Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Изменение на климата: време за действие  

Изявление на председателя Карл-Хайнц Ламберц преди срещата на върха на ООН по въпросите на климата в Ню Йорк на 23 септември 2019 г.

Пренебрегването на хилядите хора, които излизат по улиците всяка седмица с искания световните лидери да спазят обещанията, направени през 2015 г. при подписването на Парижкото споразумение на ООН в областта на климата, би било не само екологична катастрофа, но и грешка от икономическа и морална гледна точка. Климатичните скептици, които поставят под въпрос връзката между човешкото поведение и изменението на климата, рискуват не само да не се вслушат в науката, но и да пропуснат икономически възможности и да задълбочат разделението между хората и политиката. Органите на управление на всяко равнище имат задължението да предприемат действия или в противен случай разходите ще бъдат за сметка на бъдещите поколения.

Учените са единодушни — изменението на климата се засилва. Вече сме свидетели на по-необичайни и екстремни метеорологични условия. Полюсите и ледниците се топят, морското равнище се повишава, а загубата на биологично разнообразие достигна рекордни равнища . От икономическа гледна точка аргументите също са много убедителни — разходите от глобалното затопляне възлизат на 12 милиарда евро годишно. Преходът към икономика без въглеродни емисии ще създаде така необходимите работни места, ще увеличи конкурентоспособността на ЕС и ще намали енергийната ни зависимост.

На значимата конференция по въпросите на климата в Ню Йорк днес Антонио Гутереш — генералният секретар на ООН — ще отправи призив за ускоряване на действията в областта на климата и ангажиране с по-високи климатични цели. Светът вече постигна съгласие за най-амбициозното международно споразумение в историята в областта на климата. Договорихме се за целите, повечето от процедурите и правилата за изпълнение. При все това при настоящата траектория температурите в световен мащаб ще се повишат с 3°C до 2100 г. Трябва да завишим амбициите си, за да конкретизираме обещанията в резултати. Никой не може да изпълни тези обещания без участието на местните общности, градовете и регионите.

Половината от населението на света живее в градове, като до 2050 г. този дял вероятно ще достигне 70 %. Градовете консумират до 80 % от производството на енергия и отделят почти толкова от световните емисии на парникови газове. Местните органи на управление са от основно значение, тъй като те отговарят за повече от 70 % от мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и до 90 % от действията за адаптирането към изменението на климата. В публикуван тази седмица доклад на ООН се посочва, че инвестициите в мерки за намаляване на нивата на въглеродни емисии в градовете ще донесат възвръщаемост от най-малко 23,9 трилиона щатски долара до 2050 г.

Въпреки това местните органи на управление, градовете и регионите все още нямат официално място на масата на световните преговори в областта на климата. Все още предстои да бъдат официално признати и включени в рамките на Парижкото споразумение ангажиментите и постиженията на градовете и регионите в областта на климата. Предвид факта, че според някои твърдения разполагаме само с 12 години за смяна на посоката, е налице спешна необходимост от измерване и включване на техните усилия. Тези приноси, определени на местно и регионално равнище , са от съществено значение за извличането на ползи от постиженията на градовете и регионите в областта на климата.

Европейският комитет на регионите — асамблеята на лидерите на местно и регионално равнище в ЕС — е наясно с решаващата роля на градовете и регионите за осъществяването на действията в областта на климата. Нашите членове са с преки компетенции в основни области от процеса на декарбонизация и полагат ежедневни усилия за озеленяване на градските райони и предоставяне на широк набор от устойчиви решения — от транспорта до производството и потреблението на енергия, управлението на отпадъците и опазването на биологичното разнообразие. За местните органи на управление обаче признанието и подкрепата сами по себе си не са достатъчни.

Призоваваме правителствата и държавите да възпроизведат и разширят Конвента на кметовете , който понастоящем се ползва с подкрепата на 9 500 града, които доброволно се ангажират да превишат целите на ЕС в областта на климата и енергетиката. Неговата структурирана система за техническо и финансово съдействие помага на местните органи на управление да осъществят екологичния преход. Европейската финансова подкрепа чрез инструменти като Европейската програма за подпомагане в областта на енергетиката на местно равнище , създадена преди 10 години от Европейската инвестиционна банка, до момента е мобилизирала около 6 милиарда евро за благоприятни за климата инвестиции за местните органи на управление.

Посредством така наречения „Зелен курс“ Европейският съюз поставя енергийния преход и декарбонизацията на икономиката като свой първостепенен приоритет. Европа трябва да повиши своите цели в областта на енергетиката и климата и да запази регионалната политика на ЕС — политиката на сближаване — като основен инструмент за изпълнение на действията в областта на климата. Следващият дългосрочен бюджет на ЕС след 2020 г., който понастоящем е в процес на договаряне, трябва да бъде устойчив на изменението на климата, а правителствата трябва да прекратят субсидирането на свързани с изкопаемите горива инвестиции.

Изменението на климата е една от най-големите заплахи, пред които сме изправени, и неизбежната истина е, че това представлява надпревара с времето. Ясно е, че нито едно самостоятелно действие не може да спре глобалното затопляне. За целта са необходими съгласувани действия от страна на всички равнища на управление, предприятията, гражданското общество и отделните лица. Още отпреди Парижкото споразумение Европейският комитет на регионите призовава за неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г. — цел, която неотдавна беше определена от Европейския съюз, но чието добавяне в законодателството все още предстои. Призоваваме държавите по целия свят да представят своите планове за постигането на тази цел, включително чрез излагане на начините, по които ще включат и подкрепят местните и регионалните органи на управление.

За контакт:

pressecdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023