Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейският зелен пакт по места  

Европейският комитет на регионите стартира нова работна група, за да гарантира, че градовете и регионите могат да осъществят Европейския зелен пакт въз основа на конкретни проекти и пряко финансиране на местните и регионалните власти.

Днес Европейският комитет на регионите даде старт на работната група „Зеленият пакт на местно равнище“. Групата се състои от 13 представители на изборни длъжности на местно и регионално равнище. Нейната цел е да гарантира, че градовете и регионите в ЕС участват пряко в определянето, изпълнението и оценката на многобройните инициативи в рамките на Европейския зелен пакт, стратегията на ЕС за устойчив растеж за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Време е да инвестираме заедно и да ускорим прехода към чиста, устойчива и неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика. Чрез пакета на ЕС за възстановяване и Европейския зелен пакт трябва да дадем повече права и финансиране на градовете и регионите, за да изградим устойчивост и да се възстановим след кризата, предизвикана от COVID-19. Това е основното послание от първото заседание на работната група „Зеленият пакт на местно равнище“. Работната група започва работата си, тъй като Европейската комисия е включила нов инструмент за възстановяване в размер на 750 милиарда евро и е подсилила свързаните с климата елементи в предложения дългосрочен бюджет от 1 100 милиарда евро за периода 2021—2027 г. Сега трябва да бъде одобрено от държавите членки на ЕС и от Европейския парламент.

Хуан Еспадас (ES/ПЕС) , кмет на Севиля и председател на работната група, заяви: „ Светът е изправен пред най-тежката рецесия в наше време, но не трябва да забравяме, че предизвикателството, свързано с климата, не е преодоляно. Европейският зелен пакт е най-добрият инструмент, с който разполагаме, за да преодолеем и двете кризи. Това е възможността да се инвестира в „чист“ обществен транспорт, енергия от възобновяеми източници, достъпен изолиран жилищен фонд, устойчиво селско стопанство и опазване на биологичното разнообразие. Това е положителна революция, но не може да бъде постигната без пълноценното участие на градовете и регионите и на европейската подкрепа. В качеството си на председател на работната група искам да гарантирам, че нашите искания се чуват високо и ясно.“

В изказването си по време на дебата за „зеленото възстановяване“, Орор Лалюк, член на Европейския парламент (FR/S&D) , съпредседател на интергрупата „Зелен пакт“ в Европейския парламент, заяви: „ Зеленият пакт, формулиран преди кризата, свързана с COVID—19, не може да бъде същият след кризата. Днес се нуждаем от повече амбиция, по-голям бюджет на ЕС и по-големи инвестиции. Зеленият пакт е решение на икономическата криза, но и възможност за разгръщане на нов модел за развитие, който обединява околната среда и социалната справедливост. Трябва да демонстрираме въображение, прагматизъм и гъвкавост, за да адаптираме макроикономическите решения към териториите чрез широк социален диалог. Зеленият пакт е правилният начин за осъществяване на амбициозна политика по заетостта и за осигуряване на достоен труд и достойно заплащане на всеки европейски гражданин. За да успеем, трябва да мобилизираме всички участници на национално, но и на европейско и местно равнище. Затова диалогът между интергрупата на Европейския парламент „Зелен пакт“ и Европейския комитет на регионите е от съществено значение, както и диалогът между европейските институции и местните власти.“

Дидерик Самсом , началник на кабинета на комисаря Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Европейският зелен пакт, заяви пред членовете на работната група: „ Ние сме решени да направим така, че зеленият пакт да бъде ориентиран към местните условия. Кризата, свързана с COVID—19, изисква от нас да се адаптираме към новата реалност, но също така да дадем приоритет и да ускорим прилагането на елементите, свързани със зеления пакт, които пряко допринасят за растежа и създаването на работни места, например чрез саниране, кръговата икономика и екологизирането на нашите градове и градския транспорт. Няма да има преход, ако той не е здраво свързан с европейските градове и региони. Трябва да работим заедно, за да осигурим резултати за европейците.“

Целта на работната група „Зеленият пакт на местно равнище“ е да се гарантира, че Европейският зелен пакт и стратегията на ЕС за възстановяване действително ще се превърнат в осезаеми проекти и пряко финансиране за местните и регионалните власти. Работната група има три специфични цели :

  • обединяване на възгледите на градовете и регионите в КР относно многобройните политически инициативи в рамките на европейския екологичен пакт и да гарантира, че гласът им се чува;
  • улесняване на съвместната работа на институциите на ЕС за поставяне на градовете и регионите в центъра на политиките за насърчаване на неутралността по отношение на въглерода;
  • представяне на предизвикателствата, пред които са изправени местните и регионалните власти при осъществяването на екологичния преход на местно равнище и подчертаване на техните постижения и най-добри практики, така че да се улесни тяхното възпроизвеждане в целия Европейски съюз.

Понастоящем приоритетите на работната група са: Европейски законодателен акт за климата и Пакт за климата , Фонд за справедлив преход , нова промишлена стратегия за Европа , чист въздух и води , водород , План за действие относно кръговата икономика , биологично разнообразие и гори .

Работната група се състои от 13 членове от шестте комисии и от шестте политически групи в КР — една наистина хоризонтална и приобщаваща инициатива.

Работната група ще заседава редовно и ще предоставя информация за пленарните сесии на Европейския комитет на регионите, като се започне от следващата пленарна сесия на 1 и 2 юли, с дебат на тема „Регионите и градовете за екологично възстановяване“ с участието на члена на ЕП и председателя на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на Европейския парламент Паскал Канфен . Ще се проведат още две разисквания: едно относно бъдещата МФР в контекста на възстановяването от кризата с COVID-19 с комисар Йоханес Хан и едно относно икономическите аспекти на възстановяването на COVID-19 с участието на комисар Тиери Бретон .

Контекст:

Щракнете тук , за да стигнете до новия уеб портал „Зеленият пакт на местно равнище“.

Прочетете тук резолюцията относно Зеления пакт, приета от Европейския комитет на регионите през декември 2019 г.

Докладчици по Зеления пакт са в центъра на вниманието: можете да прочетете нашата нова поредица от интервюта тук .

Европейският зелен пакт е пътната карта за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС. Той включва нова стратегия за устойчив растеж, заедно с набор от законодателни мерки, политически действия и механизми за финансиране. Има три цели: до 2050 г. да няма нетни емисии на парникови газове, икономическият растеж да не зависи от използването на ресурсите и нито едно лице и място да не бъде пренебрегнато ( Европейска комисия ). Европейският зелен пакт включва следните области:

  • устойчива енергетика
  • кръгова икономика
  • чист транспорт
  • природа и биологично разнообразие
  • храни и селско стопанство
  • зелено финансиране

За контакт:

Давид Крус

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023