Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Пандемията от COVID-19: КР подписва план за действие със СЗО и предупреждава за опасността от териториално разделение по отношение на разпределението на ваксините  

Местните и регионалните лидери от ЕС изразяват загриженост относно напредъка във връзка с разпространението на ваксините в ЕС и отправят искане за по-голяма координация и равен достъп за всички европейски граждани.

Днес Европейският комитет на регионите и Световната здравна организация (СЗО) подписаха план за действие за подобряване на издръжливостта на регионалните и местните системи за здравеопазване чрез съвместни научни изследвания и изготвяне на политики. Планът за действие, който се основава на вече утвърдено сътрудничество, чието начало беше поставено през ноември 2016 г., отговаря и на необходимостта от преодоляване на някои ключови предизвикателства, свързани с пандемията, чрез подобряване на координацията между различните равнища на управление на здравеопазването. Той ще даде възможност за съвместна оценка на ефективността на здравните политики по места и ще предложи възможни решения за повишаване на капацитета на регионалните и местните системи да реагират по - добре на предизвикателствата, свързани с пандемията.

В резолюция , обсъдена на 4 февруари на пленарната сесия на КР #CoRPlenary , местните и регионалните лидери от ЕС изразиха загриженост относно напредъка на координираното разпространение на ваксините от страна на ЕС и призоваха за изготвянето на европейска таблица с показатели за мониторинг на ваксинационното покритие и разпределянето на ваксините по региони. По-специално те отхвърлиха „национализма“ по отношение на ваксините като противоречащ на принципите на „солидарност, единство и ефективност“ и на „принципите на равен достъп до ваксини за всички граждани на ЕС“.

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите и управител на гръцкия регион Централна Македония, заяви: „Планът за действие, който стартираме днес със СЗО, ще подобри издръжливостта на системите за здравеопазване в нашите региони, градове и села. Ако има един урок, който научихме от предизвикателствата, пред които бяхме изправени по време на пандемията, той е именно, че ролята на регионалните и местните власти е жизненоважна за подготовката, реагирането, управлението и възстановяването от кризата.“

Коментирайки разгръщането на кампанията на ЕС за ваксинация, той добави: „Ваксинацията е от ключово значение за възстановяването на нашите регионални и местни икономики . Трябва да избягваме конкуренцията за ваксини между държавите членки и в самите държави членки. Всяко „разделение“ по отношение на ваксините, което би увеличило неравенствата между нашите региони, градове и села, е недопустимо. Ето защо нашият Комитет отправя искане за създаването на европейска таблица за мониторинг на наличността и разпределянето на ваксините на регионално равнище.“

В изказването си по време на дебата д-р Ханс Анри П. Клюге , регионален директор за Европа на Световната здравна организация, заяви: „Местните власти в региона на Европа бяха и все още са в челните редици на борбата за ограничаването на пандемията. Градовете са епицентрове в тази извънредна ситуация не само по отношение на предаването на вируса в рамките на общността и в национален мащаб, но и като центрове за здравни грижи, пътуване и търговска дейност. Градовете са най-близкото до хората равнище на управление. Те са от ключово значение и за споделянето на опит и борбата с невярната информация като доставчици на услуги и крайъгълен камък на едно устойчиво бъдеще.“

Проекторезолюция относно кампанията за ваксинация за борба срещу пандемията от COVID-19 .

Обща информация

За контакт:

Микеле Черконе

Говорител на председателя

Тел. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Дейвид Френч

Тел. +32 473 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Споделяне: