Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
​​​Изразете мнението си в Брюксел: кандидатствайте сега за членство в RegHub 2.0  

​​​​​Изразете мнението си в Брюксел:

кандидатствайте сега за членство в RegHub 2.0!​​

​Какво представлява #RegHub?

Мрежата от регионални центрове (RegHub) на Европейския комитет на регионите (КР) представлява мрежа от европейски региони и градове, която оценява изпълнението на политиките на ЕС. Тя беше стартирана през 2018 г. и понастоящем има 36 членове.

Мрежата се състои от длъжностни лица („лица за контакт“), установени на регионално и местно равнище, които събират обратна информация от техническо естество от заинтересованите страни относно техния опит по отношение на изпълнението „на място“ на съществуващите политики на ЕС.

RegHub събира тази информация от своите лица за контакт посредством целенасочени консултации, които се превеждат на всички езици на ЕС. Това означава, че заинтересованите страни могат да изпратят своя принос на майчиния си език. След това лицето за контакт обобщава събраната информация под формата на „доклади за изпълнение“, които КР отразява в различните оценки на политиките на ЕС. По този начин мрежата добавя местната и регионалната гледна точка в изготвянето на политиките на ЕС и разширява фактологичната си база.

Кой може да стане членове на RegHub 2.0 и какво се очаква?

Почти преди две години КР даде ход на пилотната фаза на RegHub. След положителна оценка на резултатите от RegHub понастоящем КР стартира фазата на интегриране на мрежата (RegHub 2.0) и публикува покана за нови кандидати за членство в нея.

Всички местни и регионални власти в Европейския съюз могат да кандидатстват за членство в мрежата RegHub. Не е необходимо местните и регионалните власти да имат свои представители в Европейския комитет на регионите.

Регионалните центрове се очаква да назначат специално „лице за контакт“ за RegHub. Това лице за контакт следва да бъде подходящ служител с опит на местна или регионална администрация, установен на територията на центъра. Това лице за контакт следва да има добро ниво на писмен и говорим английски език и да бъде с мандат от администрацията си за:

  • участие в заседания на RegHub (с физическо присъствие или виртуални);
  • участие във всички консултации на RegHub;
  • събиране на информация от заинтересованите страни за всяка консултация на RegHub;
  • действия в качество на лице за контакт за съответните институции и организации на своята територия, които участват в изпълнението на политиките на ЕС.

Участващите региони и градове ще финансират всички разходи, свързани с регионалния център, с изключение на участието на лицето за контакт на центъра в заседанията на мрежата с физическо присъствие. Пътните разходи, свързани със заседанията с физическо присъствие, ще бъдат възстановени в съответствие с приложимите финансови разпоредби.

Критерии за подбор

Подборът на членовете на RegHub 2.0 ще бъде въз основа на следните критерии:

  • резултатите от пилотната фаза (прилага се само за настоящи членове на RegHub);
  • мотивацията и способността на кандидатите да допринасят;
  • многообразието на членовете по отношение на институционалната роля и законодателните правомощия, както и по отношение на населението, размера и социалните и икономическите характеристики;
  • подходящ географски баланс на членовете в целия ЕС.

Защо моят регион или град следва да кандидатства?

Регионалните центрове и техните заинтересовани страни се намират в привилегирована позиция в качеството си на източници на непосредствен потребителски опит с оглед на оценяването на политиките на ЕС. Освен това центровете ще бъдат и част от подгрупата на RegHub на новата платформа „Готови за бъдещето“ (F4F) на Европейската комисия и така ще оказват още по-голямо и непосредствено въздействие върху по-доброто законотворчество.

​​​​​

Как може да участва моят регион или град?​

Чрез попълване и изпращане на следния формуляр за кандидатстване на английски език най-късно до 30 ноември 2020 г.

За допълнителна информация се свържете с RegHub@cor.europa.eu


Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023