Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Комисар Кадри Симсън предупреждава, че плановете за екологично възстановяване ще се увенчаят с успех само ако градовете и регионите участват пълноценно  

Комисарят на ЕС по въпросите на енергетиката обсъжда перспективите пред енергийния преход и Зеления пакт с местните лидери, призовавайки държавите членки да участват пълноценно в плановете за възстановяване и устойчивост

Ролята на градовете и регионите в процеса на възстановяване след COVID-19 и необходимостта те да се превърнат в основен двигател за ускоряване на екологичния преход бяха в центъра на дебата с Кадри Симсън, европейски комисар по въпросите на енергетиката. Членовете на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) на Европейския комитет на регионите изтъкнаха отново необходимостта от включване на местните и регионалните власти в определянето и изпълнението на приоритетните инвестиции, включително на Европейския инструмент за възстановяване и Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС. В дневния ред намериха място и теми като „вълната на саниране“ на сградния фонд, биологичното разнообразие, кръговата икономика и адаптирането към изменението на климата.

Комисия ENVE заседава за първи път след лятната ваканция с набор от приоритетни досиета и две крайни цели. Първата цел е да се гарантира, че градовете и регионите се намират в основата на стратегията на ЕС за възстановяване, а втората — че плановете за възстановяване след COVID-19 се изразяват в екологични и устойчиви проекти на всяка територия.

Комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсън се присъедини към дебат, посветен на енергийните аспекти на възстановяването на ЕС, в това число на ролята на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и чистия транспорт, целящи напредък по отношение на екологичното възстановяване.

Хуан Еспадас (Испания/ПЕС) , кмет на Севиля и председател на комисия ENVE, откри дебата, като подчерта: „Активната роля на местните и регионалните власти в разработването на стратегията за енергийния преход е от ключово значение за ЕС. Ние сме политическите лица, които познават най-добре реалността по места и нуждите на нашите граждани. Ние сме тези, които могат да допринесат на практика за подбора на тези инвестиционни проекти, които по-добре отразяват действителността на начертаната от Европейската комисия стратегия“.

Комисарят на ЕС по въпросите на енергетиката Кадри Симсън заяви: „Работим в тясно сътрудничество с Комитета на регионите, за да превърнем визията на Европейския зелен пакт в европейска реалност по места. Регионите са ключови партньори при изпълнението на нашите политики в областта на климата и енергетиката и намирането на конкретни практически решения. Така например предстоящата инициатива „Вълна на саниране“ би била невъзможна без участието на градовете и регионите, които са собственици на много общински и жилищни сгради“. Комисар Симсъм посочи, че многостепенните диалози в областта на енергетиката и климата са „добър пример за по-нататъшно сътрудничество между регионите и Комисията“ и предложи „обмяна на опит във връзка с „вълната на саниране“ като полезна следваща стъпка“ за тази инициатива на КР.

Енрико Роси (Италия/ПЕС) , президент на регион Тоскана и докладчик на КР по посветеното на „вълната на саниране“ становище, заяви по време на дебата: „Кризата с COVID-19 показа, че публичните власти трябва да инвестират повече в социални жилища, болници, домове за полагане на грижи, училища и дневни центрове, както и в обновяване на градската среда, като по този начин създават повече сигурност и по-добър стандарт на живот в нашите градове. „Вълната на саниране“ дава възможност на нашите градове и региони да станат по-екологични и по-устойчиви, да разкрият четири милиона работни места и да изградят неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г.“. „Вълната на саниране“ е инициатива на Европейската комисия, която се очаква тази есен и е предназначена да подпомогне един нов етап на обновяване на сградния фонд . Сградите са отговорни за 40 % от емисиите на CO 2 в ЕС.

Членовете на комисия ENVE приеха две проектостановища:

  • Нов план за действие относно кръговата икономика . Докладчикът Тисе Стелпстра (Нидерландия/ЕКР) , член на Изпълнителния съвет на провинция Дренте, каза: „Не може да си позволим повече извинения. Време е усилията за постигане на кръгова икономика да се ускорят и да се определят конкретни цели. COVID-19 безпощадно разкри уязвимостта и зависимостта ни от суровини. Повече не желаем да говорим за отпадъци. Повторната употреба трябва да се превърне в норма! За това спешно се нуждаем от европейска политика в областта на суровините. Тя ще позволи не само да се вникне в потоците на суровините, но и да се гарантира, че всички региони разполагат с равен достъп до тези така оскъдни, но необходими суровини“. Предвижда се становището да бъде прието на пленарната сесия през октомври 2020 г. Тук може да прочетете последното ни интервю с Тисе Стелпстра.

Членовете обсъдиха приоритетите на германското председателство с Нина Алсен, Федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност.

Членовете обмениха мнения по следните становища:

Комисия ENVE определи Гунарс Анзиш (Латвия/RE) , заместник-председател на Градския съвет на Лиепая, за докладчик по становището относно „Стратегия на ЕС за интегрирането на енергийните системи“.

Допълнителна информация:

Под надслов „Как местните и регионалните власти могат да използват кръговата икономика като средство за устойчиво възстановяване?“ КР и Европейската комисия организираха на 8 септември, вторник, 16-ото заседание на Техническата платформа за сътрудничество в областта на околната среда . Членове на КР, длъжностни лица на ЕС и основни заинтересовани страни споделиха опит във връзка с наличните инструменти и пропуските, за да дадат тласък на кръговата икономика на местно и регионално равнище. Започнала работа през 2012 г., Техническата платформа е форум, създаден от Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика на Европейския комитет на регионите (КР) и ГД „Околна среда“, чиято цел е да насърчава диалога във връзка с местните и регионалните проблеми и решения при прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда. Следващото заседание на Техническата платформа ще се проведе на 22 октомври 2020 г. по време на Европейската седмица на регионите и градовете и стартирането на Споразумението за зелен град.

Участвайте в инициативата на КР „Зеленият пакт на местно равнище: покана за представяне на най-добри практики“. Крайният срок за участие е 21 септември .

Тук може да се регистрирате за Европейската седмица на регионите и градовете през 2020 г.

За контакт:

Давид Крус

david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023