Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Изменение на климата — необходими са по-големи амбиции и ново управление за изпълнението на целите на Парижкото споразумение  
Градовете и регионите призовават ЕС за по-големи амбиции, насърчаване на местните инвестиции в областта на климата, като предлагат промяна в управлението с оглед на официалното участие на местните органи на управление

Пет месеца преди преговорите по въпросите на климата в рамките на COP24 на ООН в Катовице, Полша, Европейският комитет на регионите (КР) проведе дебат на високо равнище относно действията в областта на климата. Местните и регионалните лидери на ЕС приеха становище относно „Управлението в областта на климата след 2020 г.“ , в което е изложена позицията на Комитета за начините за прилагане на практика на Парижкото споразумение — т.нар. парижки наръчник. Без официалното участие на местните и регионалните органи на управление ще се запазят разликите между ангажиментите по отношение на климата и постиженията, необходими за ограничаването на повишаването на температурата значително под 2°C. КР подкрепя предложението на докладчика Андрю Купър (Обединеното кралство/EA) за преодоляване на разликите по отношение на емисиите посредством определени на местно равнище приноси.

При откриването на проведения в Брюксел дебат и като се позова на наскоро приетите цели на ЕС в областта на енергетиката и климата до 2030 г. , председателят на КР Карл-Хайнц Ламберц заяви: „Европейският съюз продължава да изпълнява водеща роля по въпросите на изменението на климата, но освен ако не определим по-амбициозни цели, не осигурим повече инвестициите на местно равнище и не променим из основи управлението в областта на климата, няма да изпълним поетите в Париж ангажименти. Както на равнището на ООН, така и на равнището на ЕС спешно се нуждаем от ново управление в областта на климата с постоянни структури, които да интегрират позициите, решенията и приносите на градовете и регионите.“

Комисарят на ЕС по въпросите на климата и енергетиката , Мигел Ариас Канете , заяви: „Многостепенните диалози в областта на климата и енергетиката, които държавите членки трябва да организират за разработване на национални планове за действие във връзка с енергетиката, представляват възможност за местните и регионалните власти да повлияят върху развитието на енергийния съюз. Новите цели на ЕС означават, че можем да бъдем по-амбициозни по отношение на намаляването на емисиите на CO2 от настоящите 40 % до малко над 45 % до 2030 г. Това поставя ЕС в добра позиция за следващата конференция на ООН по въпросите на климата в Катовице. Нуждаем се от силна и прозрачна рамка на управление за Парижкото споразумение, като от решаващо значение е диалогът и участието на градовете и регионите.“

Що се отнася до финансирането, комисар Ариас Канете изтъкна, че са необходими инвестиции в размер на 379 млрд. евро годишно между 2021 и 2030 г. и припомни, че 25 % от разходите на ЕС за този период са насочени към цели от областта на климата. Испанският комисар направи преглед на основните налични финансови програми на ЕС в подкрепа на действията в областта на климата, например Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Механизма за свързване на Европа, програмата InvestEU, програмата „Хоризонт Европа“ с 15 млрд. евро за климата, енергетиката и мобилността и новата подпрограма „Преход към чиста енергия“, предложена по линия на програмата LIFE с бюджет от 1 млрд. евро. В подкрепа на най-уязвимите региони ЕС въведе конкретни програми като въгледобивните райони в преход и чиста енергия за островите на ЕС.

Томаш Хрушчов, специален пратеник за изменението на климата и застъпник за климата на високо равнище на Полша, заяви: „Градовете и регионите изпълняват решаваща роля. Парижкото споразумение може да бъде успешно само ако бъде изпълнено от всички — държави, градове и региони, предприятия, общности и отделни личности. Мотото на полското председателство на COP24 е „Да се променим заедно“. Наистина се надяваме, че със съвместни усилия ще успеем да извършим необходимите промени.“

Като последващо действие във връзка с приетите в Париж цели в областта на климата в Катовице се очаква да бъдат представени насоките и условията за изпълнението на целта за ограничаване на повишаването на световната температура значително под 2°C. Основен аспект е рамката за прозрачност, в която трябва да бъде включен начинът, по който държавите наблюдават и отчитат напредъка по отношение на намаляването на емисиите, което е от решаващо значение за изграждането на доверие в международната общност.

Андрю Купър, член на Съвета на Кърклийс на Обединеното кралство и докладчик относно „Управлението в областта на климата след 2020 г.“ , заяви: „След приемането на Парижкото споразумение се наблюдава повишаване на статута на местните и регионалните органи на управление в международните преговори по въпросите на климата. Време е да се признае многостепенното управление и да бъде формално призната ролята на местните и регионалните власти в глобалното управление на климата. Национално определените приноси са недостатъчни за изпълнението на целите от Парижкото споразумение за ограничаване на повишаването на температурата значително под 2°C и още по-малко под 1,5°C. Ние предлагаме система на приноси, определени на местно и регионално равнище, които да допълнят националните ангажименти. Не само градовете и регионите са в състояние да преодолеят разликите по отношение на намаляването на емисиите, ние също имаме възможност да демонстрираме по-големи амбиции в това отношение.“

Ашок Александър Сридхаран, кмет на Бон и председател на ICLEI , отбеляза: „ Градовете и регионите заемат водещо място по отношение на действията в областта на климата. Срещата на високо равнище на местните и регионалните лидери по въпросите на климата в Бон миналата година отправи недвусмислено послание на международната общност — подкрепяме допълнителни и по-бързи действия за изпълнение на Парижкото споразумение. В парижкия наръчник трябва да бъде включена система, в която намаляването на емисиите на градовете и регионите се отразява в националните схеми за проследяване. Трябва да гарантираме, че определените на местно равнище приноси са видими в парижкия наръчник.

Мариуш Скиба , заместник-кмет на Катовице , заяви: „Целта на Катовице за COP 24 е да покаже как за кратък период от време един град може да бъде преструктуриран из основи. От историческа гледна точка Катовице винаги е бил свързан с добив на въглища и едромащабни инженерни дейности, както и целият регион Силезия. Процесите на възстановяване и реиндустриализация превърнаха Катовице в приветлив и екологосъобразен град, който сега се специализира в интензивното развиване на технологии, бизнес услугите, банковия сектор, академичната общност и туризма. Искаме да покажем на всички тази промяна.“

Понастоящем съществуват няколко глобални инициативи за проследяване на напредъка в областта на климата, постигнат от местните и регионалните органи на управление. Два добри примера за това са Споразумението на кметовете и Carbon Climate Registry . При все това в Парижкото споразумение не е предвиден официален метод за наблюдение на емисиите и отчитане на намаления от градовете и регионите, нито в рамките на национално определените приноси, нито чрез пряка система на ООН.

Снимки от пленарната сесия и посещението на журналисти във връзка с действията в областта на климата можете да намерите тук.

Допълнителна информация

Становища на КР във връзка със Споразумението за климата от Париж:

„Към световно споразумение за климата в Париж“ , докладчик Анабел Жежер (Франция/ПЕС), регионален съветник от регион Прованс-Алпи-Кот дʼАзюр (октомври 2015 г.)

„Изпълнение на глобалното споразумение в областта на климата — териториален подход на 22-рата Конференция на страните по РКООНИК в Маракеш“ , докладчик Франческо Пиляру (Италия/ПЕС), председател на регион Сардиния, бивш председател на комисия ENVE на КР (октомври 2016 г.).

„Финансирането на борбата с изменението на климата: основен инструмент за изпълнението на Парижкото споразумение“ , докладчик Марко Дус (Италия/ПЕС), член на Общинския съвет на Виторио   Венето, Тревизо (октомври 2017 г.)

За контакт: Давид Крус | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023