Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейски зелен пакт: Стартира платформа на заинтересованите страни за нулево замърсяване  

Днес членовете на платформата на заинтересованите страни, обявена в Плана за действие на ЕС: „Към нулево замърсяване на въздуха, водите и почвите“ се срещнаха за пръв път, за да започнат разработването на работната програма за периода 2022—2024 г., предназначена да спомогне за изпълнението на плана за действие. Платформата е съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейския комитет на регионите.

Председателят на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония в Гърция Апостолос Цицикостас заяви: „Замърсяването е основната свързана с околната среда причина за заболявания и преждевременна смърт по света и оказва въздействие върху климата, екосистемите, архитектурната среда и местните икономики. Замърсяването не спира на границите и засяга здравето и благосъстоянието на нашите местни общности. Като съпредседателстваме платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване, ние поемаме ангажимент ЕС да работи в подкрепа на всеки град, регион и село. Местните и регионалните власти в Европа действат, за да защитят своите граждани и околната среда, но сега се нуждаят от пряка техническа и финансова подкрепа от ЕС, за да ускорят усилията си за постигане на нулево замърсяване.“

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс добави: „Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване играе важна роля в изпълнението на нашия план за действие. Предстои ни още много работа. Приканваме всички заинтересовани страни да разработят и споделят добри практики и да търсят полезни взаимодействия с други подходящи инициативи, било то Европейския пакт за климата, Платформата на заинтересованите страни в областта на кръговата икономика или други."

Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване ще спомогне за изпълнението на водещите инициативи и действия, определени в Плана за действие за нулево замърсяване, като:

  • обедини участници от различни общности и области на експертен опит за справяне с взаимосвързани предизвикателства, напр. укрепване на съвместна програма в областта на околната среда и здравето;
  • определи обща визия за това как да се постигнат целите за нулево замърсяване. 
  • Марике Шутен (Нидерландия/Зелените), член на Общинския съвет на Нювехейн и докладчик на КР по становището „План за действие на ЕС: „Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“ и Патрик Чайлд , заместник генерален директор, ГД „Околна среда“ на Европейската комисия.

Основна информация:

Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване има за цел ефективно да интегрира програмата за нулево замърсяване и изпълнението на плана за действие на ЕС за нулево замърсяване . Тя ще обедини заинтересовани страни и експерти от различни области на политиката, като здравеопазване, селско стопанство, научни изследвания и иновации, транспорт, цифровизация и околна среда. Целта на платформата е да се създаде съвместна ангажираност, да се насърчава сътрудничеството и да се създават благоприятни условия за интегрирани решения за максимално увеличаване на полезните взаимодействия с усилията за декарбонизация и възстановяване след COVID-19. Платформата е съвместна инициатива на Европейската комисия (ЕК) и Европейския комитет на регионите(КР).

В ЕС над 100 града все още не отговарят на стандартите на Съюза за качество на въздуха. Според последните оценки на ЕАОС през 2019 г. 307 000 души в ЕС са загинали преждевременно поради излагане на замърсяване с фини прахови частици. Най-малко 58 % или 178 000 от тези смъртни случаи е можело да бъдат избегнати, ако всички държави – членки на ЕС, бяха достигнали новите равнища за качеството на въздуха от 5 µg/m³, определени от СЗО.

По отношение на водите седем столици в ЕС не отговарят на минималните изисквания за качество на водата. Осигуряването на подходящо пречистване на отпадъчните води ще изисква инвестиции в размер на над 200 милиарда евро през следващите години ( )..

За контакт:

David Crous

тел.: +32 (0) 470 88 10 37

David.Crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023