Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Мита на САЩ върху продукти на хранително-вкусовата промишленост на ЕС: регионите настояват за спешни компенсаторни мерки  
Широка подкрепа от регионите на ЕС за компенсиране на предприятията от хранително-вкусовата промишленост, които са засегнати от мита в размер на 25 % върху 1 400 регионални продукта, включително вино, сирене, маслиново масло и ликьори

Търговските спорове между ЕС и САЩ водят до тежки последици за европейските регионални продукти на хранително-вкусовата промишленост. По време на разискване на пленарно заседание градовете и регионите на ЕС изразиха дълбока загриженост, тъй като митата на САЩ ощетяват производствените сектори, нарушават местните икономики и засягат голям брой семейни предприятия. По инициатива на испанската делегация Европейският комитет на регионите (КР) ще включи поредица от жалби относно търговските споразумения в рамките на становище, което ще бъде изготвено през май 2020 г. В отговор на помощта на ЕС за „Еърбъс“ САЩ налагат мита на стойност 6,9 милиарда евро, които засягат над 1 400 продукта, считано от 18 октомври 2019 г.

Днес Европейският комитет на регионите проведе интензивни обсъждания във връзка с необходимостта спешно да се компенсират секторите, засегнати от наскоро наложените от администрацията на президента Тръмп мита. Обсъжданията се основават на документ за изразяване на позиция, представен от испанската делегация.

Много европейски региони подкрепят документа за изразяване на позиция на испанската делегация, в който ЕС се призовава да намери ползотворно решение за справяне с настоящата ситуация, компенсиране на засегнатите предприятия и планиране на мерки за смекчаване на последиците за секторите и продуктите, които биха могли да бъдат засегнати от предстоящите решения по съдебните спорове между ЕС и САЩ в рамките на Световната търговска организация (СТО).

От името на испанската делегация в КР, Жоан Калабуч (Испания/ПЕС) , регионален секретар по въпросите на Европейския съюз и външните отношения на автономна област Валенсия, заяви: „ От съществено значение е ЕС да въведе спешни компенсаторни мерки, за да помогне на всички сектори на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост на Европа, които са неблагоприятно засегнати от ответните мерки на САЩ, въведени в резултат на помощта на ЕС за производителя на въздухоплавателни средства „Еърбъс “. Налагането на мита от САЩ ще засегне местните икономики в ущърб на голям брой малки семейни предприятия. Тъй като се очакват няколко решения на СТО, КР призовава ЕК да работи с по-голяма степен на далновидност за разработването на мерки за смекчаване на последиците за секторите, които биха могли да бъдат непосредствено засегнати от резултата от бъдещи съдебни процеси. “ Стойността на годишния търговски обмен на продукти от хранително-вкусовата промишленост между испанските региони и САЩ възлиза на 930 милиона евро.

Пазарът на САЩ е една от основните дестинации за износ на европейските селскостопански и хранителни продукти. Митата върху въздухоплавателни продукти са фиксирани на 10 %, докато останалите, предимно от сектора на хранително-вкусовата промишленост, са засегнати от 25 % данъчна ставка.

Майкъл Мърфи (Ирландия/ЕНП) , член на Съвета на графство Типъреъри, ръководител на ирландската делегация и докладчик по предстоящото становище на КР относно търговските споразумения, заяви: „Дълбоко съм загрижен от въздействието, което тези санкции оказват върху регионите в Ирландия, които са силно зависими от хранително-вкусовия сектор, включително и моя регион . Това положение води до това, че регионите както в ЕС, така и в САЩ се оказват губещи страни. Търговските спорове дестабилизират продуктивните екосистеми и последиците от са тях се усещат на първо място и в най-голяма степен на местно равнище. Също както в Испания, ирландските региони поемат значителна част от тежестта на митата, наложени от САЩ. Важно е да се въведат спешни мерки за подпомагане за намаляване на тези загуби, докато ЕС преговаря за намиране на решение на този спор. В качеството си на докладчик по становище на КР относно изпълнението на споразуменията за свободна търговия очаквам с нетърпение да работим съвместно със заинтересованите страни и да улесним обсъжданията за разработване на инструменти и методи, които да могат да се използват за повишаване на възприемането и разбирането на споразуменията за свободна търговия, особено сред микропредприятията и МСП във всички региони на ЕС “.

През 2018 г. Ирландия регистрира износ на стоки за САЩ в размер на 39,4 милиарда евро. През 2018 г. общата стойност на стоките за износ от Ирландия, засегнати от мерките на САЩ, се оценява на 366 милиона евро, което при ставка от 25 % ще доведе до допълнителни тарифи в размер на 91,6 милиона евро. Износът от ирландските региони на ирландски крем ликьор и масло възлиза съответно на 44 и 95 % от общата стойност на митата върху целевите стоки.

Гийом Кро, заместник-председател на Регионалния съвет на Окситания и докладчик на КР по общата селскостопанска политика, отбеляза: „Селскостопанският сектор на ЕС е отслабен от факта, че се отдава приоритет на износа и вноса. Целта на ЕС в областта на климата също така налага преразглеждане на нашата търговска политика, като се дава приоритет на европейския пазар, а международната търговия получава своето подобаващо място. Ето защо КР призова ЕС да използва цялото си влияние на най-големия световен вносител и износител на храни, за да промени правилата на международната търговия в селското стопанство, така че да се насърчат по-справедливи търговски взаимоотношения и солидарност“.

За разлика от шампанското, френската винарска промишленост ще бъде значително засегната от новите американски тарифи, предвид факта, че американският пазар представлява 20 % от френския износ на вино и 1 милиард евро годишни приходи. Износът от Германия на продукти на хранително-вкусовата промишленост за пазара на САЩ възлиза на обща стойност от 1,7 милиарда. Италианското сдружение на земеделските стопани твърди, че ще бъдат засегнат износът на стоки на стойност 500 милиона евро. В Австрия ще бъде засегнат износът на сирена на стойност 4 милиона евро и плодови сокове за 11 милиона евро.

В испанския документ за изразяване на позиция се предупреждава, че налагането на мита може да доведе до ескалация на данъчните мерки, които ще навредят на други производствени сектори както на САЩ, така и на Европейския съюз.

В него се припомня, че СТО има няколко предстоящи решения относно търговските спорове между „Еърбъс“ „Боинг“ и призовава Европейската комисия да определи световните стандарти за помощите във въздухоплавателната промишленост и да планира мерки за смекчаване на последиците за секторите, които биха могли да бъдат засегнати от нови решения по съдебни спорове.

В документа се настоява за незабавно укрепване на канала за комуникация между администрацията на Съединените щати и Европейския съюз с оглед на намиране на ползотворно решение на настоящата ситуация.

Освен това в него се изтъква, че търговските споразумения между ЕС и трети държави са от съществено значение за развитието на селскостопанските и хранително-вкусовите сектори в европейските региони.

Контекст

Кликнете тук за достъп до пълния списък на продуктите и страните, засегнати от митата на САЩ.

За контакт : Давид Крус / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :