Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Средствата, заделени за въгледобивните региони, не бива да отклоняват ресурси от регионалната политика  
Подкрепата от Фонда за справедлив преход следва да бъде предоставяна чрез програми на кохезионните фондове

Въгледобивните региони следва да получават средства от Европейския съюз в подкрепа на отказа от изкопаеми горива, заяви Европейският комитет на регионите на 9 октомври. Европейската асамблея на местните и регионалните лидери настоя обаче, че тази подкрепа не бива да бъде за сметка на други региони.

Призивът на местните и регионалните лидери подкрепя специални мерки за подпомагане на няколко десетки региона и защитата на бюджета на ЕС за регионално развитие, за който някои от националните лидери на ЕС предлагат значително намаление. Европейската комисия предложи както намаляване на средствата за регионално развитие от кохезионните фондове, така и създаването на Фонд за справедлив преход за въгледобивните региони. Новоизбраният председател на Комисията Урсула фон дер Лайен , не е разяснила как ще бъде финансиран фондът.

Становището на Европейския комитет на регионите беше изготвено от Марк Шпайх (DE/ЕНП), държавен секретар по федерални, европейски и международни въпроси на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Г-н Шпайх заяви: „Изменението на климата е предизвикателство за цяла Европа. Трансформацията на въгледобивните региони е решаващ принос за постигането на нашите цели в областта на климата. Затова ЕС трябва да подкрепи въгледобивните региони в преход. ЕС следва да предостави финансова подкрепа за социално-икономическия преход на въгледобивните региони в следващата многогодишна финансова рамка. За стимулирането на нови инвестиции, се нуждаем също и от достатъчна свобода на действие на регионите по отношение на правилата на политиката в областта на конкуренцията.“

Той продължи: „Оценявам предложението на новоизбрания председател на Комисията за Фонд за справедлив преход. Този фонд трябва да има за цел да смекчи социалните, социално-икономическите и екологичните последици от структурната трансформация в европейските въгледобивни региони. Той обаче ще трябва да бъде финансиран с допълнителни ресурси, а не от пакета, предвиден за европейските структурни и инвестиционни фондове. Финансирането следва да бъде тясно взаимосвързано с политиката на сближаване. След това тези допълнителни средства биха могли да се използват за укрепване на програмите по Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд за тези региони от ниво 2 по NUTS през следващите седем години“.

Съгласно препоръките на КР подкрепата по линия на Фонда за справедлив преход следва да бъде предоставяна чрез програми на кохезионните фондове. В тях се изтъква също и необходимостта ЕС да даде допълнителна свобода на действие на националните, регионалните и местните власти за подкрепа на предприятията, засегнати от отказа от въглищата. КР посочва, че правилата на ЕС относно държавната помощ, чийто срок на действие изтича през 2020 г., следва да бъдат преразгледани, за да се „гарантира, че те разполагат с достатъчно гъвкавост, която да им позволи да преустановят използването на въглища по социално и икономически ефективен начин“.

Г-н Шпайх заяви: „Подкрепата за нови социално-икономически перспективи във въгледобивните региони трябва да започне сега — твърде късно ще е да се предприемат действия, когато икономическото положение във въгледобивните региони се е влошило.“

350-те членове на КР включват много представители от 41 региона в 12 държави членки (включително Обединеното кралство), които все още експлоатират въглищни мини. КР препоръча сътрудничество между тези региони — както и между тях и националното и европейското равнище на управление — в стремежа към приспособяване на техните икономики, както за да се избегне дублиране, така и за споделяне на опит. Препоръките на КР включват допълнително професионално обучение, създаването на технически университети, разработването на среда, благоприятстваща иновациите, и цифровизацията като основни инструменти в усилията за диверсифициране на техните икономики.

В становището на КР се изтъква и потенциалът за развитие на съществуващите силни страни на тези региони. Структурната трансформация в тези региони следва да използва сегашната промишлена и енергийна структура като основа за развитие, да отчита иновационните и инвестиционните цикли на действащите промишлени участници и да се опира на промишлени клъстери, оперативни умения и капацитет за научни изследвания.

В конференция на високо равнище, организирана от КР на 9 октомври, „Въгледобивните региони в преход“ , се включиха министри и регионални лидери от 11 въгледобивни региона в осем държави членки, заедно с европейския комисар, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, Гюнтер Йотингер.

Предложението за създаване на Фонд за справедлив преход е основен елемент от програмата, представена от г-жа фон дер Лайен, която ще заеме поста председател на Европейската комисия на 1 ноември. На 2 октомври кандидатът за комисар, отговарящ за сближаването и реформите, Елиза Ферейра , заяви пред Европейския парламент , че ще представи предложение за фонда в рамките 100 дни след встъпването си в длъжност. Сред първите задачи на новата Комисия ще бъде и постигането на споразумение с държавите — членки на ЕС, и Европейския парламент относно бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г.

Очаква се постепенният отказ от въгледобивната промишленост да доведе до загуба на голям брой работни места в България, Чехия, Германия, Полша, Румъния, Испания и Обединеното кралство, както и до съкращения в Гърция, Словакия и Словения. Според проведено проучване двата региона, в които социалните последици биха могли да се окажат най-големи, са Западна Македония в Гърция и Югозападна Олтения в Румъния.

За контакт:

Кармен Шмидле

тел.: +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023