Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейският комитет на регионите, Европейската комисия и Европейският парламент обединяват силите си, за да доближат Европа до хората чрез проекти с представители на местното самоуправление  

Съвместно изявление на Дубравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по въпросите на демокрацията и демографията, Апостолос Цицикостас, председател на Европейския комитет на регионите, и Доменек Руис Девеса, член на ЕП и инициатор на пилотния проект BELC.

Приветстваме резултатите от Конференцията за бъдещето на Европа (COFE) и по-специално призивите за създаване на система от представители на местното самоуправление в ЕС като начин за доближаване на Европа до хората в нейните региони, градове и села и за подобряване на европейската демокрация.

Работейки в тясно сътрудничество, Европейската комисия, Европейският комитет на регионите и Европейският парламент споделят целта за ангажиране на местните представители на изборни длъжности в комуникацията по свързани с ЕС въпроси в техните райони. В тази рамка Европейският парламент предложи проекта „Изграждаме Европа с представителите на местното самоуправление“ (BELC), който ще бъде изпълнен от Европейската комисия. Тази инициатива допълва създадената през 2021 г.Европейска мрежа на местните и регионалните съветници по въпросите на ЕС на Комитета на регионите, която активно допринася за дейностите на КР, като провежда свързани с ЕС прояви в местните и регионалните съвети и организира местни дебати с гражданите.

Днес, по повод отправенатапокана за представяне на кандидатури за инициативата BELC, се съгласяваме да работим заедно, за да гарантираме безпрепятственото изпълнение на тези инициативи като координирано начинание на ЕС. Комитетът ще гарантира, че неговата мрежа от съветници по въпросите на ЕС е информирана за поканата за представяне на предложения в рамките на инициативата BELC. Комитетът ще включи бенефициерите на пилотния проект в специалната си програма за тематични брифинги и онлайн прояви. Комисията ще включи материали, приети от името на регионалните и местните власти, в отговорите си до бенефициерите. Като членове на мрежата BELC и/или на мрежата на КР избраните на местно равнище представители ще получават подкрепа на своя език за провеждането на своите комуникационни дейности, насочени към гражданите и местните медии. Те ще допринасят за повишаването на осведомеността за ЕС.

За контакт:

Pressecdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Община Михалово и нейните жители бяха отличени с наградата „Павел Адамович“ за оказаната от тях помощ на бежанците на границата с Беларус
Община Михалово и нейните жители бяха отличени с наградата „Павел Адамович“ за оказаната от тях помощ на бежанците на границата с Беларус
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023