Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Пандемията от COVID-19: КР подписва план за действие със СЗО и предупреждава за опасността от териториално разделение по отношение на разпределението на ваксините  

Местните и регионалните лидери от ЕС изразяват загриженост относно напредъка във връзка с разпространението на ваксините в ЕС и отправят искане за по-голяма координация и равен достъп за всички европейски граждани.

Днес Европейският комитет на регионите и Световната здравна организация (СЗО) подписаха план за действие за подобряване на издръжливостта на регионалните и местните системи за здравеопазване чрез съвместни научни изследвания и изготвяне на политики. Планът за действие, който се основава на вече утвърдено сътрудничество, чието начало беше поставено през ноември 2016 г., отговаря и на необходимостта от преодоляване на някои ключови предизвикателства, свързани с пандемията, чрез подобряване на координацията между различните равнища на управление на здравеопазването. Той ще даде възможност за съвместна оценка на ефективността на здравните политики по места и ще предложи възможни решения за повишаване на капацитета на регионалните и местните системи да реагират по - добре на предизвикателствата, свързани с пандемията.

В резолюция , обсъдена на 4 февруари на пленарната сесия на КР #CoRPlenary , местните и регионалните лидери от ЕС изразиха загриженост относно напредъка на координираното разпространение на ваксините от страна на ЕС и призоваха за изготвянето на европейска таблица с показатели за мониторинг на ваксинационното покритие и разпределянето на ваксините по региони. По-специално те отхвърлиха „национализма“ по отношение на ваксините като противоречащ на принципите на „солидарност, единство и ефективност“ и на „принципите на равен достъп до ваксини за всички граждани на ЕС“.

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите и управител на гръцкия регион Централна Македония, заяви: „Планът за действие, който стартираме днес със СЗО, ще подобри издръжливостта на системите за здравеопазване в нашите региони, градове и села. Ако има един урок, който научихме от предизвикателствата, пред които бяхме изправени по време на пандемията, той е именно, че ролята на регионалните и местните власти е жизненоважна за подготовката, реагирането, управлението и възстановяването от кризата.“

Коментирайки разгръщането на кампанията на ЕС за ваксинация, той добави: „Ваксинацията е от ключово значение за възстановяването на нашите регионални и местни икономики . Трябва да избягваме конкуренцията за ваксини между държавите членки и в самите държави членки. Всяко „разделение“ по отношение на ваксините, което би увеличило неравенствата между нашите региони, градове и села, е недопустимо. Ето защо нашият Комитет отправя искане за създаването на европейска таблица за мониторинг на наличността и разпределянето на ваксините на регионално равнище.“

В изказването си по време на дебата д-р Ханс Анри П. Клюге , регионален директор за Европа на Световната здравна организация, заяви: „Местните власти в региона на Европа бяха и все още са в челните редици на борбата за ограничаването на пандемията. Градовете са епицентрове в тази извънредна ситуация не само по отношение на предаването на вируса в рамките на общността и в национален мащаб, но и като центрове за здравни грижи, пътуване и търговска дейност. Градовете са най-близкото до хората равнище на управление. Те са от ключово значение и за споделянето на опит и борбата с невярната информация като доставчици на услуги и крайъгълен камък на едно устойчиво бъдеще.“

Проекторезолюция относно кампанията за ваксинация за борба срещу пандемията от COVID-19 .

Обща информация

За контакт:

Микеле Черконе

Говорител на председателя

Тел. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Дейвид Френч

Тел. +32 473 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023