Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионите и градовете в ЕС приветстват ангажимента на държавите членки да запазят политиката на сближаване като основен стълб на Съюза  

Членовете на #CohesionAlliance — общоевропейска коалиция с 12 000 членове,които се застъпват за по-силна политика на сближаване — реагират на заключенията относно политиката на сближаване, приети днес от Съвета по общи въпроси на ЕС.

#CohesionAlliance приветства заключенията, приети от Съвета по общи въпроси, в които се подчертава значението на сближаването като принцип, политика, цел и стълб на Европейския съюз, като същевременно се изтъква, че сближаването е дългосрочна политика, от която всички региони на ЕС следва да продължат да се ползват. Въпреки че спомогна за смекчаване на последиците от неотдавнашните кризи, като пандемията от COVID-19 и войната на Русия срещу Украйна, политиката на сближаване трябва да запази ролята си като най-важната дългосрочна политика на ЕС за намаляване на различията между териториите.

Алиансът е готов да работи с Европейската комисия и държавите членки за доразработването на принципа „да не се вреди на сближаването“, който следва да предотврати създаването на нови неравенства в Европа. Укрепването на сближаването като обща ценност на Европейския съюз е по-належащо от всякога.

#CohesionAlliance приветства признаването на факта, че политиката на сближаване следва да продължи да се основава на споделено управление и споразумения за партньорство между европейските, националните, регионалните и местните органи с участието на местните заинтересовани страни. Освен това Алиансът изтъква призива на министрите да не се увеличават броят и разпокъсаността на инструментите за финансиране, за да се избегне рискът от припокриване с политиката на сближаване. Техният призив взема предвид искането, включено в новата декларация, приета от членовете на #CohesionAlliance през октомври.

Общоевропейската коалиция припомня ангажимента си за опростяване на политиката на сближаване в бъдеще и за подобряване на нейната ефективност и положителни резултати за европейските граждани. Партньорите са мобилизирани за ефективното изпълнение на инвестиционните планове за периода 2021—2027 г. и са готови да допринесат за дебата относно бъдещето на политиката на сближаване.

Председателят на Европейския комитет на регионите Вашку Алвъш Кордейру заяви: „Трябва да укрепим и засилим основните принципи на политиката на сближаване като дългосрочна, структурна политика, изпълнявана в партньорство с регионите и градовете, като същевременно подготвим нейното осъвременяване, за да я направим по-ефективна и лесна за прилагане в европейските градове и региони. Трябва да извлечем поуки от начина, по който политиката на сближаване се справи с неотдавнашната криза, през която премина Европа, за да я подготвим за бъдещето. Приветствам поетия днес от държавите членки ангажимент за подобряване на координацията на фондовете на ЕС, насочени към сближаването в Европа. С общи усилия, в рамките на новия Алианс за сближаване, ще успеем да укрепим политиката на сближаване, която осигурява напредък и благосъстояние за всички граждани в Европа.“

За контакт:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-GIVE-ENERGY-EQUIPMENT-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022