Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Комисар Кадри Симсън предупреждава, че плановете за екологично възстановяване ще се увенчаят с успех само ако градовете и регионите участват пълноценно  

Комисарят на ЕС по въпросите на енергетиката обсъжда перспективите пред енергийния преход и Зеления пакт с местните лидери, призовавайки държавите членки да участват пълноценно в плановете за възстановяване и устойчивост

Ролята на градовете и регионите в процеса на възстановяване след COVID-19 и необходимостта те да се превърнат в основен двигател за ускоряване на екологичния преход бяха в центъра на дебата с Кадри Симсън, европейски комисар по въпросите на енергетиката. Членовете на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) на Европейския комитет на регионите изтъкнаха отново необходимостта от включване на местните и регионалните власти в определянето и изпълнението на приоритетните инвестиции, включително на Европейския инструмент за възстановяване и Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС. В дневния ред намериха място и теми като „вълната на саниране“ на сградния фонд, биологичното разнообразие, кръговата икономика и адаптирането към изменението на климата.

Комисия ENVE заседава за първи път след лятната ваканция с набор от приоритетни досиета и две крайни цели. Първата цел е да се гарантира, че градовете и регионите се намират в основата на стратегията на ЕС за възстановяване, а втората — че плановете за възстановяване след COVID-19 се изразяват в екологични и устойчиви проекти на всяка територия.

Комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсън се присъедини към дебат, посветен на енергийните аспекти на възстановяването на ЕС, в това число на ролята на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и чистия транспорт, целящи напредък по отношение на екологичното възстановяване.

Хуан Еспадас (Испания/ПЕС) , кмет на Севиля и председател на комисия ENVE, откри дебата, като подчерта: „Активната роля на местните и регионалните власти в разработването на стратегията за енергийния преход е от ключово значение за ЕС. Ние сме политическите лица, които познават най-добре реалността по места и нуждите на нашите граждани. Ние сме тези, които могат да допринесат на практика за подбора на тези инвестиционни проекти, които по-добре отразяват действителността на начертаната от Европейската комисия стратегия“.

Комисарят на ЕС по въпросите на енергетиката Кадри Симсън заяви: „Работим в тясно сътрудничество с Комитета на регионите, за да превърнем визията на Европейския зелен пакт в европейска реалност по места. Регионите са ключови партньори при изпълнението на нашите политики в областта на климата и енергетиката и намирането на конкретни практически решения. Така например предстоящата инициатива „Вълна на саниране“ би била невъзможна без участието на градовете и регионите, които са собственици на много общински и жилищни сгради“. Комисар Симсъм посочи, че многостепенните диалози в областта на енергетиката и климата са „добър пример за по-нататъшно сътрудничество между регионите и Комисията“ и предложи „обмяна на опит във връзка с „вълната на саниране“ като полезна следваща стъпка“ за тази инициатива на КР.

Енрико Роси (Италия/ПЕС) , президент на регион Тоскана и докладчик на КР по посветеното на „вълната на саниране“ становище, заяви по време на дебата: „Кризата с COVID-19 показа, че публичните власти трябва да инвестират повече в социални жилища, болници, домове за полагане на грижи, училища и дневни центрове, както и в обновяване на градската среда, като по този начин създават повече сигурност и по-добър стандарт на живот в нашите градове. „Вълната на саниране“ дава възможност на нашите градове и региони да станат по-екологични и по-устойчиви, да разкрият четири милиона работни места и да изградят неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г.“. „Вълната на саниране“ е инициатива на Европейската комисия, която се очаква тази есен и е предназначена да подпомогне един нов етап на обновяване на сградния фонд . Сградите са отговорни за 40 % от емисиите на CO 2 в ЕС.

Членовете на комисия ENVE приеха две проектостановища:

  • Нов план за действие относно кръговата икономика . Докладчикът Тисе Стелпстра (Нидерландия/ЕКР) , член на Изпълнителния съвет на провинция Дренте, каза: „Не може да си позволим повече извинения. Време е усилията за постигане на кръгова икономика да се ускорят и да се определят конкретни цели. COVID-19 безпощадно разкри уязвимостта и зависимостта ни от суровини. Повече не желаем да говорим за отпадъци. Повторната употреба трябва да се превърне в норма! За това спешно се нуждаем от европейска политика в областта на суровините. Тя ще позволи не само да се вникне в потоците на суровините, но и да се гарантира, че всички региони разполагат с равен достъп до тези така оскъдни, но необходими суровини“. Предвижда се становището да бъде прието на пленарната сесия през октомври 2020 г. Тук може да прочетете последното ни интервю с Тисе Стелпстра.

Членовете обсъдиха приоритетите на германското председателство с Нина Алсен, Федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност.

Членовете обмениха мнения по следните становища:

Комисия ENVE определи Гунарс Анзиш (Латвия/RE) , заместник-председател на Градския съвет на Лиепая, за докладчик по становището относно „Стратегия на ЕС за интегрирането на енергийните системи“.

Допълнителна информация:

Под надслов „Как местните и регионалните власти могат да използват кръговата икономика като средство за устойчиво възстановяване?“ КР и Европейската комисия организираха на 8 септември, вторник, 16-ото заседание на Техническата платформа за сътрудничество в областта на околната среда . Членове на КР, длъжностни лица на ЕС и основни заинтересовани страни споделиха опит във връзка с наличните инструменти и пропуските, за да дадат тласък на кръговата икономика на местно и регионално равнище. Започнала работа през 2012 г., Техническата платформа е форум, създаден от Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика на Европейския комитет на регионите (КР) и ГД „Околна среда“, чиято цел е да насърчава диалога във връзка с местните и регионалните проблеми и решения при прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда. Следващото заседание на Техническата платформа ще се проведе на 22 октомври 2020 г. по време на Европейската седмица на регионите и градовете и стартирането на Споразумението за зелен град.

Участвайте в инициативата на КР „Зеленият пакт на местно равнище: покана за представяне на най-добри практики“. Крайният срок за участие е 21 септември .

Тук може да се регистрирате за Европейската седмица на регионите и градовете през 2020 г.

За контакт:

Давид Крус

david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023