Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Брексит: Местните лидери обръщат поглед към макрорегиона на Северозападна Европа, за да подобрят сътрудничеството на местно равнище, ако Обединеното кралство напусне ЕС  
Представители от Обединеното кралство обсъдиха тази възможност с колеги от Европейския комитет на регионите на заседание на Комисията по политика на териториално сближаване в Клуж, Румъния

Макрорегионалните стратегии доказват, че са в състояние да осигурят растеж и по-голямо сближаването на съседните региони както от ЕС, така и от държави извън него, които са изправени пред общи предизвикателства. С приемането на проектостановище относно стратегията за региона на река Дунав членовете на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER) на Европейския комитет на регионите (КР) поставиха началото на предварително обсъждане, чиято цел е гарантиране на тясно сътрудничество с местните власти от Обединеното кралство, включително чрез макрорегионална стратегия за Северно море, в случай че Обединеното кралство се оттегли от ЕС.

Членовете на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС проведоха заседание на 26 март в Клуж-Напока , който е третият по големина град в Румъния. Местните лидери направиха оценка на въздействието на макрорегионалните стратегии в становище , изготвено под ръководството на Даинис Турлаис (Латвия/АЛДЕ), член на Градския съвет на Рига

Опитът, придобит в Дунавския басейн, показва, че макрорегионите могат да бъдат отличен инструмент за териториална координация „отдолу нагоре“ с участието на всички равнища на управление, без това да води до допълнителна бюрокрация.

„Макрорегионалните стратегии подобряват обществените услуги, управлението на природните ресурси, стратегиите за иновации и много други аспекти от живота на участващите местни общности“, заяви докладчикът, като добави, че „е необходима по-добра координация на равнище ЕС с по-добро интегриране на различните инструменти за финансиране и засилено сътрудничество между всички съответни дирекции на Европейската комисия“.

Що се отнася до подобряване на координацията на национално равнище, членовете на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС посочиха мрежата от национални органи, които са отговорни за прилагането на Европейския фонд за регионално развитие в региона на Балтийско море, като пример за подражание в други секторни политики и географски райони.

По отношение на териториалното сътрудничество в Европа след излизането на Обединеното кралство от ЕС, в проектостановището се подчертава, че макрорегионалните стратегии биха могли да допринесат за бъдещите отношения между Обединеното кралство и ЕС, предлагайки важно средство за гарантиране на „устойчиво съвместно планиране, координация и сътрудничество между градовете и регионите на Обединеното кралство и Съюза“.

Този аспект беше подчертан по време на дебата от ръководителя на делегацията на Обединеното кралство в КР, Алберт Бор (Обединено кралство/ПЕС), член на Градския съвет на Бирмингам.

Той заяви: „Работим, за да сме сигурни, че бъдещите отношения между Обединеното кралство и ЕС могат да разчитат на силно териториално измерение и да се възползват от най-добрите налични инструменти с цел тясно сътрудничество на местно равнище. Създаването на икономически форум и макрорегионална стратегия за Северозападна Европа е сред най-значимите възможности, с които разполагаме“.

Бъдещите инициативи биха могли да се възползват от опита на настоящата програма за Северозападна Европа , която се финансира от Интерег, един от ключовите инструменти на ЕС за подпомагане на трансграничното сътрудничество, и включва Обединеното кралство, Ирландия, Белгия, Люксембург, Нидерландия и Швейцария.

Проектостановището ще бъде гласувано на пленарната сесия на КР на 25 юни.

За контакт:

Пиерлуиджи Бода , тел. +32 22822461, мобилен телефон: +32 473 851743, pierluigi.boda@cor.europa.eu

Андрю Гарднър , тел. +32 22822429, мобилен телефон: +32 473 843981, andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :