Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Председателят Цицикостас и комисар Ферейра призовават за засилено сътрудничество между ЕС, държавите членки, регионите, градовете и селата за осъществяване на справедливо възстановяване  

На 4 февруари регионалните и местните лидери и комисарят на ЕС по въпросите на сближаването и реформите, Елиза Ферейра, обсъдиха начините за ускоряване на стартирането на нови програми на политиката на сближаване, гарантиране на своевременното им изпълнение и интегрирането им в националните планове за възстановяване.

В отговор на пандемията от COVID-19 Европейският съюз осигури безпрецедентно количество инвестиции за справедливо, екологосъобразно и цифрово възстановяване. Помощта за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (React EU), Фондът за справедлив преход, Европейският фонд за регионално развитие, Социалният фонд, Кохезионният фонд, Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, както и Механизмът за възстановяване и устойчивост оформят уникален набор от инструменти, с които може да бъде осъществено приобщаващо възстановяване, както и справедлив и екологосъобразен преход.

Усвояването и прилагането на всички налични средства на ЕС представлява трудно предизвикателство за националните, регионалните и местните органи на управление. Както беше подчертано на дебата по време на пленарната сесия, централизацията и решенията „от горе надолу“ рискуват да подкопаят въздействието от инвестициите в няколко държави членки. Поради тази причина членовете на КР и комисар Ферейра призоваха за пълноценното участие на регионалните и местните власти в разработването на всеобхватни планове за възстановяване в съответствие с принципа на партньорство, за да се използват по възможно най-добрия начин полезните взаимодействия между всички налични инструменти. „ Изправени сме пред безпрецедентни предизвикателства във връзка с прилагането и само чрез съвместна работа можем да постигнем успех. Извънредното положение често води до централизирано управление на политиката на сближаване и програмите не са добре координирани с националните планове за възстановяване. Ето защо ще работим с комисар Ферейра за ускоряване на стартирането на нови програми, подкрепа за изпълнението им и представяне на добавената стойност и ползите от политиката на сближаване за ежедневието на хората “, заяви Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите.

През следващите няколко години в много региони европейското финансиране ще се увеличи двойно или дори тройно. Налице са повече инструменти, повече възможности и повече инвестиции от всякога. От решаващо значение е те да бъдат използвани за всеобхватни и ориентирани към бъдещето национални стратегии, които са в основата на нашите общи приоритети на ЕС. Участието на регионалните и местните власти, както и на социалните партньори и гражданското общество в подготовката на тези стратегии и планове е от решаващо значение, за да се гарантира взаимно допълване, съгласуваност и териториално въздействие “, заяви Елиза Ферейра , комисар по въпросите на сближаването и реформите.

„ЕС има уникална възможност да допринесе за постигането на целите на Зеления пакт. Екологизирането на сближаването през новия програмен период е приоритет“ , заяви Вашку Кордейру , първи заместник-председател на Европейския комитет на регионите и член на Парламента на Азорските острови. Той добави: „Адекватното финансиране не е достатъчно. Необходими са също опростяване и повече гъвкавост за инвестициите.“

„Всички европейски региони спешно подготвят програмите, които трябва да бъдат изпълнени по места след приемането на регламентите за политиката на сближаване през ноември. Вече закъсняваме, но местните и регионалните представители се ангажират новият програмен период да бъде успешен. За да се гарантира това, държавите членки трябва да гарантират, че механизмът за възстановяване и устойчивост допълва нашите усилия. Начинът за гарантиране на последователност и ефективност не е чрез пренебрегване на териториите “, заяви Изабел Будино , председател на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER) на Европейския комитет на регионите.

За контакт:

Кармен Шмидле

Тел.:+ +32 (0)494 735787 70

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Свързана информация
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023