Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
#CohesionAlliance: Широка европейска коалиция призовава за силна и по-ефективна регионална политика на ЕС след 2020 г.  

Политиката на сближаване – основният инструменти на ЕС за инвестиции и солидарност, води до намаляване на различията, разпространяване на иновациите и постигането на устойчив растеж. Тя трябва да продължи да бъде стълб в бъдещото развитие на ЕС и не бива да бъде засегната от финансовите последици от Брексит или необходимостта да се финансират нови задачи. Това беше посланието на европейски, национални местни лидери и представители на гражданското общество, които се събраха в Брюксел, за да поставят началото на Алианса за сближаване (#CohesionAlliance) по време на откриването на Европейската седмица на регионите и градовете.

След като неотдавна Европейската комисия публикува нови доказателства за ефективността на политиката на сближаване на ЕС, изразяващи се в смекчаване на последиците от икономическата криза, стотици местни и регионални политици се срещнаха с национални лидери и лидери от ЕС, за да обсъдят бъдещето на основния инвестиционен инструмент на Европа, който понастоящем струва повече от 630 млрд. евро за периода от 2014  г. до 2020 г.

Във връзка с предложението на Европейската комисия за бюджета на ЕС след 2020 г., което се очаква да бъде публикувано през май 2018 г., #CohesionAlliance разглежда в перспектива бъдещата инвестиционна стратегия за Европа. Целите на коалицията бяха очертани от председателя на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц и представители на водещи сдружения на градовете и регионите в ЕС, включително Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR), Асамблеята на европейските региони (AER), Съвета на европейските общини и региони (CEMR), Конференцията на периферните морски региони в Европа (CPMR) и Евроградове (EUROCITIES), в присъствието на европейския комисар по въпросите на регионалната политика Корина Крецу .

Председателят Ламберц заяви „Европа трябва да постигне резултати по въпросите, които са от най-голямо значение за гражданите, и затова бъдещият бюджет на ЕС трябва да бъде бюджет на хората, който да в състояние да отговори на предизвикателствата на 21-ви век. #CohesionAlliance отразява простото убеждение, че с инвестиране в нашите общности, в отстраняване на регионалните различия и в подкрепа за социалната интеграция, политиката на сближаване на ЕС представлява основното проявление на солидарност. Сега на европейската амбиция трябва да се отговори с гъвкав амбициозен бюджет на ЕС със силна политика на сближаване за всеки регион и град“ .

„Политиката на сближаване съществува преди всичко за хората, за подобряването на живота на хората. Ето защо съм щастлива, че Алиансът за сближаване си е поставил за цел да обедини градове и региони, както и представители на европейски МСП, болници, училища и гражданското общество като цяло. Повече от всякога Европа и нейните 500 милиона жители се нуждаят от силна политика на сближаване“, заяви комисар Крецу.

Все по-голям брой кметове, председатели на региони и местни лидери от цяла Европа, както и членове на Европейския парламент и представители на гражданското общество и бизнес сдружения се подписват по декларацията на #CohesionAlliance. По време на Европейската седмица на регионите и градовете ще бъдат проведени политически дебати на високо равнище, повече от 120 семинара и придружаващи прояви, на които ще се обсъди как да се подобри политиката на сближаване на ЕС и тя да стане по-разпознаваема.

В осемте месеца преди публикуването на проектобюджета на ЕС за периода след 2020 г., поддръжниците на алианса ще се стремят да се повиши осведомеността за това как политиката на сближаване на ЕС подобрява живота на гражданите в цяла Европа.

Повече информация за инициативите на #CohesionAlliance, изявления и документи, отразяващи различни позиции, могат да бъдат намерени на: https://cohesionalliance.eu.

За контакт:

Пиерлуиджи Бода

Тел.: +32 2 282 2461

Мобилен телефон: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Бележка към редакторите

Европейска седмица на регионите и градовете (EWRC)

15-ата Европейска седмица на регионите и градовете ще събере около 5700 местни администратори, управители на фондове на ЕС, регионални експерти по политики и други специалисти в Брюксел от 9 до 12 октомври. По време на дебати на високо равнище и над 130 семинара ще се обменят мнения и опит по три основни теми: изграждане на устойчиви региони и градове – #LocalResilience; регионите и градовете като двигатели на промяната – #TakeAction; споделяне на знания за постигане на резултати – #SharingKnowledge. За журналистите е предвидена специална програма за медиите.

Бъдещето на политиката на сближаване

С тановище на Европейския комитет на регионите относно Бъдещето на политиката на сближаване

Проучвания на КР относно бъдещето на политиката на сближаване

Оценки на програмния период 2007 – 2013 г.

Портал за свободно достъпни данни относно политиката на сближаване на ЕС