Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите искат по-голяма подкрепа за регионалните летища, които изпитват затруднения заради пандемията  

Регионалните летища са жизненоважни за териториалното сближаване и са от съществено значение за много местни икономики

Тъй като много регионални летища трудно се възстановят от икономическите затруднения, причинени от пандемията, на 1 юли членовете на Европейския комитет на регионите приеха становище, в което призовават Европейската комисия да разработи по-гъвкави и по-ефективни правила за публична помощ, които да дадат възможност на държавите членки да предоставят финансова помощ на регионалните летища. В становището , изготвено от Владислав Ортил (Полша/ЕКР), КР подчерта също, че трябва да се инвестира финансова подкрепа за повишаване на устойчивостта на летищата, за да се спомогне за постигането на целите, определени в Европейския зелен пакт.

Регионалните летища изпитват сериозни икономически затруднения поради пандемията. През 2020 г. вътрешноевропейският въздушен трафик намаля с 54% в сравнение с 2019 г. и макар ограниченията за пътуване да отпадат това лято, трафикът все още е далеч от равнищата отпреди пандемията . През октомври 2020 г. близо 200 летища в Европа можеше да изпаднат в несъстоятелност . Обявяването им в несъстоятелност би имало драматични последици за заетостта и икономиките на регионите, в които те се намират, и също така би било сериозен удар за свързаността на много региони, особено на най-отдалечените или по-слабо развитите региони, в които няма алтернативни видове транспорт.

Владислав Ортил (Полша/ЕКР), докладчик по становището и председател на Подкарпатското воеводство, заяви: Регионалните летища играят решаваща роля за териториалното и икономическото сближаване на ЕС – те осигуряват свързаност за регионите, които обслужват, и са от жизненоважно значение за икономическия растеж. Без присъствието им много дружества няма да инвестират в региони, далече от столичните. И туристическият сектор зависи в голяма степен от тях. Нуждаем се от по-гъвкава система за държавна помощ в подкрепа на възстановяването на регионалните летища по време на пандемията и след нея. В изготвеното от мен становище подчертавам още, че по-голямата част от европейските регионални летища се нуждаят от помощ, за да могат да оцелеят в контекста на настоящата криза."

В своето становище КР призовава Европейската комисия да помогне за облекчаване на финансовите затруднения, пред които са изправени регионалните летища, и да разработи по-гъвкави и по-ефективни правила за публична помощ, които да позволят на държавите членки да предоставят финансова помощ на регионалните летища, разположени в по-слабо развитите и най-отдалечените региони, където не съществуват по-ефикасни и устойчиви алтернативи. Финансовата помощ следва да бъде в съответствие с условията, определени за Европейския фонд за регионално развитие и Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост . Държавите членки, в сътрудничество с Европейската комисия, следва внимателно да оценят степента на възможна подкрепа за регионалните летища в рамките на националните планове за възстановяване и устойчивост;

В същото време КР признава необходимостта от повишаване на устойчивостта на летищата и въздухоплаването и поради това настоятелно призовава Европейската комисия да отпусне достатъчно европейски средства за цифровизацията на летищата и разработването на иновативни технологии. Освен това КР настоява, че условие за публичните инвестиции в регионалните летища трябва да бъде те да съответстват на целите на Европейския зелен пакт и на принципа „да не се вреди на околната среда“.

Обща информация

Поради пандемията по-малките регионални летища отчетоха най-голям спад в преките въздушни връзки, особено по отношение на пътническите полети. Според Доклада относно свързаността на въздухоплавателния сектор , например Тревизо (Италия) загуби 95% от своите връзки, Вааса (Финландия) — 91%, Кемпер (Франция) — 87%, а Бургас (България) — 82%; големите товарни летища в Европа обаче, например Лиеж (Белгия), отбелязаха увеличение на товарните полети с 10,7%.

На 30 юни членовете на КР приеха становище относно стратегията за интелигентна и устойчива мобилност. Стратегията за мобилност беше представена от Европейската комисия в края на миналата година и има за цел да преструктурира европейския транспортен сектор, като намали емисиите му с 90% до 2050 г. Вижте съобщението за медиите на КР относно становището тук .

За контакт:

Тобиас Колонко

тел.: +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023