Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейският комитет на регионите, Европейската комисия и Европейският парламент обединяват силите си, за да доближат Европа до хората чрез проекти с представители на местното самоуправление  

Съвместно изявление на Дубравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по въпросите на демокрацията и демографията, Апостолос Цицикостас, председател на Европейския комитет на регионите, и Доменек Руис Девеса, член на ЕП и инициатор на пилотния проект BELC.

Приветстваме резултатите от Конференцията за бъдещето на Европа (COFE) и по-специално призивите за създаване на система от представители на местното самоуправление в ЕС като начин за доближаване на Европа до хората в нейните региони, градове и села и за подобряване на европейската демокрация.

Работейки в тясно сътрудничество, Европейската комисия, Европейският комитет на регионите и Европейският парламент споделят целта за ангажиране на местните представители на изборни длъжности в комуникацията по свързани с ЕС въпроси в техните райони. В тази рамка Европейският парламент предложи проекта „Изграждаме Европа с представителите на местното самоуправление“ (BELC), който ще бъде изпълнен от Европейската комисия. Тази инициатива допълва създадената през 2021 г.Европейска мрежа на местните и регионалните съветници по въпросите на ЕС на Комитета на регионите, която активно допринася за дейностите на КР, като провежда свързани с ЕС прояви в местните и регионалните съвети и организира местни дебати с гражданите.

Днес, по повод отправенатапокана за представяне на кандидатури за инициативата BELC, се съгласяваме да работим заедно, за да гарантираме безпрепятственото изпълнение на тези инициативи като координирано начинание на ЕС. Комитетът ще гарантира, че неговата мрежа от съветници по въпросите на ЕС е информирана за поканата за представяне на предложения в рамките на инициативата BELC. Комитетът ще включи бенефициерите на пилотния проект в специалната си програма за тематични брифинги и онлайн прояви. Комисията ще включи материали, приети от името на регионалните и местните власти, в отговорите си до бенефициерите. Като членове на мрежата BELC и/или на мрежата на КР избраните на местно равнище представители ще получават подкрепа на своя език за провеждането на своите комуникационни дейности, насочени към гражданите и местните медии. Те ще допринасят за повишаването на осведомеността за ЕС.

За контакт:

Pressecdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023