развитие след 2020 г. и ще приемат позиция относно оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС след една година на консултации, изследвания и проучвания с местните и регионалните власти. Освен това членовете на КР ще обсъдят начините, по които политиките в областта на политиката могат да допринесат за укрепване на европейската идентичност.

Гледайте пленарната сесия на живо на всички езици на ЕС

Дългосрочен бюджет на ЕС: какви последици за регионите и градовете? (16 май)

Гюнтер Йотингер, комисар, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, ще обсъди предложенията за дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г., публикувани на 2 май, и потенциалните последици от него за регионите и градовете. В предложенията са включени съкращения в политиката на сближаване на ЕС, които ще имат последици за бъдещото финансиране на ЕС за регионите и градовете — въпрос, който вече е повдигнат от Комитета. Очаква се акцентът на дебата да бъде върху предложените съкращения на финансирането за регионалното развитие — чрез политиката на сближаване — като в същото време обаче се разгледат и намаляването на финансирането за земеделските стопани и връзките с принципите на правовата държава и националните икономически политики.

В 16,30 ч. ще се проведе пресконференция с комисар Йотингер и председателя на КР Ламберц в залата за слушане на сграда „Charlemagne“ на Европейската комисия, Брюксел.

Резолюция, посветена на Брексит (17 май)

Комитетът на регионите ще приеме резолюция относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, в която ще бъдат разгледани въздействието върху местните и регионалните власти и необходимите мерки за свеждане до минимум на последиците от Брексит, както и бъдещите отношения между Обединеното кралство и ЕС. В резолюцията ще бъде изтъкнато значението на местните и регионалните власти за избягването на „твърда“ граница в Ирландия и ще бъде разгледана например ролята на държавните помощи, политиката на сближаване и общата селскостопанска политика. Освен това ще бъде разгледано и сътрудничеството чрез механизми като макрорегионалните стратегии и Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), както и сътрудничеството в областта на образованието, културата, научните изследвания, иновациите и управлението на сигурността, границите и миграцията.

В резолюцията се развива по-ранна позиция, приета от КР през март 2017 г., след изказване на главния преговарящ на ЕС — европейския комисар Мишел Барние — и дебат с него. През изминалите 14 месеца КР проведе редица изследвания на своите членове, местните и регионалните власти и местните търговски палати и освен това възложи проучване на последиците от Брексит за регионалните икономики. На 22—23 май председателите на политическите групи на КР ще посетят Република Ирландия за разговори със съвместния комитет по въпросите на Европейския съюз на Националния парламент на Ирландия, както и Северна Ирландия за среща със Сдружението на местните власти.

Култура и европейска идентичност (17 май)

Как може да се укрепи европейската идентичност чрез политиките в областта на културата ще бъде акцентът на дебата с Тибор Наврачич, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, Лука Жайе, новоизбрания председател на Европейския икономически и социален комитет, и Петра Камереверт (Германия/S&D), председател на комисията на Европейския парламент по култура и образование.

На същия ден КР ще изложи позицията си относно начините за укрепване на европейската идентичност чрез образованието и културата, като обсъди становище, изготвено от Таня Христова (България/ЕНП), кмет на Габрово и ръководител на българската делегация на КР. Освен това КР ще разгледа и „културното наследство като стратегически ресурс за развитието на по-сплотени и устойчиви региони в ЕС“ въз основа на препоръките на Бабет Винтър (Германия/ПЕС) — държавен секретар по европейските въпроси и културата от провинция Тюрингия. 2018 г. е Европейската година на културното наследство

Газопроводи, които навлизат на вътрешния пазар на ЕС (16 май)

Членовете на КР ще гласуват становище, изготвено от Мауро Д’Атис (Италия/ЕНП), член на Общинския съвет на община Рокафиорита (Месина) и новоизбран член на италианския парламент, в отговор на предложението на Европейската комисия за добавяне на газопроводите за внос в обхвата на общите правила на ЕС за природния газ. Целта е всички газопроводи, пристигащи в ЕС от трети държави, да спазват изцяло съществуващите правила на ЕС, включително и изискванията за прозрачност, справедливи тарифи и реално разделение на веригата на доставки — от производството до дистрибуцията. Докладчикът на КР Д’Атис ще се застъпи за съществената необходимост ЕС да защити своя внос, като същевременно се избягва положение на прекомерна зависимост, злоупотреба от страна на доставчиците и рискът за местните общности.

Други становища, които предстои да бъдат приети:

• Плановете за един специален фонд на ЕС за периода след 2020 г. — Европейски фонд за морско дело и рибарство. Докладчик: Алберто Нунес Фейхо (Испания/ЕНП), председател на автономна област Галисия

• „Средносрочен преглед на стратегията на ЕС за горите Докладчик: Оси Мартикайнен (Финландия/АЛДЕ), член на съвета на Лапинлахти.

• „Качеството на водите, предназначени за консумация от човека“. Докладчик: Марк Вайнмайстер (Германия/ЕНП), държавен секретар по европейските въпроси, федерална провинция Хесен.

• „Засилване на иновациите в европейските региони“: докладчик: Микел Ирухо Амесага (Испания/EA), правителството на Навара.

• „Преразглеждане на Механизма за гражданска защита на Съюза“ докладчик: Адам Банашак (Полша/ЕКР), заместник-председател на Регионалния парламент на Куявско-Поморското воеводство.

Практическа информация:

Къде : Сграда „Charlemagne“ — Пленарна зала, Европейска комисия

Кога : 16 май, 15,00—21,00 ч. — 17 май, 9,00—13,00 ч.

• Вж. дневния ред и документите за пленарната сесия

• Гледайте пленарната сесия на живо на уебсайта на КР

Пленарна сесия, програма за медиите

За връзка: PresseCdr@cor.europa.eu

Споделяне :