Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите искат по-голяма подкрепа за регионалните летища, които изпитват затруднения заради пандемията  

Регионалните летища са жизненоважни за териториалното сближаване и са от съществено значение за много местни икономики

Тъй като много регионални летища трудно се възстановят от икономическите затруднения, причинени от пандемията, на 1 юли членовете на Европейския комитет на регионите приеха становище, в което призовават Европейската комисия да разработи по-гъвкави и по-ефективни правила за публична помощ, които да дадат възможност на държавите членки да предоставят финансова помощ на регионалните летища. В становището , изготвено от Владислав Ортил (Полша/ЕКР), КР подчерта също, че трябва да се инвестира финансова подкрепа за повишаване на устойчивостта на летищата, за да се спомогне за постигането на целите, определени в Европейския зелен пакт.

Регионалните летища изпитват сериозни икономически затруднения поради пандемията. През 2020 г. вътрешноевропейският въздушен трафик намаля с 54% в сравнение с 2019 г. и макар ограниченията за пътуване да отпадат това лято, трафикът все още е далеч от равнищата отпреди пандемията . През октомври 2020 г. близо 200 летища в Европа можеше да изпаднат в несъстоятелност . Обявяването им в несъстоятелност би имало драматични последици за заетостта и икономиките на регионите, в които те се намират, и също така би било сериозен удар за свързаността на много региони, особено на най-отдалечените или по-слабо развитите региони, в които няма алтернативни видове транспорт.

Владислав Ортил (Полша/ЕКР), докладчик по становището и председател на Подкарпатското воеводство, заяви: Регионалните летища играят решаваща роля за териториалното и икономическото сближаване на ЕС – те осигуряват свързаност за регионите, които обслужват, и са от жизненоважно значение за икономическия растеж. Без присъствието им много дружества няма да инвестират в региони, далече от столичните. И туристическият сектор зависи в голяма степен от тях. Нуждаем се от по-гъвкава система за държавна помощ в подкрепа на възстановяването на регионалните летища по време на пандемията и след нея. В изготвеното от мен становище подчертавам още, че по-голямата част от европейските регионални летища се нуждаят от помощ, за да могат да оцелеят в контекста на настоящата криза."

В своето становище КР призовава Европейската комисия да помогне за облекчаване на финансовите затруднения, пред които са изправени регионалните летища, и да разработи по-гъвкави и по-ефективни правила за публична помощ, които да позволят на държавите членки да предоставят финансова помощ на регионалните летища, разположени в по-слабо развитите и най-отдалечените региони, където не съществуват по-ефикасни и устойчиви алтернативи. Финансовата помощ следва да бъде в съответствие с условията, определени за Европейския фонд за регионално развитие и Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост . Държавите членки, в сътрудничество с Европейската комисия, следва внимателно да оценят степента на възможна подкрепа за регионалните летища в рамките на националните планове за възстановяване и устойчивост;

В същото време КР признава необходимостта от повишаване на устойчивостта на летищата и въздухоплаването и поради това настоятелно призовава Европейската комисия да отпусне достатъчно европейски средства за цифровизацията на летищата и разработването на иновативни технологии. Освен това КР настоява, че условие за публичните инвестиции в регионалните летища трябва да бъде те да съответстват на целите на Европейския зелен пакт и на принципа „да не се вреди на околната среда“.

Обща информация

Поради пандемията по-малките регионални летища отчетоха най-голям спад в преките въздушни връзки, особено по отношение на пътническите полети. Според Доклада относно свързаността на въздухоплавателния сектор , например Тревизо (Италия) загуби 95% от своите връзки, Вааса (Финландия) — 91%, Кемпер (Франция) — 87%, а Бургас (България) — 82%; големите товарни летища в Европа обаче, например Лиеж (Белгия), отбелязаха увеличение на товарните полети с 10,7%.

На 30 юни членовете на КР приеха становище относно стратегията за интелигентна и устойчива мобилност. Стратегията за мобилност беше представена от Европейската комисия в края на миналата година и има за цел да преструктурира европейския транспортен сектор, като намали емисиите му с 90% до 2050 г. Вижте съобщението за медиите на КР относно становището тук .

За контакт:

Тобиас Колонко

тел.: +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Споделяне: