Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Барометърът на ЕС за състоянието на регионите и градовете отправя предупреждение: недостигът от 180 милиарда евро, свързан с COVID, ще засегне публичните служби  

Председателят на КР на ЕС Цицикостас предупреждава за недостиг от 180 милиарда евро в местните финанси и критикува факта, че националните правителства не са се консултирали с местните правителства във връзка с инвестиционните планове.

В публикувания днес Барометър за състоянието на регионите и градовете , изготвен от Европейския комитет на регионите , се отправя предупреждение, че възстановяването на ЕС се подкопава от неуспеха на националните столици да се консултират с градовете и регионите относно финансираните от ЕС планове за спешно възстановяване. Перспективата средствата на ЕС да не бъдат насочвани там, където градовете и регионите смятат, че са най-необходими, също рискува да изостри проблемите, породени от недостига на финансиране в размер на 180 милиарда евро между разходите и приходите, причинени от пандемията от COVID-19.

Във втория годишен доклад , който включва едно от най-големите проучвания на общественото мнение на местните и регионалните власти в целия ЕС , провеждани някога, се подчертава и задълбочаването на социалните и икономическите неравенства между регионите в рамките на една и съща държава и в целия ЕС, включително цифровото разделение между селските и градските райони, което подкопава амбициите на ЕС за екологичен и цифров икономически преход.

При представянето на доклада Апостолос Цицикостас (Гърция/ЕНП), председател на Европейския комитет на регионите и избран за управител на регион Централна Македония в Гърция, заяви: „Нашият барометър за състоянието на регионите и градовете измерва въздействието на пандемията върху нашите региони, градове и села, така че всички равнища на управление — европейско, национално, регионално и местно – да могат да предприемат конкретни действия за справяне с проблемите на нашите граждани. Твърде често Европа е свързвана само с 27-те държави членки. ЕС е много по-богат: той включва над 300 региона, 90 000   общини и над 1,1 милиона местни и регионални политици, представляващи над 400 милиона души. Нашият барометър предлага нова перспектива за състоянието на ЕС, като отчита в по-голяма степен неговото многообразие, сложност и богатство.“

Следват някои от основните констатации на Барометъра за състоянието на регионите и градовете:

  • Регионалните и местните финанси са изложени на риск. Регионалните и местните власти носят тежестта за осигуряване на качествени обществени и здравни услуги за своите граждани във време, когато местните финанси достигнаха драстично ниско равнище. В ЕС увеличаването на разходите и намаляването на приходите доведе до недостиг от около 180 млрд. евро през 2020 г., като на регионално и междинно равнище загубата е от 130 млрд. евро, а на общинско равнище — 50 млрд. евро. ЕС и държавите членки имат задължението спешно да помогнат на местните власти да поемат сътресенията в своите финанси, включително и чрез национални планове за възстановяване.

  • Пренебрегването на териториалното измерение на здравната криза излага на риск живота на хората. Най-добрият начин за ЕС и националните правителства да ускорят възстановяването е да гарантират, че в своите усилия изцяло вземат предвид регионалните и местните особености: пренебрегването на териториалното измерение на здравеопазването излага живота на хората на риск. За да постигнем по-добра защита, трябва да преоценим компетенциите в областта на здравеопазването между различните равнища на управление. ЕС следва да инвестира повече в изграждането на издръжливост в регионалните системи и да координира стрес тестове за капацитет, за да оцени тяхната готовност за действие при кризи.

  • Регионите се пренебрегват в националните планове за възстановяване, което излага на риск целите на ЕС за възстановяване и екологосъобразност. Рискуваме да не постигнем целите за възстановяване, тъй като в стратегиите не се отчитат реалните потребности, многообразието и различията на нашите общности. Националните правителства трябва да изпълняват плановете заедно със своите региони и градове. Ние трябва да бъдем основни участници в управлението на плановете, като се имат предвид отговорностите ни в области като обществените поръчки, транспорта, действията в областта на климата, здравеопазването и образованието.

  • Цифровото разделение между градските и селските райони би могло да изложи на риск възстановяването: спешно е необходима подкрепа за „цифровото сближаване“ . Общото покритие на домакинствата в ЕС с мрежи с много голям капацитет е 44 % в градските райони в сравнение с 20 % в селските райони. ЕС и неговите държави членки трябва спешно да инвестират: цифровото сближаване е от решаващо значение за стабилното и приобщаващо възстановяване.

  • Предизвиканата от COVID-19 бедност се превръща в реалност. Увеличава се рискът от изгубено поколение в резултат на COVID-19 . Младите и нискоквалифицираните работници са най-силно засегнати. Влошиха се условията на живот на хората, живеещи в бедност, хората с увреждания и възрастните хора. ЕС трябва да предприеме конкретни действия в дух на солидарност, за да постигне по-справедливо възстановяване.

  • Регионалните и местните политици смятат, че не са достатъчно важни в ЕС и искат да имат по-голямо влияние в области като икономиката, социалната справедливост, изменението на климата и околната среда. Пренебрегването на този призив би било не само непростима грешка, но това ще задълбочи и разделението между ЕС и неговите общности. Нуждаем се от нов тласък за европейската демокрация, за да укрепим европейските си ценности. Конференцията за бъдещето на Европа трябва да бъде мястото за начало на истински размисъл за демократичния модел на ЕС.

КОНТЕКСТ

Барометърът представя моментна картина на въздействието на социалната, икономическата и здравната криза върху регионите и градовете в ЕС. Фактите и констатациите в него се допълват от проучване на общественото мнение сред местните и регионалните политици в 27-те държави — членки на ЕС. Проучването, възложено от Европейския комитет на регионите и проведено от IPSOS, проследява възгледите на тези политици относно качеството на отношенията между поднационалните и националните правителства и ЕС, състоянието на демокрацията в ЕС и техния дневен ред за напредък.

Годишният барометър за състоянието на регионите и градовете (#EURegionalBarometer) се допълва от политическа резолюция на 329 членове на Европейския комитет на регионите — политическата асамблея на местните и регионалните власти в ЕС.

Констатации на Годишния барометър за състоянието на регионите и градовете:[линковете ще бъдат актуализирани]

За контакт:

Микеле Черконе

Говорител на председателя

Тел. +32 (0) 498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Споделяне :