Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Изменение на климата: трансгранично сътрудничество между европейските региони и градове за изпълнение на Парижкото споразумение  

Месец преди COP23 градовете и регионите призоваха Европа да запази водещата си позиция в борбата срещу глобалното затопляне с по-големи амбиции и нови инициативи за финансиране на действия в областта на климата на местно равнище. Като част от усилията за изпълнение на Парижкото споразумение членовете на Европейския комитет на регионите (КР) – асамблеята на ЕС на местните и регионалните власти – призоваха за подходящи механизми за финансиране на борбата с изменението на климата, изтъкнаха колко е важно участието на всички равнища на управление и заявиха намерението си да продължат да укрепват връзките си с градовете и регионите отвъд европейските граници за постигане на напредък в изпълнението на програмата за климата.

По време на изказването си в Брюксел председателят на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц заяви: „КР е решен да укрепи връзките си с местните и регионалните органи на властта по целия свят. След като неотдавна сключи споразумения за сътрудничество с Международната асоциация на органите на местното самоуправление за устойчиво развитие (ICLEI) и Алианса за климата, КР се надява да установи контакт с Конференцията на кметовете от САЩ и Федерацията на канадските общини. Председателят Ламберц допълни: „Изменението на климата е заплаха за всички нас, която може да бъде преодоляна само чрез сътрудничество. Местните и регионалните органи на властта по света засвидетелстват ангажираност по въпроса за изменението на климата, която често надхвърля амбициите на национално равнище. Европейските местни и регионални органи на властта заявяват готовността си да изграждат връзки с градовете и регионите отвъд Атлантическия океан и по целия свят, за да споделят опит, да работят заедно и да гарантират, че покачването на температурата в световен мащаб няма да надвиши определения в Париж праг от 2 градуса по Целзий.“

Европейският комисар по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете заяви: „Трябва да отбележим достатъчен напредък в изпълнението на Парижкото споразумение и да постигнем консенсус по неговата работна програма до изтичането на крайния срок през 2018 г. Светът може да продължи да разчита на Европа като световен лидер в тази област. Ще поддържаме сътрудничество с всички наши партньори, за да гарантираме успеха на COP23, включително с много градове, региони и предприятия, които продължават да прилагат амбициозни мерки в областта на климата.“ Комисар Ариас Канете се спря на т.нар. Американски ангажимент – коалиция от 227 градове и области, девет щата и около 1650 предприятия и инвеститори от САЩ, които „работят за изпълнението на ангажиментите на САЩ по Парижкото споразумение“.

 

Членовете на асамблеята на градовете и регионите в ЕС приеха официалната си позиция за COP23 относно финансирането на борбата с изменението на климата. Докладчикът Марко Дус (Италия/ПЕС) заяви: „Това, което липсва на европейските градове и региони, е не политическа воля, а съобразени с нуждите им механизми за финансиране и технически капацитет за тяхното използване“. Марко Дус призова за създаването на нови инструменти – като зелени облигации и съвместни гаранции – за финансиране на действията в областта на климата на местно равнище. Членът на Общинския съвет на Виторио Венето в Тревизо допълни: „Наред с необходимостта от допълнителни механизми за финансиране, съобразени с нуждите на местните органи на властта, е жизненоважно субсидиите за икономически дейности с висока степен на въздействие върху околната среда постепенно да бъдат ограничени до пълното им премахване най-късно до 2035 г.“

Андрю Купър (Обединено кралство/ЕА) , докладчик по становището относно по-доброто прилагане на законодателството в областта на околната среда в Европа, заяви: „Трябва да се измери, оцени и насърчи постигнатото от местните власти намаляване на емисиите на CO2. В допълнение към национално определените приноси трябва да се изгради система на приноса, определен от местните условия, която да спомогне за преодоляването на разликите по отношение на намаляването на емисиите“.

Членът на Съвета на Кърклийс заяви още: „Приносът, определен от местните условия, ще спомогне за ограничаване на световното покачване на температурата до 1,5 градуса по Целзий и ще ни позволи да си поставим по-високи, но все пак постижими цели“. Инициативата на Андрю Купър за определен от местните условия принос следва същата линия и се подкрепя в приетото становище на Марко Дус (Италия/ПЕС) относно финансирането на борбата с изменението на климата.

 

23-тата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 23) ще се проведе в Бон от 6 до 17 ноември 2017 г. На 13 ноември КР ще организира Трансатлантически диалог за изменението на климата заедно с Европейската комисия и Конвента на климата, в който ще участват Конференцията на кметовете от САЩ и Федерацията на канадските общини.

Като поддръжник на Световния конвент на кметовете във и извън ЕС, КР приветства инициативата Американски ангажимент, в рамките на която безпрецедентен брой американски щати, градове, предприятия, колежи и университети засвидетелстваха подкрепата си за Парижкото споразумение.  През 2010 г. КР подписа Меморандум за разбирателство с Конференцията на кметовете от САЩ и понастоящем проучва възможностите за съвместна работа с канадските общини с оглед създаването на трансатлантическа коалиция за климата. 

Бележка към редакторите:

Асамблеята на градовете и регионите в ЕС неотдавна поръча изготвянето на доклад относно финансирането на борбата с изменението на климата. В него се описват действащите схеми на европейско и международно равнище и се очертават съществуващите пречки и начините за тяхното преодоляване. Достъп до пълния доклад на тема „Финансиране на действията в областта на климата: възможности и предизвикателства за местните и регионалните власти“. През настоящия бюджетен период ЕС е поел ангажимента да задели 20% от своя бюджет за 2014-2020 г. за действия в областта на климата.

• Ограничаването на въздействието на изменението на климата е темата на конференция, организирана съвместно от КР и ООН на 12 октомври. Специалният представител на ООН за намаляването на риска от бедствия Робърт Гласър ще произнесе реч пред участниците в конференцията вечерта на Международния ден за намаляване на риска от бедствия.

На Европейската платформа за адаптиране към изменението на климата (Climate-ADAPT) е поместена карта на екологичните рискове. Целта ѝ е да помогне на местните и регионалните власти да получат ясна представа за рисковете, свързани с климата, на своята територия, така че да могат да вземат най-добрите възможни решения. Подобряването на социално-икономическата оценка, докладването и и комуникацията ще спомогне да се определи въздействието на действията в областта на климата върху обществото, допринасяйки за вземането на решения и разпределянето на ресурсите на местно равнище.

• 23-тата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 23) в Бон ще се проведе от 6 до 17 ноември 2017 г. Информационен център на COP23

Повече информация за участието на КР в COP22 в Маракеш.

COP22: Маракеш прокарва нови пътища за ускорени действия в областта на климата на местно равнище

Дейности и статии, свързани с COP22

Приети становища на КР по темата за климата:

Франческо Пиляру, (Италия/ПЕС), председател на регион Сардиния, относно „Изпълнение на глобалното споразумение в областта на климата – териториален подход на 22-рата Конференция на страните по РКООНИК в Маракеш“.

Бруно Хранич (Хърватия/ЕНП), кмет на хърватския град Видовец, относно „Управление на Енергийния съюз и чиста енергия“.

Михил Ресберман (Нидерландия/АЛДЕ), член на Съвета на провинция Флеволанд, относно „Енергийна ефективност и сгради“.

Дайва Матониене (Литва/ЕКР), член на Общинския съвет на Шяуляй и бивш министър на околната среда на Литва, относно „Енергия от възобновяеми източници и вътрешен пазар на електроенергия“.

За контакт: Давид Крус | +32 (0) 470 88 10 37 | david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :