Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Партньорствата между градовете показват първи обещаващи знаци  

Значението на местните и регионалните власти в процеса на разширяване на ЕС получава все по-голямо признание в Северна Македония.

Общините в Северна Македония демонстрират значителен интерес от установяване на преки партньорства с градове и региони в Европейския съюз, а правителството на Северна Македония се ангажира да укрепи местните финанси — това беше заявено на местни и регионални политици на 2 юни.

От името на делегацията на ЕС в Северна Македония, Карл Джасинти информира членовете на Европейския комитет на регионите, че има много голям брой желаещи да участват в нова програма на ЕС за подкрепа, насочена към местното управление. Той се обърна към Съвместния консултативен комитет „Северна Македония“, създаден от Европейския комитет на регионите за улесняване на политическите контакти и сътрудничество с цел подготовка на градовете и регионите в Северна Македония за предизвикателствата, свързани с членството в ЕС. Местните и регионалните политици от ЕС приветстваха актуалната информация относно стартирането на новата програма на ЕС за общините, като редица от тях посочиха, че местните и регионалните власти, които те представляват, биха проявили интерес за сътрудничество с партньори от Северна Македония.

Срещата се проведе на фона на увеличени инвестиции на ЕС в Западните Балкани и подновени усилия на настоящото португалско председателство на Съвета на министрите на ЕС за осигуряване на подкрепата на всички държави — членки на ЕС, за започването на официални преговори за присъединяване със Северна Македония.

Агнеза Руси-Поповска , посланик на Северна Македония в ЕС, похвали усилията на португалското председателство на ЕС, като заяви, че то е направило „разумен компромис“, който предлага „творческо решение, печелившо за всички“. Тя описа предложението, което ще защити процеса на присъединяване от евентуални двустранни въпроси и „ще даде възможност за съсредоточаване на преговорите в по-голяма степен върху реалните въпроси като принципите на правовата държава, икономическото сближаване и хармонизирането на правилата“.

Дейвид Кулен , от дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ (ГД NEAR) на Европейската комисия, заяви, че икономическият и инвестиционен план, стартиран от Европейската комисия миналата година, който потенциално би могъл да генерира финансиране в размер на 9 милиарда евро за Западните Балкани, би ускорил екологичния и цифровия преход. Той описа „тясното сътрудничество“ с местните и регионалните власти „като предварително условие“ за ЕС, тъй като списъкът на дейностите, които изискват изпълнение на местно равнище, е „доста необятен“, и отбеляза, че повече от половината от подкрепените от ЕС над 700 проекта се изпълняват „извън Скопие“.

Горан Милевски , министър на местното самоуправление на Република Северна Македония, заяви, че правителството — с подкрепата на международната общност — осъществява напредък във връзка със своята нова стратегия за регионално развитие, нова програма за устойчиво местно развитие и програма за децентрализация. Освен това неотдавна то е започнало да полага усилия за укрепване на капацитета на местните власти за събиране на данъци и други източници на доходи, а в отговор на пандемията — за укрепване на капацитета за управление на кризи на местните общности и ускоряване на цифровизацията.

Петре Шилегов, кмет на Скопие, председател на Сдружението на органите на местното самоуправление на Република Северна Македония (ZELS), подчерта високото качество на сътрудничеството между общините в Северна Македония и в Западните Балкани и ЕС, като по-специално изтъкна сътрудничеството по проекти с българските общини.

Програма на ЕС за общините

Създаването през 2020 г. на програма „ЕС за общините“ за Северна Македония отразява задълбочаването на усилията за подкрепа на местните и регионалните власти в страната. Г-н Джасинти от делегацията на ЕС в Северна Македония заяви пред форума, че около 60 местни власти в Северна Македония са подали заявления за участие в програмата. Делегацията очаква тази есен да изготви списък с подбрани общини и след това да организира проява за намиране на партньори с участието на КР, за да помогне при определянето на местни власти от държавите — членки на ЕС, които могат да си сътрудничат с партньори в Северна Македония. Участващите местни власти ще се възползват от финансиране от ЕС и от техническа подкрепа.

Ясна Габрич (Словения/Renew Europe), кмет на Търбовле и съпредседател на СКК „Северна Македония“, заяви: „Смятам, че партньорското сътрудничество между общините от Северна Македония и съответните им органи в ЕС представлява един от най-добрите начини за подготовка на местните власти в Северна Македония за присъединяване и постигане на практически резултати, които ще бъдат оценени от гражданите.“ Тя добави: „Присъединяването на Северна Македония ще донесе ползи за местните общности в целия ЕС и съм убедена, че разширяването на семейството ще бъде от полза за всички нас.“

Нейният колега от Северна Македония, Борянчо Мичевски , кмет на Крива Паланка, описа тежките човешки и икономически щети за страната, причинени от пандемията от COVID-19, и призова за солидарност между местните власти в Северна Македония и за помощ от страна на ЕС за преодоляване на тези последици.

Никола Доброславич (Хърватия/ЕНП), жупан на Дубровнишко-Неретванската жупания и докладчик на КР относно процеса на разширяване, изтъкна редица други начини, по които КР би желал да бъдат укрепени органите на местното управление в Северна Македония. Той отбеляза, че „няма интегрирана система за мониторинг и планиране на местното развитие“ и настоятелно призова Европейската комисия да даде възможност на страните — кандидатки за членство в ЕС, да използват механизми като TAIEX (Програма за техническа помощ и обмен на информация). Той подчерта своята подкрепа и подкрепата на КР за Северна Македония (и Албания) за възможно най-скоро започване на преговори за присъединяване към ЕС.

СКК „Северна Македония“ прие своята работна програма за периода 2021—2025 г. , която се основава на набор от основни теми: местна демокрация, добро управление, върховенство на закона и основни права; опазване на околната среда, действия в областта на климата и енергетика; местно икономическо развитие; демографски и социални въпроси; трансгранично сътрудничество и целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), с акцент върху партньорския обмен между членовете на ЕС и местните власти в Северна Македония.

Въздействие на пандемията от COVID-19

СКК обсъди още и актуалното състояние на кандидатурата на Северна Македония за присъединяване към ЕС и въздействието на пандемията от COVID-19 на местно равнище. На национално равнище в Северна Македония се отчита един от най-големите проценти на смъртност в Европа, а през 2020 г. икономиката ѝ се сви с 4,5 %.

Македонските членове съобщават за много различен опит. Сашо Поков заяви, че неговата община Гевгелия, която се намира на границата с Гърция, е била сериозно засегната от спирането на трансграничното движение. За разлика от това, кметът на Македонска Каменица, Соня Стаменкова , заяви, че водещият местен работодател — оловнодобивна и цинкова мина — е предоставил подкрепа на общността и че бюджетът ѝ не е бил засегнат.

Тук може да намерите повече информация за СКК „Северна Македония“, включително за членството му.

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-SHOWING-EARLY-PROMISE-IN-NORTH-MACEDONIA.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-SHOWING-EARLY-PROMISE-IN-NORTH-MACEDONIA.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/UKRAINES-REGIONS-AND-CITIES-TAKE-FURTHER-STEPS-TOWARDS-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-SHOWING-EARLY-PROMISE-IN-NORTH-MACEDONIA.ASPX

Ukraine's regions and cities take further steps towards EU
Ukraine's regions and cities take further steps towards EU
05.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-SHOWING-EARLY-PROMISE-IN-NORTH-MACEDONIA.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-SHOWING-EARLY-PROMISE-IN-NORTH-MACEDONIA.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023