Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Председателят Цицикостас и комисар Ферейра призовават за засилено сътрудничество между ЕС, държавите членки, регионите, градовете и селата за осъществяване на справедливо възстановяване  

На 4 февруари регионалните и местните лидери и комисарят на ЕС по въпросите на сближаването и реформите, Елиза Ферейра, обсъдиха начините за ускоряване на стартирането на нови програми на политиката на сближаване, гарантиране на своевременното им изпълнение и интегрирането им в националните планове за възстановяване.

В отговор на пандемията от COVID-19 Европейският съюз осигури безпрецедентно количество инвестиции за справедливо, екологосъобразно и цифрово възстановяване. Помощта за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (React EU), Фондът за справедлив преход, Европейският фонд за регионално развитие, Социалният фонд, Кохезионният фонд, Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, както и Механизмът за възстановяване и устойчивост оформят уникален набор от инструменти, с които може да бъде осъществено приобщаващо възстановяване, както и справедлив и екологосъобразен преход.

Усвояването и прилагането на всички налични средства на ЕС представлява трудно предизвикателство за националните, регионалните и местните органи на управление. Както беше подчертано на дебата по време на пленарната сесия, централизацията и решенията „от горе надолу“ рискуват да подкопаят въздействието от инвестициите в няколко държави членки. Поради тази причина членовете на КР и комисар Ферейра призоваха за пълноценното участие на регионалните и местните власти в разработването на всеобхватни планове за възстановяване в съответствие с принципа на партньорство, за да се използват по възможно най-добрия начин полезните взаимодействия между всички налични инструменти. „ Изправени сме пред безпрецедентни предизвикателства във връзка с прилагането и само чрез съвместна работа можем да постигнем успех. Извънредното положение често води до централизирано управление на политиката на сближаване и програмите не са добре координирани с националните планове за възстановяване. Ето защо ще работим с комисар Ферейра за ускоряване на стартирането на нови програми, подкрепа за изпълнението им и представяне на добавената стойност и ползите от политиката на сближаване за ежедневието на хората “, заяви Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите.

През следващите няколко години в много региони европейското финансиране ще се увеличи двойно или дори тройно. Налице са повече инструменти, повече възможности и повече инвестиции от всякога. От решаващо значение е те да бъдат използвани за всеобхватни и ориентирани към бъдещето национални стратегии, които са в основата на нашите общи приоритети на ЕС. Участието на регионалните и местните власти, както и на социалните партньори и гражданското общество в подготовката на тези стратегии и планове е от решаващо значение, за да се гарантира взаимно допълване, съгласуваност и териториално въздействие “, заяви Елиза Ферейра , комисар по въпросите на сближаването и реформите.

„ЕС има уникална възможност да допринесе за постигането на целите на Зеления пакт. Екологизирането на сближаването през новия програмен период е приоритет“ , заяви Вашку Кордейру , първи заместник-председател на Европейския комитет на регионите и член на Парламента на Азорските острови. Той добави: „Адекватното финансиране не е достатъчно. Необходими са също опростяване и повече гъвкавост за инвестициите.“

„Всички европейски региони спешно подготвят програмите, които трябва да бъдат изпълнени по места след приемането на регламентите за политиката на сближаване през ноември. Вече закъсняваме, но местните и регионалните представители се ангажират новият програмен период да бъде успешен. За да се гарантира това, държавите членки трябва да гарантират, че механизмът за възстановяване и устойчивост допълва нашите усилия. Начинът за гарантиране на последователност и ефективност не е чрез пренебрегване на териториите “, заяви Изабел Будино , председател на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER) на Европейския комитет на регионите.

За контакт:

Кармен Шмидле

Тел.:+ +32 (0)494 735787 70

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Свързана информация
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023