Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
За да посрещнат предизвикателствата, пред които е изправена Европа, регионите и градовете са „фар на солидарността, напредъка и надеждата“  

Председателят на Европейския комитет на регионите Вашку Алвъш Кордейру изтъкна, че социалните неравенства, енергийната бедност и кризата с климата могат да бъдат преодолени единствено чрез мобилизиране на регионалните и местните участници

В момент, в който Европа е изправена пред множество предизвикателства — от последиците от войната срещу Украйна до кризата в областта на климата и енергетиката, председателят на Европейския комитет на регионите Вашку Алвъш Кордейру изтъкна фундаменталната работа, която се върши на регионално и местно равнище за запазване на сближаването в Европа чрез солидарност и демокрация.

Председателят Кордейру произнесе годишната си реч относно състоянието на регионите и градовете в Европейския съюз, която съвпада с публикуването от Европейския комитет на регионите на Годишния доклад за състоянието на регионите и градовете за 2022 г. Докладът съдържа годишния Регионален и местен барометър — общоевропейска анкета с местни и регионални представители в 27-те държави — членки на ЕС, за това как виждат бъдещето на Европа и как се справят с настоящите кризи.

Войната срещу Украйна, дългосрочните последици от пандемията от COVID-19 и екзистенциалната заплаха от кризата в областта на климата подложиха Европейския съюз на безпрецедентен натиск. В Годишния доклад за състоянието на регионите и градовете за 2022 г. се изтъква как регионите и градовете продължават да бъдат начело на усилията за посрещане на тези глобални предизвикателства.

Председателят Кордейру заяви: „Състоянието на регионите и градовете е състоянието на живота на хората в Европа, в цялото им многообразие, също както състоянието на Европейския съюз не може да бъде напълно и изцяло оценено, ако не се отчете състоянието на неговите региони и градове. Историите от цяла Европа са категорично свидетелство за ролята на регионите и градовете като фар на солидарността, напредъка и надеждата, и като стълбове на европейските ценности и принципи“.

Докладът съдържа и редица политически препоръки към законодателите на ЕС по ключови досиета, като например възстановяването на Украйна, мерките за оказване на подкрепа на домакинствата, предприятията и публичната администрация в разгара на енергийната криза или за подготовка на дебата относно бъдещето на политиката на сближаване.

По повод възстановяването на Украйна председателят Кордейру допълни: „Трябва да има специален бюджетен ред за регионално и местно сътрудничество в рамките на усилията за възстановяване. Това е моето конкретно предложение с оглед на Берлинската конференция за възстановяването“.

По повод енергийната криза той подчерта, че „усилията на местните и регионалните власти за енергоспестяване трябва да се подкрепят и ние ще дадем своя принос“.

По отношение на бъдещето на политиката на сближаване председателят Кордейру обяви, че „Европейският комитет на регионите ще работи за това принципът „да не се вреди на сближаването“, въведен от комисар Елиза Ферейра по-рано тази година, да бъде интегриран във всички политики на ЕС“.

Годишният доклад за състоянието на регионите и градовете за 2022 г. беше използван при изготвянето на политическа резолюция, която ще бъде гласувана от членовете на Европейския комитет на регионите на 12 октомври и ще бъде представена на председателите на институциите на ЕС.

КОНТЕКСТ

Линкове:

Реч на председателя на КР Вашку Алвъш Кордейру

Видеоматериал от дебата

Снимки от дебата

Заключения на Годишния доклад за състоянието на регионите и градовете за 2022 г.:

Фактологична справка към Годишния доклад за състоянието на регионите и градовете за 2022 г. — основни констатации

Годишен доклад за състоянието на регионите и градовете за 2022 г. — пълен доклад

Регионален и местен барометър — проучване на общественото мнение (включително специфични за всяка държава резултати)

Регионален и местен барометър:

Регионалният и местен барометър — анкета с местни и регионални политици в 27-те държави — членки на ЕС, която допълва Годишния доклад за състоянието на регионите и градовете за 2022 г. — беше проведен от IPSOS по поръчка на Европейския комитет на регионите. В рамките на анкетата бяха събрани мнения относно подкрепата за Украйна, участието на поднационалните органи на властта в националните планове за възстановяване, въздействието на войната върху целите на политиките на ЕС и ролята на местното и регионалното равнище за оформянето на бъдещето на ЕС.

За контакт:

Monica Tiberi — говорител на председателя

Тел.: +32 (0)479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain — пресаташе

Тел. +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023