Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейският комитет на регионите и Европейският младежки форум обединяват усилията си за насърчаване на участието на младите хора  

Новосъздадената Харта за младежта и демокрацията, разработена съвместно с млади хора и младежки организации, представя 49 препоръки за европейско, национално и поднационално равнище.

Подобряване на гражданското образование, намаляване на възрастта за гласуване и подпомагане на младите хора да се кандидатират на избори, създаване на постоянни механизми за консултации с младежта, оценка на новото законодателство от гледна точка на младежта, укрепване на програмите на ЕС за младежта — това са някои от препоръките в Хартата за младежта и демокрацията. С подкрепата на Европейския комитет на регионите (КР) и Европейския младежки форум Хартата беше създадена съвместно в рамките на процес „от долу нагоре“ с представители на младежки организации и млади избрани местни и регионални представители в целия ЕС и подписана на пленарната сесия на КР на 1 декември по време на дебат относно младежта и бъдещето на Европа.

В Хартата се представят 49 препоръки, насочени към улесняване и засилване на демократичното участие на младите хора на местно, регионално, национално и европейско равнище. Целта е изграждане и консолидиране на съобразено с нуждите на младите хора демократично пространство, с което да се гарантира постоянно представителство на младите хора в ЕС. Хартата беше подписана по време на дебата, с който се отбеляза краят на Европейската година на младежта (2022 г.) и който включваше обмен на мнения с Маргаритис Схинас, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за утвърждаването на европейския ни начин на живот, представители на младежки секции на европейските политически партии и членове на програмата на КР за млади политици на изборна длъжност. На дебата бяха посочени и примери за успехи от европейските младежки столици за 2023 и 2024 г., Люблин (Полша) и Гент (Белгия), като същевременно се отбелязва неотдавнашното връчване на тази титла на Лвов (Украйна) за 2025 г.

Таня Христова, Кмет на Габрово и Председател на Комисията по социална политика, заетост, образование, научни изследвания и култура към Комитета на регионите, каза:„Младите хора не са просто бъдещето, те са нашето настояще и затова е изключително важно да имаме план за подкрепа на тяхната изява, съобразен с техните нужди, приоритети и амбиции, който да допринася за по-доброто развитие на градовете и регионите ни. Наша отговорност е да създадем благоприятни условия за тях, за да развиват своите таланти, да бъдат подкрепени и вдъхновени и да асоциират своето бъдеще с бъдещето на населеното място, което обитават. Развитието на младите хора трябва да е Нашата амбициозна цел, която преследваме и за която да работим целенасочено.“

Вашку Алвъш Кордейру, председател на Европейския комитет на регионите и член на регионалния парламент на Азорските острови, заяви: „Хартата за младежта и демокрацията, официално одобрена от Европейския комитет на регионите днес, е резултат от процес на съвместно създаване, обединяващ млади хора, младежки сдружения, млади местни политици, както и местни и регионални представители. Хартата е ръководство за нас, но и за всички публични органи на местно, регионално, национално и европейско равнище, за продължаване на работата с младите хора за по-голямо участие и повече възможности и преди всичко за гарантиране на техните политически, социални и икономически права, за да подобрим нашите общества и територии за бъдещето.“

Силя Маркула, председател на Европейския младежки форум, заяви: „Хартата за младежта и демокрацията задълбочава сътрудничеството между местните и регионалните власти и младите хора, които те представляват. Нуждаем се от повече и по-добри демократични пространства, в които младите хора се чувстват в безопасност, за да участват в изграждането на общности и в демокрацията, както онлайн, така и офлайн. Гордея се с Хартата, която подписваме днес и за която допринесоха различни младежки организации. Тя представлява план не само за пълноценно участие на младите хора на местно, национално и европейско равнище, но също така е и пример за това как младите хора и европейските институции могат да работят заедно за повишаване на видимостта на младежките представители и техния принос.“

Маргаритис Схинас, заместник-председател на Европейската комисия, заяви: „Европейската година на младежта (2022 г.) доведе до ключови постижения. Обхватът на дейностите за ангажиране и повишаване на осведомеността понастоящем превишава 150 милиона европейци, като на Европейския младежки портал са картографирани 7700 дейности. Предстоящата Европейска година на уменията ще може да се основе на успехите на Европейската година на младежта (2022 г.), която целеше да даде правомощия на младите хора, включително тези с по-малко възможности, да им отдаде дължимото, да ги подкрепя и да общува с тях.“

Като част от дебата членовете на КР приеха своите препоръки за бъдещето на политиката на ЕС за младежта със становище, в което се призовава за нов и цялостен размисъл относно политиката за младежта, интегриране на младежкото измерение във всички области на политиката и активно участие на младежта в изграждането на бъдещето на Европа. Докладчикът Тине Радиня (Словакия/Зелени), кмет на Шкофя Лока, заяви: „Становището относно „Бъдещето на политиката на ЕС за младежта“ е приносът на КР към резултатите от политиката на Европейската година на младежта. Със становището се застъпваме за хоризонтален и всеобхватен подход към въпросите от областта на младежта и разглеждаме многобройните области на политиката, които са важни за младите хора — от образованието и заетостта до жилищното настаняване и социалната сигурност, както и екологичния и цифровия преход. Призоваваме за включване на младежките перспективи във всички области на политиката като важно достижение на Европейската година.

Процесът на съвместно създаване на Хартата за младежта и демокрацията беше започнат през март 2022 г. на 9-ата среща на високо равнище на регионите и градовете в Марсилия от предишния председател на КР, настоящия първи заместник-председател на КР, Апостолос Цицикостас, който заяви: „За да се даде възможност на младите хора да разрешат настоящата или бъдещи кризи, те трябва да бъдат включени възможно най-скоро в управлението на един глобализиран свят. Участието на младите хора трябва да бъде гарантирано чрез конкретни актове: правото да гласуват в изборите за Европейски парламент на 16-годишна възраст и да представят граждански инициативи, както и чрез насърчаване на референдуми.“

Допълнителна информация:

В Хартата за младежта и демокрацията се отправят препоръки към местното, регионалното, националното и европейското равнище, като се поставя акцент върху: образование, сътрудничество и информация; овластяване на младите хора, лидерство и демократично участие; ролята на новите технологии и цифровизацията; и интегриране на въпросите, свързани с младежта, в политиките и политическото представителство. Предложенията бяха събрани чрез основан на участието процес „от долу нагоре“, включващ срещи с физическо присъствие и онлайн консултации, специални дейности в социалните медии и местни прояви.

Записът на дебата ще бъде на разположение на „Европа по сателит“ (EbS) и на уебсайта на КР. Налични са и снимки с висока резолюция от пленарната сесия на КР.

За връзка:

Моника Тибери

Говорител на председателя Кордейру

Тел. +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Лаури Оувинен

служител в пресслужбата на КР

Тел. +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Рафаел Шилхав

Европейски младежки форум — директор на отдел „Комуникация и външни отношения“

Тел. +32 490 11 36 76

rafael.shilhav@youthforum.org

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023