Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Политика на сближаване за 2021—2027 г.: коалиция от целия ЕС приветства предложенията да се обхванат всички региони, като им се възложи важна роля, но предупреждава за въздействието от ограниченията  

#CohesionAlliance отбелязва първи важни постижения за запазване на политиката на сближаване за всички и принципа на многостепенното управление. Но съществува опасност предлаганото ограничаване на бюджета с 10 % и централизацията да попречат за ефективно подпомагане от местните власти на гражданите и предприятията

Като мобилизира през изминалата година всички страни, заинтересовани от политиката на ЕС за сближаване, CohesionAlliance изигра важна роля за избягване на по-лошите варианти за ограничаване (с 15 % или 30 %) и за получаване на финансиране от ЕС за всички европейски градове и региони след 2020 г.

Личните Ви данни се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността. При поискване можете да получите информация за личните си данни, да поправите неточни или непълни лични данни или да поискате данните Ви да бъдат заличени от нашия списък с адреси за кореспонденция.

Ако имате въпроси относно обработката на Вашите лични данни, моля, обърнете се към PresseCdr@cor.europa.eu . Можете да изпратите и съобщение по електронна поща на служителя, отговарящ за защитата на данните в КР: data.protection@cor.europa.eu . Във връзка с обработката на Вашите лични данни, имате правото по всяко време да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.