Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Коалиция от целия ЕС настоятелно призовава националните правителства да включат регионите и градовете в изготвянето на планове за възстановяване след COVID и да избягват „разделение по отношение на разпределението на ваксините“ в Европа  

В навечерието на заседанието на Европейския съвет #Cohesion Alliance (Алиансът за сближаване) — общоевропейски алианс с 12 000 поддръжници , който призовава за по-силна политика на сближаване след 2020 г. — настоява държавите членки да работят в партньорство с местните и регионалните власти при разработването, изпълнението и управлението на националните планове за възстановяване и устойчивост. Алиансът за сближаване също така настоятелно призовава националните парламенти да ратифицират решението относно собствените ресурси във възможно най-кратък срок, което ще позволи на Европейската комисия да заеме до 750 милиарда евро на капиталовите пазари за справяне с отрицателните последици от кризата, предизвикана от COVID-19. Освен това Алиансът предупреждава лидерите на ЕС срещу риска от конкуренция за ваксини, тъй като това би увеличило неравенствата между европейските региони, градове и села.

Местните и регионалните власти са на предната линия на здравната криза от самото начало и ще играят ключова роля за постигането на справедливо, устойчиво и стабилно възстановяване в цяла Европа. Въпреки това, в момента, в който държавите членки изготвят своите национални планове за възстановяване, стана ясно, че в много държави нашите региони, градове и общини, както и нашите социално-икономически партньори, не участват пълноценно в процеса на планиране .

Възстановяването на Европа ще бъде толкова устойчиво, колкото устойчиво е възстановяването във всички региони, села, градове и градове. Техните нужди са разнообразни и ефективното възстановяване е възможно само ако признаем и се справим с многобройните предизвикателства и разделения, пред които са изправени всички европейски територии — от селските и най-изолираните райони до най-урбанизираните, от островите до планинските региони, слабо населените и граничните региони. Инвестициите трябва да отговарят на териториалните нужди. Без реално участие на местните и регионалните власти при разработването, изпълнението и управлението на националните планове за възстановяване и устойчивост съществува сериозен риск много региони да бъдат изоставени. Местните и регионалните власти отговарят за една трета от публичните разходи и за половината от публичните инвестиции в ЕС. Възстановяването просто няма да се осъществи без тях.

Европейската солидарност означава да се докаже с действия, че сближаването е основна ценност за ЕС. Ето защо призоваваме всички държави членки да работят в партньорство с местните и регионалните власти, социално-икономическите партньори и гражданското общество при разработването, изпълнението и управлението на националните планове за възстановяване , които трябва да бъдат представени на Европейската комисия до края на април. Подчертаваме необходимостта от пълно зачитане на принципите на партньорство и многостепенно управление, както и от ориентиран към местните условия подход в този процес.

Алиансът за сближаване приветства създаването на инструмента за възстановяване Next Generation EU на стойност 750 милиарда евро, известен още като План за възстановяване за Европа , като исторически момент за Европейския съюз. Сега е време най-мощният инвестиционен план, който ЕС някога е въвеждал, да се превърне в действие. Досега обаче твърде много държави членки все още не са ратифицирали решението относно собствените ресурси , законодателният акт, който би позволил на Европейската комисия да заеме до 750 милиарда евро на капиталовия пазар за справяне с последиците от кризата, предизвикана от COVID-19. Бързото му ратифициране от всички държави от ЕС е от ключово значение за стимулиране на възстановяването в Европа с нови пари. Следователно националните парламенти трябва да ратифицират решението във възможно най-кратък срок.

И накрая, европейската солидарност означава съвместна работа за провеждане на истинска европейска кампания за ваксиниране. Фрагментираната кампания не е от полза за никого и би застрашила възстановяването, като задълбочи неравенствата между европейските региони. Ето защо преди европейската среща на върха Алиансът за сближаване предупреждава лидерите на ЕС срещу риска от конкуренция за ваксини по места. Призоваваме за тясна координация между ЕС, регионалните и националните правителства, за да се гарантира, че са удовлетворени потребностите и очакванията на всички наши граждани.

Трябва да положим всички усилия, за да избегнем „разделението по отношение на разпределението на ваксините“, което би увеличило неравенствата между нашите региони, градове и села.

За връзка със секретариата:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023