Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Канцлерът Меркел и председателят на Комисията фон дер Лайен ще обсъдят с регионите и градовете програмата за възстановяване от коронавируса  

На 12 и 13 октомври канцлерът Меркел и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще обсъдят отговора на Европейския съюз на коронавирусната пандемия в Европейския комитет на регионите. Асамблеята на ЕС на регионалните и местните политици също ще проведе дебати с председателя и заместник-председателя на Европейската инвестиционна банка — Вернер Хойер и Лиляна Павлова . Ще се проведат разисквания и с четирима членове на Комисията — Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател и комисар по въпросите на Европейския зелен пакт; Елиза Ферейра, комисар по въпросите на сближаването и реформите; Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката; и Николас Шмит, комисар, отговарящ за работните места и социалните права.

Пленарната сесия ще даде възможност на членовете на Европейския комитет на регионите (КР) да направят оценка на потенциалния принос на ЕС към усилията за възстановяване на местно и регионално равнище и да обсъдят пакета за възстановяване и дългосрочния бюджет на ЕС.

Разискванията ще бъдат въз основа на широкообхватна анкета на КР относно въздействието на пандемията върху здравето, икономиките и общностите на регионите и градовете на ЕС. Анкетата — първият годишен барометър за състоянието на регионите и градовете — се основава на обратна информация, събрана чрез управлявани от КР механизми, на проучване на финансите на поднационално равнище, проведено съвместно с ОИСР, и на проучвания на агенции на ЕС. Тя включва и първото проучване на общественото мнение след пандемията относно общественото доверие в местните, регионалните и националните органи на управление в целия ЕС, както и доверието в ЕС. Анкетираните от Kantar 26 000 души бяха запитани и дали според тях градовете и регионите имат достатъчно влияние върху решенията, взети на равнището на ЕС, и ако не — в кои сфери на живота биха желали местните и регионалните власти да имат по-голямо влияние.

Апостолос Цицикостас (Гърция/ЕНП), председател на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония, заяви: „Първият годишен барометър за състоянието на регионите и градовете показа някои от областите, в които ЕС следва да съсредоточи подкрепата си за регионите, градовете и селата. Той извежда на преден план задълбочаващите се социално-икономически различия на регионално равнище в резултат на пандемията и огромния натиск върху финансите на местните и регионалните власти. Нашето специално възложено проучване на общественото мнение показва, че за гражданите най-добрият начин за доближаване на ЕС до неговите жители и за изграждане на доверие в европейските политици е по-доброто сътрудничество между всички равнища на управление — местно, регионално, национално и европейско.

Годишният барометър за състоянието на регионите (#EURegionalBarometer) съвпада с провеждането на Европейската седмица на регионите и градовете (#EURegionsWeek), която се организира съвместно от КР и Европейската комисия. На 12 октомври комисар Елиза Ферейра и председателят Цицикостас ще открият официално 18-ото издание на #EURegionsWeek. Комисар Ферейра ще участва и в граждански диалог на 13 октомври.

Тази година #EURegionsWeek ще се проведе в продължение на три седмици и ще бъде предимно онлайн . Тя продължава да бъде най-голямата проява, организирана от ЕС, с 800 партньори и над 9 000 регистрирани участници. Финансираните от ЕС проекти, които демонстрират особено високи постижения и нови подходи към регионалното развитие, ще бъдат отличени на церемонията по награждаване RegioStars на 14 октомври, като ще бъдат избрани петима победители от списък с 25 подбрани кандидати.

В рамките на трите дни (12—14 октомври) на пленарната сесия на КР членовете на КР също ще обсъдят и приемат препоръки относно 26 отделни точки от законодателството на ЕС, като всяка от тях има потенциал да допринесе за усилията на ЕС за възстановяване.

ОСНОВНИ ДЕБАТИ

 • 12 октомври, 11,00 ч. : дебат относно Годишния барометър за състоянието на регионите и градовете с Урсула фон дер Лайен , председател на Европейската комисия, и заместник-председателя Марош Шефчович .
 • 12 октомври, 14,30 ч .: дебат относно политиката на сближаване и официално откриване на 18-ото издание на #EURegionsWeek с Елиза Ферейра , комисар по въпросите на сближаването и реформите.
 • 13 октомври, 9,00 ч .: дебат относно Зеления пакт с Франс Тимерманс , изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, комисар, отговарящ за Европейския зелен пакт.
 • 13 октомври, 14,30 ч. : дебат относно германското председателство с Ангела Меркел , канцлер на Федерална република Германия.
 • 14 октомври, 10,00 ч .: дебат относно финансови средства и възстановяване с Вернер Хойер , председател на Европейската инвестиционна банка, и Лиляна Павлова , заместник-председател на Европейската инвестиционна банка.
 • 14 октомври, 11,30 ч. : Европейски въпроси, свързани с местните и регионалните власти.
 • 14 октомври, 14,30 ч.: дебат относно устойчивостта и възстановяването с Паоло Джентилони , комисар по въпросите на икономиката.
 • 14 октомври, 15,30 ч.: дебат по социалните въпроси с Николас Шмит , комисар, отговарящ за работните места и социалните права.

СТАНОВИЩА ЗА ПРИЕМАНЕ

 • Пакет REACT-EU. Докладчик : Миечислав Струк (Полша/ЕНП) председател на Померания.
 • План за възстановяване на Европа от пандемията от COVID-19: механизъм за възстановяване и устойчивост и инструмент за техническа подкрепа . Докладчик: Кристоф Руйон (Франция/ПЕС), кмет на Кулен
 • Трансгранично здравно обслужване. Докладчик: Карстен Уно Петерсен (Дания/ПЕС), член на регионалния съвет на регион Южна Дания.
 • Механизъм на ЕС за извънредни ситуации в областта на общественото здраве. Докладчик: Бригита Сакредеус (Швеция/ЕНП), Регионален съвет на регион Даларна.
 • Програма „ЕС в подкрепа на здравето“. Докладчик: Натали Сарабезол (Франция/ПЕС), председател на Съвета на департамент Финистер.
 • Ролята на политиката на сближаване на ЕС по отношение на интелигентните и иновативни икономически промени в регионите на фона на кризата с коронавируса. Докладчик: Михил Райсберман (Нидерландия/Renew Europe), Изпълнителен съвет на провинция Флеволанд.
 • Укрепен механизъм за гражданска защита на Съюза. Докладчик: Алберто Чирио (Италия/ЕНП), председател на област Пиемонт.
 • Силна социална Европа за справедливи промени . Докладчик: Анне Карялайнен (Финландия/ПЕС), Градския съвет на Керава.
 • Равностойни условия на живот като общо предизвикателство пред всички равнища на управление в Европа . Докладчик: Бернд Ланге (Германия/ЕНП), Окръжен съвет на Гьорлиц.
 • Местните и регионалните власти в постоянния диалог с гражданите . Докладчик: Деклан Макдонъл (Ирландия/EA), Градски съвет на Голуей.
 • Нова промишлена стратегия за Европа Докладчик: Жанет Балиу (Нидерландия/ Renew Europe), Провинциален съвет на провинция Южна Холандия.
 • Стратегия за МСП. Докладчик: Един ван Хайум (Нидерландия/ЕНП), Изпълнителен съвет на провинция Оверейсел.
 • Доклад относно пречките пред единния пазар и плана за действие за прилагане на законодателството в областта на единния пазар. Докладчик: Тадеуш Трусколаски (Полша/EA), кмет на Бялисток.
 • Регионален сравнителен доклад за иновациите и тяхното въздействие върху регионалните политики, ориентирани към местните условия Докладчик: Микел Ирухо Амесага (Испания/EA), генерален директор, отговарящ за външната дейност в правителството на автономна област Навара .
 • Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете за 2020—2025 г. Докладчик: Консепсион Андреу Родригез (Испания/ПЕС), министър-председател на автономна област Ла Риоха.
 • Предизвикателства пред местната демокрация в Западните Балкани Докладчик : Никола Доброславич (Хърватия/ЕНП), жупан на Дубровнишко-Неретванската жупания.
 • Европейски пакт за климата . Докладчик: Рафал Тжасковски (Полша/ЕНП), кмет на Варшава.
 • Обновяване на Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове . Докладчик: Хуан Еспадас Сеха (Испания/ПЕС), кмет на Севиля.
 • Биологичното разнообразие на градовете и регионите след 2020 г. във връзка с 15-ата конференция на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. Докладчик: Роби Бивер (Люксембург/ПЕС), Общински съвет на Бетембург.
 • Към устойчиво използване на природните ресурси в контекста на средиземноморските острови. Докладчик: Франсина Аременгол и Сосиас (Испания/ПЕС), министър-председател на Балеарските острови.
 • Нов план за действие относно кръговата икономика . Докладчик: Тисе Стелпстра (Нидерландия/ЕКР), Изпълнителен съвет на провинция Дренте.
 • Стратегия за изграждане на цифровото бъдеще на Европа и европейска стратегия за данните . Докладчик : Марк Вайнмайстер (Германия/ЕНП), държавен секретар по европейските въпроси, федерална провинция Хесен.
 • Изкуствен интелект — Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на доверие . Докладчик: Гидо Ринк (Нидерландия/ПЕС), община Емен.
 • Европейска година на железопътния транспорт . Докладчик: Ярослав Пьотър Ставиарски (Полша/ECR), маршал на Люблинското воеводство.
 • Демографските промени: предложения за тяхното измерване и справяне с отрицателните им последици в регионите на ЕС . Докладчик: Янош Адам Карачони (Унгария/ЕНП), местна асамблея Тахитотфалу.

Практическа информация:

 • Място на провеждане : Европейска комисия — сграда Charlemagne.
 • Дата : понеделник, 12 октомври — сряда, 14 октомври 2020 г.
 • Основни материали : дневен ред и становища и изменения за пленарната сесия.
 • Пряко излъчване по интернет : на уебсайта на КР

За контакт :

PresseCdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023