Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Изменението на климата: местни лидери подкрепят „Глобална стачка за бъдещето“ и призовават ЕС да стане неутрален по отношение на въглеродните емисии до 2050 г.  
В Букурещ градовете и регионите подкрепят движението „Младежта за климата“ и призовават ЕС за повече амбиции и инвестиции в областта на климата за задържане на затоплянето на климата под 2 C

Градовете и регионите в ЕС подкрепиха протестите под надслов „ Глобална стачка за бъдещето “, която се очаква да събере стотици хиляди млади хора в целия свят утре, 15 март , с искане за по-спешни мерки за справяне с глобалното затопляне . По време на срещата на високо равнище в Букурещ (Re)New EUrope (Обновена Европа), местните и регионалните лидери потвърдиха призива си към ЕС да засили усилията си, да поеме ангажимент за запазване на температурата значително под 2 °C и да се ангажира с постигането на неутрална по отношение на въглеродните емисии Европа до 2050 г. От август 2018 г. насам хиляди ученици излязоха по улиците в повече от 30 държави по света, като призоват за допълнителни мерки за справяне с изменението на климата. Емисиите на CO 2 в световен мащаб достигнаха рекордно високо равнище през 2018 г.

Последният научен доклад относно изменението на климата, публикуван от Междуправителствения комитет на ООН по изменение на климата през ноември 2018 г. , показва, че са останали по-малко от 20 години, за да се избегне климатична катастрофа, която ще направи глобалното затопляне неуправляемо. Учените предупреждават, че при сегашните тенденции температурите в световен мащаб ще се повишат с 3°C до 2100 г., което ще нанесе необратими щети на нашето биологично разнообразие и ще направи непреодолими неблагоприятните метеорологични условия.

Като спомена неотдавнашното изявление на 16-годишната шведска активистка за климата Грета Тунберг в Брюксел, Карл-Хайнц Ламберц , председател на Европейския комитет на регионите, заяви: „Младите хора излизат по улиците с простото искане: световните лидери да изпълняват своите ангажименти в областта на климата, поети в Париж. Именно на местно равнище ще бъде спечелена борбата с изменението на климата, и градовете и регионите надминават националните амбиции. ЕС заложи цели и увеличава инвестициите, но това все още не е достатъчно: трябва да направим повече, за да дадем възможност на регионите и градовете да осъществят прехода, да създадат зелени работни места, да станат енергийно ефективни и да намалят още повече емисиите. Заключенията на учените са ясни, младите хора си написаха домашното и сега е наш ред да защитим планетата и тяхното бъдеще, поради което ние призоваваме за неутрална по отношение на въглеродните емисии Европа до 2050 г. “.

В изказване на срещата на високо равнище, която включва 150 млади избрани политици и представлява най-големият форум на местните и регионалните лидери в ЕС след 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP21) в Париж, заместник-председателят на Европейския комитет на регионите Марку Маркула заяви: „ Никой сам не може да преодолее изменението на климата: всички ние трябва да действаме и да допринасяме. Единственият начин да успеем е като всяко равнище на управление работи заедно с индустрията и предприятията, като по този начин се генерират иновации с високо качество. Трябва да интегрираме целите за устойчиво развитие на ООН в политиката, но думите само не са достатъчни, нуждаем се от инвестиции. ЕС и публичните средства могат да допринесат за съфинансирането на прехода към чиста енергия. При все това, преди всичко, е необходимо да създадем подходящата среда на местно равнище, като осигурим условия и насърчим устойчивите предприятия да процъфтяват.“

Емисиите на CO 2 в световен мащаб достигнаха рекордно високо равнище през 2018 г. Това подтикна 16-годишната шведска ученичка Грета Тунберг да инициира световното движение „Младежта за климата“, което вдъхнови студенти по целия свят да протестират всяка седмица с искането за повече действия във връзка с изменението на климата.

Като участник в сесията „ Градовете и регионите на ЕС изграждат устойчиво бъдеще “ по време на срещата на върха в Букурещ, членът на КР Вашку Алвеш Кордейру (Португалия/ПЕС) , председател на Конференцията на периферните морски региони и министър-председател на регионалното правителство на Азорските острови, Португалия, заяви: „Необходимо е всички ние, на всяко равнище на управление, да разбираме, че предизвикателствата на климата, пред които сме изправени, не са въпроси, свързани с бъдещето. Те са настоящи и налични изпитания, чиито последици вече са трайни и ще бъдат преодолени само ако действаме заедно и по съгласуван начин. Това е, което младите хора искат от нас: да работим заедно днес, за да осигурим бъдещето, на което младите поколения имат право. Европейските региони дават пример, но е необходимо ЕС и неговите международни партньори да не намаляват равнището си на амбиция по отношение на климата.“

В изказването си в Букурещ Магнус Бернтсон , председател на Асамблеята на европейските региони и на R20 – Региони за действия за климата и регионален министър на околната среда и заместник-председател на Регионалния съвет на Вестра Йоталанд, Швеция, отбеляза: „Регионалните и местните власти на Европа и по света напълно подкрепят Парижкото споразумение и призовават за амбициозни действия в областта на климата. Ние сме част от решението. В нашите местни общности разбираме нуждите на нашите граждани и обединяваме усилията си с местните предприятия и академичните среди за създаване на „зелен“ растеж и работни места, за да заменим това, което изгубваме в прехода. Посредством съвместна работа и обмен на добри примери ще постигнем целите си. Това е искането на младото поколение към нас.

Информация за редакторите:

Срещата на високо равнище Re (New) Europe ще приключи с приемането от местните и регионалните лидери на декларация относно „Изграждане на ЕС, като се тръгне от основата, заедно с нашите региони и градове“ . Декларацията ще бъде официално предадена на президента на Румъния Клаус Йоханис . Призивът ще послужи като позиция на регионите и градовете пред лидерите на институциите на ЕС и на държавните и правителствените ръководители, които ще се съберат в Сибиу, Румъния, на 9 май , за да обсъдят бъдещето на ЕС.

Наред с управлението и демокрацията, сближаването и въздействието на излизането на Обединеното кралство от ЕС върху регионалните икономики, срещата на високо равнище в Букурещ постави устойчивото развитие на челно място в дневния ред по време на сесия, която има за цел да покаже как градовете и регионите предприемат действия в областта на климата по места. Щракнете тук, за да откриете някои от устойчивите инициативи, които градовете и регионите в ЕС осъществяват в момента.

Действията на регионите и градовете във връзка с изменението на климата

Енергийният преход в Европа и декарбонизацията на икономиката са основен приоритет за градовете и регионите в ЕС. Европейският комитет на регионите — асамблеята на ЕС от 350 местни и регионални политици на изборни длъжности — понастоящем работи по две официални становища на ЕС за насърчаване на изпълнението на целите за устойчиво развитие в Европа. Очаква се на следващата си пленарна сесия на 26 и 27 юни асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в ЕС да приеме становище относно неутрална по отношение на климата стратегия на ЕС , публикувана от Европейската комисия през ноември 2018 г.

Съобщения за медиите на КР относно изменението на климата:

18.12.2018 г. COP24: Градовете и регионите ще продължат да настояват за по-амбициозни цели в областта на климата

13.12.2018 г. COP24: градовете и регионите искат официална роля в Парижкото споразумение

18.11.2018 г. „Можете да разчитате на нас“ – встъпително изказване на председателя на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц и първия заместник-председател Марку Маркула

15.11.2018 г. Готови ли сте за COP24?

19.9.2018 г. Местните органи на властта с още по-големи амбиции в областта на климата

6.7.2018 г. Изменение на климата — необходими са по-големи амбиции и ново управление за изпълнението на целите на Парижкото споразумение

Photos of "(Re)New Europe - 8th European Summit of Regions and Cities" are available here .

За контакт:
Давид Крус | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :