Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейският парламент се присъединява към Алианса за сближаване  

Ангажиментът на Европейския парламент за по-стабилна, гъвкава, по-опростена и приобщаваща политика на сближаване, подчертан в доклад, приет на 13 юни, се приветства от Европейския комитет на регионите (КР) като ключова стъпка напред за мобилизиране на главните заинтересовани страни в рамките на Алианса за сближаване #CohesionAlliance. Неговата цел е да гарантира, че излизането на Великобритания и бюджетни ограничения няма да отслабят основния инструмент на ЕС за инвестиции и че след 2020 г. гражданите и местните общности могат да разчитат на подобрени европейски структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове.

„Горещо приветстваме приетия от Европейския парламент днес доклад относно политиката на сближаване на ЕС след 2020 г. С него значително ще се укрепи нашия алианс за сближаване, който призова за засилване на най-впечатляващия европейски инструмент за солидарност и изграждане на мостове между европейските общности. По-специално, напълно подкрепяме отправения в доклада призив за подходящ бюджет, за опростяване на политиката и за зачитане на принципа на партньорство“ , заяви докладчикът на КР относно бъдещето на политиката на сближаване Михаел Шнайдер, държавен секретар на федерална провинция Саксония-Анхалт и председател на групата на ЕНП в КР. „Надяваме се да създадем солиден алианс за сближаване с членовете на Европейския парламент, за да се осигури път към една силна и ефективна политика на сближаване след 2020 г.“, добави той.

След гласуването докладчикът на Европейския парламент по основните градивни елементи на политиката на сближаване на ЕС за периода след 2020 г. , Керстин Вестфал (S&D/DE) , заяви: „Европейският парламент даде ясно да се разбере, че гражданите искат политиката на сближаване да продължи да се прилага, за да се намалят различията в целия ЕС и да се подкрепя приобщаващ и устойчив растеж във всички региони. Наясно сме, че съществува опасност поради въздействието на Брекзит и тежките преговори по следващия бюджет на ЕС тази политика да бъде отслабена, като по този начин ще се намали капацитетът ѝ за подпомагане на гражданите и предприятията в ЕС. Заедно с Комитета на регионите трябва да мобилизираме и ангажираме всички заинтересовани лица и бенефициери, за да онагледим по-ясно какво означава политиката на сближаване за нашите общности, за да гарантираме, че гласът на нашите съграждани, на нашите региони и градове се чува в Брюксел и в столиците. Като работим заедно, можем да проправим пътя за силна, видима, гъвкава и лесна за изпълнение политика на сближаване, която съдейства на 27 държави членки да постигнат приобщаващ растеж и да се справят ключови предизвикателства като изменението на климата и миграцията.“

Що се отнася до подобряването на изпълнението на политиката, Керстин Вестфал подчерта необходимостта да се гарантира реално участие на заинтересованите страни на всички равнища, като се зачитат изцяло принципът на партньорство: „Настоящият кодекс на поведение следва да се укрепи чрез въвеждането на минимални изисквания за партньорство и участие,“ каза тя. Този въпрос е от централно значение и в позицията на КР, в която се призовава за задължителни разпоредби, които да гарантират, че политиката на сближаване изпълнява уникалната си функция на обединяване на европейски, национални, регионални и местни институции с местните участници.

Във връзка с дебата за укрепване и разнообразяване на правните изисквания за достъп до финансиране по линия на политиката на сближаване (т.нар. „обвързаност с условия“), Комитетът приветства позицията на Парламента срещу обвързаността с макроикономически условия (правило за замразяване на европейските структурни и инвестиционни фондове в държави, в които националните правителства не спазват ангажиментите за бюджетна консолидация). Според КР политиката на сближаване не трябва да бъде обект на условия, върху които местните и регионалните власти не могат влияят. В по-общ план Комитетът напълно подкрепя искането на Парламента връзката между политиката на сближаване и икономическото управление в рамките на Европейския семестър да бъде балансирана, реципрочна и без налагане на наказания.

За контакт:
Пиерлуиджи Бода

тел.: +32 2 282 2461

GSM: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION_POST2020_PARLIAMENT_VOTE.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION_POST2020_PARLIAMENT_VOTE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION_POST2020_PARLIAMENT_VOTE.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION_POST2020_PARLIAMENT_VOTE.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION_POST2020_PARLIAMENT_VOTE.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023