Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Промяна в начина на функциониране на ЕС: ‎ Регионалните парламенти стартират инициатива за укрепване на законотворчеството на ЕС  
Европейският комитет на регионите ще координира дебати в различни региони относно законодателния процес на ЕС

Европейският комитет на регионите ( КР ) и Конференцията на европейските регионални законодателни събрания ( CALRE ) стартираха днес пилотен проект за засилване на участието на регионалните парламенти със законодателни правомощия в законодателния процес на ЕС.

Инициативата „Принос от политическите дебати, провеждани в регионалните парламенти“ беше стартирана днес, по време на 9-ата конференция за субсидиарността , която се проведе в италианския Сенат в Рим. Темите от регионалните дебати, проведени из цяла Европа, ще бъдат използвани за допълване на законодателния процес на ЕС на ранен етап от изготвянето на работната програма на Европейската комисия Комитетът — асамблеята на ЕС на местните и регионалните власти — ще координира проекта като събира резултатите и при това гарантира за прилагането на принципа на субсидиарност, както и за това, че решенията се вземат възможно най-близо до гражданите, като ЕС се намесва само когато неговите действия се считат за по-ефективни, отколкото на национално, регионално или местно равнище.

Председателят на Комитета Карл-Хайнц Ламберц , който е и председател на Парламента на немскоезичната общност в Белгия, заяви: „Тази инициатива поставя началото на привличането на регионалните парламенти в изготвянето на политиките на ЕС на ранен етап. Този проект идва в най-подходящия момент, точно преди ЕС да започне своята Конференцията за бъдещето на Европа, за да възстанови връзката със своите граждани. Трябва да увеличим максимално въздействието на всеки законодателен акт на ЕС чрез включването на подходящото равнище на управление — включително тези, които са най-близко до гражданите — регионите и градовете — в процеса на изработване на политики, за да се гарантира, че те оказват въздействие върху ежедневието. Резултатите от тези дебати в рамките на регионалните парламенти ще бъдат споделени с Европейската комисия и ще допринесат за бъдещото разработване на политики. Не искаме по-малко Европа, а ефективна Европа, която постига резултати, поставяйки гражданите на първо място.“

Председателят на италианския Сенат Мария Елизабета Алберти Казелати откри конференцията и изтъкна спешната необходимост от това Европейският съюз и неговите държави членки да предоставят адекватни отговори на исканията на гражданите за повече доверие в решенията на ЕС.

Инициативата беше подкрепена от Антонио Таяни , председател на Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент: „Пилотният проект тръгва в правилната посока и цели по-активно привличане на регионалните парламенти в процеса на вземане на решения на ЕС. Ролята на регионите е от съществено значение за прилагането на политиките на ЕС, които включват от селско стопанство до туризъм, от транспорт до здравеопазване. Регионалните съветници би трябвало да бъдат част от предстоящата конференция за бъдещето на Европа, която ще бъде свикана от председателя г-жа фон дер Лайен през следващата година. Само чрез участието на демократично избрани представители можем да доближим институциите на ЕС до гражданите“, заяви той.

Приоритет, който се споделя напълно от координатора на италианското сдружение на председателите на регионални съвети Роза Д’Амелио : „Регионалните законодателни асамблеи в Италия и Европа“, заяви Д’Амелио, „са готови да дадат приноса си, въз основа на своя опит, в рамките на една конференция за бъдещето на Европа, която, ако бъде разработена добре, може да представлява европейско публично пространство, един форум, който може да бъде изходна точка“, добави тя.

Барбара Дуден, председател на комисия CIVEX на КР в Европейския комитет на регионите и член на парламента на Хамбург, отбеляза: „Централната роля на местните и регионалните власти за оформянето на активната субсидиарност, която подчертава добавената стойност на общите действия на равнище ЕС, става все по-явна и това се признава и от нашите институционални партньори. Ето защо трябва да внимаваме конструктивният политически дебат за това, на кое равнище дадени въпроси могат да бъдат уредени по най-добрия начин, да не бъде заменен със строги правила (като принципа „един на входа – един на изхода“), които не отговарят на сложността на въпроса.“

Роберто Чамбети, председател на регионалното събрание на област Венето, заместник-координатор на италианското сдружение на председателите на регионални съвети, заяви: „Нашето послание е нито едно решение да не се взима без участието на европейските региони и регионални парламенти. Ние трябва да прилагаме 70% от европейското законодателство, но не и да го определяме: ако това е начинът, по който Съюзът иска да реши демократичния дефицит, то той отново се намира на погрешен път. Комитетът на регионите е важно звено между териториалните единици и институциите на Съюза, но ефективното му участие в процеса на вземане на решения в ЕС трябва да бъде гарантирано по подходящ начин.“

Приносът на регионалните парламенти в рамките на този проект ще бъде използван, за да се допринесе за ранния етап от процеса на вземане на решения в ЕС. Всички регионални парламенти със законодателни правомощия в ЕС могат да участват в проекта, като се свържат със секретариата на CALRE ( calre2020@parcan.es ) до 24 януари 2020 г. Участващите парламенти ще бъдат избрани малко след крайния срок за заявяване на интерес. Очаква се дебатите да се проведат между 1 март и 15 май 2020 г.

Това е допълнение към друг проект, организиран от Комитета — проекта за регионални центрове (RegHubs), стартиран през 2019 г. В него 36 региона оценяват ефективността на определен брой актуални политики на ЕС, например в областта на обществените поръчки и качеството на въздуха.

Бележка към редакторите:

Конференцията за субсидиарността се организира от Европейския комитет на регионите на всеки две години с цел да се даде тласък на междуинституционалния процес на наблюдение на субсидиарността и да се предостави възможност за реален диалог между всички партньори, участващи в процеса на наблюдение на субсидиарността. Проявата в Рим е деветото издание на тези конференции, всяка от които се провежда в различна държава — членка на ЕС.

Субсидиарността гарантира, че ЕС може да предприема действия само когато е по-ефективен от националните, регионалните или местните равнища за решаване на определени въпроси. Целта е да се гарантира, че има достатъчно добавена стойност във всички действия на ЕС.

Концепцията за активна субсидиарност е нов начин на работа, който доразвива традиционния подход към субсидиарността. Тя насърчава всички институционални, национални и поднационални участници да допринасят конструктивно за подобряването на добавената стойност на законодателството на ЕС през целия цикъл на определяне на политиките. Подходът на активна субсидиарност беше предложен от КР в рамките на Работната група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и принципа „правим по-малко, но по-ефективно“ , създадена от настоящия председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер през ноември 2017 г. и председателствана от заместник-председателя Франс Тимерманс. Концепцията за активна субсидиарност беше включена в съобщението на Европейската комисия относно принципите на субсидиарност и пропорционалност през октомври 2018 г.

За контакт:

Пиерлуиджи Бода

Тел.: +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Мари-Пиер Жуглен

Тел.: +32 2 282 2566

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023