Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
В Ню Йорк градовете и регионите дават тласък на действията в областта на климата  
Членовете на Европейския комитет на регионите насърчават неутралността по отношение на климата на срещата на високо равнище на ООН за действията в областта на климата и представят ускорени действия за постигане на напредък по отношение на целите за устойчиво развитие

Докато стотици хиляди стачкуваха за климата, Ню Йорк посрещна лидери от цял свят на Срещата на високо равнище на ООН за действия в областта

на климата
, която се провежда успоредно с първата Среща на високо равнище за целите за устойчиво развитие (ЦУР). Въпреки че това не е достатъчно за постигане на целите на Парижкото споразумение, генералният секретар на ООН Антониу Гутериш успя да даде тласък на действията в областта на климата съвместно със 100 града и 77 държави, които поеха ангажимента да постигнат въглеродна неутралност до 2050 г. ( ООН ). Европейският съюз потвърди, че 25 % от следващия бюджет на ЕС ще бъдат заделени за дейности, свързани с климата. Асамблеята на градовете и регионите в ЕС беше представена от първия заместник-председател Марку Маркула, към който се присъединиха няколко членове на КР, които споделиха ангажиментите и постиженията на своите избирателни райони както по отношение на действията в областта на климата, така и по отношение на постигането на ЦУР по места.

Първият заместник-председател на Европейския комитет на регионите Марку Маркула заяви: „Сега е моментът да се покаже първо тук, в Ню Йорк, а после и 25-ата конференция на страните по РКООНИК в Чили, че местните и регионалните власти в Европа възприемат сериозно действията в областта на климата и се ангажират с тях, че сме обединени и действаме заедно на европейско и на национално равнище, а също и на всички управленски равнища и привличаме гражданите, за да постигнем неутралност по отношение на климата.“

Заместник-председателят Марку Маркула припомни, че неутралността по отношение на климата няма да бъде постигната и глобалното затопляне няма да бъде спряно без градовете и регионите. Заместник-председателят Маркула подчерта, че е необходимо да се официализира ролята на местните и регионалните власти в рамките на Парижкото споразумение посредством многостепенна система, която да включва местни и регионални приноси за националните планове за действия за опазване на климата.

Хуан Еспадас (ES/ПЕС) , кмет на Севиля, заяви: „ Това е много важна седмица за борбата срещу изменението на климата на глобално равнище. Тази седмица е посветена не толкова на политическите декларации, колкото на плановете за действие, инструментите и финансовите средства за осъществяване на промяната. В качеството си на председател на испанската мрежа на градовете по въпросите на климата считам, че нашето присъствие в Ню Йорк демонстрира нашия ангажимент и нашия принос за спиране на глобалното затопляне чрез планове за действие в областта на климата и енергетиката на местно равнище.“

Кметът на Лисабон Фернандо Медина (PT/ПЕС) заяви: Всеки ден виждаме предизвикателствата, свързани с климата. Един от приоритетите ни е ЦУР 13 — спешната необходимост от действия в областта на климата. В Лисабон „Европейска зелена столица“ за 2020 г. действаме енергично по отношение на мобилността с подобрения в системата на обществения транспорт, с природосъобразни решения като зелената инфраструктура и енергийната ефективност чрез използване на светодиоди в светофарите и соларни панели в общинските сгради. Трябва да действаме сега и заедно.“

Кметът на Манхайм Петер Курц (DE/ПЕС) изтъкна, че „срещата на върха за ЦУР е чудесна възможност за по-нататъшно стимулиране на устойчивото развитие. Ние, европейците, трябва да постигнем значителен напредък в тази област, ако искаме да запазим нашия просперитет и нашите природни ресурси. От ключово значение е наличието на цялостна политика за устойчивост, при която се отчитат социалното сближаване, икономическото развитие и борбата с бедността.“

Ката Тютьо (HU/ПЕС) , общински съветник в 12-и район на Будапеща, заяви: „Тази седмица стотици хиляди наши деца стачкуват по улиците в целия свят, като твърдят, че не сме загрижени за бъдещето си.

. Те искат от нас незабавни действия. Градовете могат да осъществят промяна и да стимулират прехода, затова призовавам всички местни политици да се присъединят към борбата !

Андре Виола (FR/ПЕС) , председател на Съвета на департамент Од, заяви: „ ЦУР не се свеждат само до измеренията, свързани с околната среда и климата. Те представляват глобална програма, която цели никой да не бъде изоставян. Тъй като се сблъскваме с общи предизвикателства, трябва да търсим и съвместни решения. Чрез постигането на ЦУР по места „се признава ключовата роля на местните и регионалните власти по места. Ние в Съвета на департамент Од насочихме всички наши публични политики към постигането на ЦУР като първата стъпка към постигането им на местно равнище .“

Андерс Кнапе (SE/ЕНП) , член на Общинския съвет на Карлсхамн и председател на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа, заяви: „По-равнопоставеното третиране на мъжете и жените е предпоставка за постигането на целите на Програмата до 2030 г. . Важно е равенството между половете (цел 5) да бъде включено в постигането на другите 16 цели на устойчивото развитие." Това беше неговото послание на срещата с Оса Регнер, заместник-директор на ООН — Жени в Ню Йорк.

На последното заседание на комисия ENVE Кор Ламерс (NL/ПЕС) , председател на комисия ENVE и кмет на Схидам, заяви: „Трябва да поставим климата в центъра на нашите политики. Трябва да работим заедно на всички равнища, за да постигнем преход в различни области: енергия, мобилност, храни и др. И трябва да приобщим нашите граждани към осъществяването на тези промени ."

В Ню Йорк присъстваха и други членове на КР като Рафаеле Катанео (IT/ЕНП) , член на Изпълнителния съвет на област Ломбардия, и Франсоа Декостер (FR/RE , кмет на Сен Омер.

Сред другите дейности беше представяне от страна на членовете на ускорените планове за постигане на ЦУР на Форума на местните и регионалните власти относно ЦУР .

През юни КР прие становище на Микеле Емилиано (IT/ПЕС) , председател на Регионалния съвет на Пулия, което съдържа набор от препоръки за това как Европа да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Контекст

Тук можете да прочетете Top 5 takeaways for cities and regions from the UN Climate Action Summit (5 идеи от срещата н високо равнище на ООН за действия в областта на климата, които трябва да мъдат запомнени) ‘ (от ICLEI).

Тук можете да прочетете уводната статия за климата на председателя Карл-Хайнц Ламберц (публикувана на 23 септември 2019 г.).

Европа няма да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. без нейните градове и региони

Тази година Европейската седмица на регионите и градовете (7-10 октомври) включва над петдесет прояви, свързани с енергийния преход, борбата с изменението на климата, биологичното разнообразие и кръговата икономика. Проверете програмата тук.

Тук можете да намерите дневния ред на следващата пленарна сесия на Европейския комитет на регионите (8-9 октомври).

Тук можете да прочетете от комисия ENVE.

За контакт: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :