Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
#CohesionAlliance търси сътрудничество с членовете на ЕП за осигуряване на силна политика на сближаване за периода 2021—27 г.  
Водещи членове на комисиите COTER и REGI обсъдиха с териториалните и секторните сдружения рисковете и възможностите в преговорите между Европейския парламент и Съвета

Възможността чрез европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове за периода 2021—27 г. да бъдат намалени пропуските и да се разпространява устойчив и приобщаващ растеж в целия ЕС все още е поставена под въпрос от предвидените бюджетни съкращения и централизация. На 10 юли в Европейския комитет на регионите (КР) партньорите в #CohesionAlliance — широк алианс на равнището на ЕС в подкрепа на силна политика на сближаване след 2020 г. — обсъдиха начините за преодоляване на тази заплаха в дебат с новоизбраните членове на Европейския парламент.

„В резултат от изборите новият Европейски парламент получи ясен мандат да доближи Европа до нуждите на гражданите. Политиката на сближаване предлага уникален и мощен инструмент за постигането на тази цел чрез участието на всички важни участници във всеки европейски регион. Заедно трябва да защитаваме и усъвършенстваме тази политика и да избегнем използването ѝ като паричен резерв за сметка на сделките в последната минута за бъдещия бюджет на ЕС“, заяви председателят на КР Карл-Хайнц Ламберц, приветствайки новия поддръжник на #CohesionAlliance, новоназначения председател на комисията по регионално развитие на Европейския парламент, Юнус Омаржи.

Г-н Омаржи изрази пълната си подкрепа за приоритетите на Алианса, включително ключовата роля на териториалното сближаване, премахването на макроикономическата обусловеност, опростяването на правилата и принципа на партньорство за приобщаващо управление на инвестиционните планове. „Трябва да се борим заедно срещу всяко съкращение на бюджета за политиката на сближаване на ЕС в следващия дългосрочен бюджет“, каза той, като добави, че „тъй като по време на финансовата криза бяха въведени планове за икономии, а на регионалните и местните органи често се възлагат нови отговорности и задачи, като същевременно им се налага да се справят с нови предизвикателства, вариращи от изменението на климата до бедността. Трябва да гарантираме, че ЕС предоставя подходяща подкрепа на регионите.“

Заместник-председателят на Нова Аквитания и председател на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER) на КР Изабел Будино (FR/ПЕС), подчерта, че: „ Градовете и регионите са участници, а не зрители, в промяната, която трябва да се осъществи в Европа поради важните предизвикателства като изменението на климата и социалните и териториалните неравенства. Хората в Европа, особено в селските райони, се чувстват пренебрегнати. Ако искаме да изпълним очакванията на гражданите, трябва да укрепим европейската политика на сближаване. Тя е нашият основен инструмент за инвестиции и солидарност в качеството ни на местни и регионални власти в подкрепа на справедлив преход за нашите граждани. Чрез този алианс успяхме да извоюваме важни победи като запазване на политиката на сближаване за всички европейски региони. Продължаваме да работим, за да гарантираме, че градовете и регионите участват пълноценно в изготвянето на новата политическа програма въз основа на целите за устойчиво развитие и силна политика на сближаване за постигането им.

През последните две години Алиансът се утвърди като първата комуникационна платформа за обединяване на всички заинтересовани страни, участващи в политиката на сближаване, както от частния, така и от публичния сектор. Той има за цел да им даде глас в процеса на вземане на решения в ЕС, като същевременно информира и повишава осведомеността на обществеността относно ангажимента на Европа за намаляване на различията.

Въздействието на това действие беше изтъкнато от представителя на провинция Саксония-Анхалт на федерално равнище и председател на групата на ЕНП в КР Михаел Шнайдер (DE/ЕНП), който беше сред инициаторите: „ Убеден съм, че Алиансът за сближаване, който продължава да набира скорост, ще има значително въздействие върху окончателния вид на бъдещата политика на сближаване. Това вече проличава в позицията на Европейския парламент, която отразява основните изисквания на нашите градове и региони.“

По време на проявата представители на публичните органи, на гражданското общество и на стопанските асоциации подчертаха въздействието на политиката на сближаване в областите на интервенция, вариращи от политиките за младежта до подкрепата за малките и средните предприятия, действията в областта на изменението на климата и социалното приобщаване.

Очаква се тристранните срещи между Европейския парламент, Комисията и Съвета относно законодателните предложения за бъдещата политика на сближаване да започнат отново през октомври, за да може съответните регламенти да бъдат приети до края на 2019 г.

Бележка към редакторите

Алиансът за сближаване (#CohesionAlliance) е коалиция, обединяваща онези, които са убедени, че политиката на сближаване на ЕС трябва да продължи да бъде основен стълб на бъдещето на Съюза. В резултат от излизането на Обединеното кралство от ЕС и необходимостта ЕС да финансира нови приоритети като отбраната, сигурността и контрола по външните граници съществува опасност да бъдат намалени финансовите средства, определени за политиката на сближаване в следващия дългосрочен бюджет на ЕС — многогодишната финансова рамка, която определя максималните разходи на ЕС за периода след 2020 г. За да се повиши информираността относно жизненоважната роля на политиката на сближаване, беше поставено началото на Алианса за сближаване, първоначално от водещи сдружения на регионите и градовете — Асоциацията на европейските гранични региони, Асамблеята на европейските региони, Конференцията на европейските регионални законодателни събрания, Съвета на европейските общини и региони, Конференцията на периферните морски региони в Европа, Евроградове, а през октомври 2017   г. и от Европейския комитет на регионите. Алиансът отправя искане чрез бюджета на ЕС за периода след 2020 г. да се гарантира, че политиката на сближаване ще бъде по-силна, по-ефективна, видима и достъпна за всички региони в Европейския съюз. От лансирането ѝ декларацията на Алианса е подписана от над 12000 отделни поддръжници, 121   региона, 135   града и окръга, 50   сдружения на регионалните и местните власти, 40 членове на Европейския парламент и 35   отраслови организации на ЕС. Национални, регионални и местни власти, малки и средни предприятия, неправителствени организации, училища, университети, културни организации – всички, които вярват в политиката на сближаване на ЕС, са поканени да се присъединят към Алианса за сближаване, подписвайки декларацията.

За контакт:

Пиерлуиджи Бода

тел.: +32 2 282 2461

мобилен телефон: +32 (0) 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023