Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите призовават за подкрепа за въгледобивните региони в преход  

Нуждите на европейските въгледобивни региони в контекста на енергийния преход на ЕС бяха начело в дневния ред на Комисията по икономическа политика (ECON) на Европейския комитет на регионите (КР) на 9 юли в Брюксел. В становище , изготвено от Марк Шпайх, държавен секретар по федерални, европейски и международни въпроси на Северен Рейн-Вестфалия, членовете на комисия ECON призовават за корекции на правилата за държавните помощи и за допълнително финансиране на засегнатите региони в рамките на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г.

През 2018 г. Европейската комисия представи стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. За да постигне тази цел, ЕС трябва до голяма степен да се откаже от изкопаемите горива и по-специално производството на електроенергия от въглища трябва да бъде значително намалено. Въглища се добиват все още в 41 региона по NUTS-2* в 12   държави членки, в чиито местни икономики въгледобивът играе основна роля.

Марк Шпайх (DE/ЕНП), държавен секретар по федерални, европейски и международни въпроси на Северен Рейн-Вестфалия и докладчик по становището на КР относно социално-икономическата трансформация на въгледобивните региони в Европа , заяви: „ Във въгледобивни мини в цяла Европа все още работят 185 000 души, а други 52 000 – във въглищни електроцентрали. Въгледобивната промишленост е непряко свързана и с различни икономически сектори като производството на суровини, оборудване, услуги и потребителски стоки, в които има още 215 000 работни места. Трансформирането на икономиката и изграждането на нови отрасли ще отнеме време. Поради това трябва да гарантираме, че засегнатите работници и общности ще получат подкрепата, обученията и финансовата помощ, от която се нуждаят, за да възстановят своите местни икономики. Трябва да им дадем нов шанс, за да знаят, че няма да бъдат пренебрегнати .“

В този контекст членовете на комисия ECON приветстват призива на Европейския парламент за създаване на фонд „Справедлив енергиен преход“ в следващия дългосрочен бюджет на ЕС (многогодишна финансова рамка). Те обаче подчертаха, че допълнителното финансиране в рамките на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. ще бъде по-полезно за въгледобивните региони и нуждата им от индивидуализирана подкрепа отколкото централизиран фонд. Това е от особено значение, тъй като тези региони се различават значително по отношение на географското местоположение, равнището на икономическо развитие и демографските перспективи.

Йежи Бузек (PL/ЕНП), председател на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) на Европейския парламент, заяви: „ Радвам се, че КР е още един орган на ЕС, който подкрепя създаването на Фонда за справедлив енергиен преход за въгледобивните региони, предложен от мене в комисия ITRE на ЕП и подкрепен с голямо мнозинство от членовете на ЕП. Въпреки важните полезни взаимодействия с фондовете за сближаване Европейският парламент очаква допълнително финансиране и отделен бюджетен ред за фонда в новата МФР. Това ще бъде от решаващо значение не само като ясен сигнал за гражданите от въгледобивните региони, които не трябва да бъдат пренебрегнати, но и е важно послание, че ЕС има сериозни намерения да изпълнява Парижкото споразумение, да извърши енергийния преход и да постигне амбициозните цели в областта на климата.

Членовете на комисия ECON подчертаха и добавената европейска стойност от подкрепата за въгледобивните региони през този преходен етап и препоръчаха на тези региони да се даде достатъчна гъвкавост при прилагането на правилата на ЕС за държавните помощи, за да имат възможност постепенно да спрат да използват въглища по начин, който да е социално и икономически ефективен.

По време на заседанието членовете на КР обсъдиха и приеха становища относно:

Доклад относно прилагането в областта на обществените поръчки , докладчик: Томас Хаберман (DE/ЕНП)

Приносът на регионите и градовете за нова политическа рамка на ЕС за МСП , докладчик Тадеуш   Трусколаски (PL/ЕА)

Бележка към редакторите:

* Класифицирането по NUTS (обща класификация на териториалните единици за статистически цели) е йерархична система за разделяне на икономическата територия на ЕС за целите на събирането, разработването и хармонизирането на европейска регионална статистика, социално-икономически анализи на регионите и определяне на регионалните политики на ЕС. За всяка държава — членка на ЕС, в съгласие с нея, Евростат изготвя йерархия на три нива по NUTS; подразделенията на някои нива не отговарят непременно на административните разделения в страната.

За контакт:

Кармен Шмидле

тел.: +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023