Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Партньорствата между градовете показват първи обещаващи знаци  

Значението на местните и регионалните власти в процеса на разширяване на ЕС получава все по-голямо признание в Северна Македония.

Общините в Северна Македония демонстрират значителен интерес от установяване на преки партньорства с градове и региони в Европейския съюз, а правителството на Северна Македония се ангажира да укрепи местните финанси — това беше заявено на местни и регионални политици на 2 юни.

От името на делегацията на ЕС в Северна Македония, Карл Джасинти информира членовете на Европейския комитет на регионите, че има много голям брой желаещи да участват в нова програма на ЕС за подкрепа, насочена към местното управление. Той се обърна към Съвместния консултативен комитет „Северна Македония“, създаден от Европейския комитет на регионите за улесняване на политическите контакти и сътрудничество с цел подготовка на градовете и регионите в Северна Македония за предизвикателствата, свързани с членството в ЕС. Местните и регионалните политици от ЕС приветстваха актуалната информация относно стартирането на новата програма на ЕС за общините, като редица от тях посочиха, че местните и регионалните власти, които те представляват, биха проявили интерес за сътрудничество с партньори от Северна Македония.

Срещата се проведе на фона на увеличени инвестиции на ЕС в Западните Балкани и подновени усилия на настоящото португалско председателство на Съвета на министрите на ЕС за осигуряване на подкрепата на всички държави — членки на ЕС, за започването на официални преговори за присъединяване със Северна Македония.

Агнеза Руси-Поповска , посланик на Северна Македония в ЕС, похвали усилията на португалското председателство на ЕС, като заяви, че то е направило „разумен компромис“, който предлага „творческо решение, печелившо за всички“. Тя описа предложението, което ще защити процеса на присъединяване от евентуални двустранни въпроси и „ще даде възможност за съсредоточаване на преговорите в по-голяма степен върху реалните въпроси като принципите на правовата държава, икономическото сближаване и хармонизирането на правилата“.

Дейвид Кулен , от дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ (ГД NEAR) на Европейската комисия, заяви, че икономическият и инвестиционен план, стартиран от Европейската комисия миналата година, който потенциално би могъл да генерира финансиране в размер на 9 милиарда евро за Западните Балкани, би ускорил екологичния и цифровия преход. Той описа „тясното сътрудничество“ с местните и регионалните власти „като предварително условие“ за ЕС, тъй като списъкът на дейностите, които изискват изпълнение на местно равнище, е „доста необятен“, и отбеляза, че повече от половината от подкрепените от ЕС над 700 проекта се изпълняват „извън Скопие“.

Горан Милевски , министър на местното самоуправление на Република Северна Македония, заяви, че правителството — с подкрепата на международната общност — осъществява напредък във връзка със своята нова стратегия за регионално развитие, нова програма за устойчиво местно развитие и програма за децентрализация. Освен това неотдавна то е започнало да полага усилия за укрепване на капацитета на местните власти за събиране на данъци и други източници на доходи, а в отговор на пандемията — за укрепване на капацитета за управление на кризи на местните общности и ускоряване на цифровизацията.

Петре Шилегов, кмет на Скопие, председател на Сдружението на органите на местното самоуправление на Република Северна Македония (ZELS), подчерта високото качество на сътрудничеството между общините в Северна Македония и в Западните Балкани и ЕС, като по-специално изтъкна сътрудничеството по проекти с българските общини.

Програма на ЕС за общините

Създаването през 2020 г. на програма „ЕС за общините“ за Северна Македония отразява задълбочаването на усилията за подкрепа на местните и регионалните власти в страната. Г-н Джасинти от делегацията на ЕС в Северна Македония заяви пред форума, че около 60 местни власти в Северна Македония са подали заявления за участие в програмата. Делегацията очаква тази есен да изготви списък с подбрани общини и след това да организира проява за намиране на партньори с участието на КР, за да помогне при определянето на местни власти от държавите — членки на ЕС, които могат да си сътрудничат с партньори в Северна Македония. Участващите местни власти ще се възползват от финансиране от ЕС и от техническа подкрепа.

Ясна Габрич (Словения/Renew Europe), кмет на Търбовле и съпредседател на СКК „Северна Македония“, заяви: „Смятам, че партньорското сътрудничество между общините от Северна Македония и съответните им органи в ЕС представлява един от най-добрите начини за подготовка на местните власти в Северна Македония за присъединяване и постигане на практически резултати, които ще бъдат оценени от гражданите.“ Тя добави: „Присъединяването на Северна Македония ще донесе ползи за местните общности в целия ЕС и съм убедена, че разширяването на семейството ще бъде от полза за всички нас.“

Нейният колега от Северна Македония, Борянчо Мичевски , кмет на Крива Паланка, описа тежките човешки и икономически щети за страната, причинени от пандемията от COVID-19, и призова за солидарност между местните власти в Северна Македония и за помощ от страна на ЕС за преодоляване на тези последици.

Никола Доброславич (Хърватия/ЕНП), жупан на Дубровнишко-Неретванската жупания и докладчик на КР относно процеса на разширяване, изтъкна редица други начини, по които КР би желал да бъдат укрепени органите на местното управление в Северна Македония. Той отбеляза, че „няма интегрирана система за мониторинг и планиране на местното развитие“ и настоятелно призова Европейската комисия да даде възможност на страните — кандидатки за членство в ЕС, да използват механизми като TAIEX (Програма за техническа помощ и обмен на информация). Той подчерта своята подкрепа и подкрепата на КР за Северна Македония (и Албания) за възможно най-скоро започване на преговори за присъединяване към ЕС.

СКК „Северна Македония“ прие своята работна програма за периода 2021—2025 г. , която се основава на набор от основни теми: местна демокрация, добро управление, върховенство на закона и основни права; опазване на околната среда, действия в областта на климата и енергетика; местно икономическо развитие; демографски и социални въпроси; трансгранично сътрудничество и целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), с акцент върху партньорския обмен между членовете на ЕС и местните власти в Северна Македония.

Въздействие на пандемията от COVID-19

СКК обсъди още и актуалното състояние на кандидатурата на Северна Македония за присъединяване към ЕС и въздействието на пандемията от COVID-19 на местно равнище. На национално равнище в Северна Македония се отчита един от най-големите проценти на смъртност в Европа, а през 2020 г. икономиката ѝ се сви с 4,5 %.

Македонските членове съобщават за много различен опит. Сашо Поков заяви, че неговата община Гевгелия, която се намира на границата с Гърция, е била сериозно засегната от спирането на трансграничното движение. За разлика от това, кметът на Македонска Каменица, Соня Стаменкова , заяви, че водещият местен работодател — оловнодобивна и цинкова мина — е предоставил подкрепа на общността и че бюджетът ѝ не е бил засегнат.

Тук може да намерите повече информация за СКК „Северна Македония“, включително за членството му.

Споделяне :