Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Нов план за действие на ЕС за директивите за опазване на природата ще подкрепи усилията на регионите за съхраняване на биологичното разнообразие и насърчаване на социално-икономическия растеж  

В тясно сътрудничество с асамблеята на ЕС на местните и регионалните власти, днес Европейската комисия прие План за действие за подобряване на прилагането на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, известни още като директивите за опазване на природата. Планът има за цел да подпомогне „регионите в усилията им да съхранят биологичното разнообразие и да извлекат икономически ползи от опазването на природата“. Местните и регионалните органи на властта приветстваха това междуинституционално сътрудничество, което се надяват да послужи като еталон за други области, в които градовете и регионите разполагат с широки правомощия, какъвто е случаят със законодателството на ЕС за опазване на околната среда.

„Местните и регионалните органи на властта са в предните редици на усилията за опазване на нашата природа и съхраняване на биологичното разнообразие. Затова Комитетът работи активно с проектния екип от еврокомисари по разработването на този план за действие. Той е стъпка в правилната посока и, в качеството си на политическа асамблея на ЕС, представляваща градовете и регионите, ние ще подкрепим неговото прилагане и ще осигурим активното участие на местните и регионалните власти, като част от усилията ни за постигане на целите в областта на биологичното разнообразие за периода до 2020 г.“ , заяви първият заместник-председател на Европейския комитет на регионите (КР) Карл-Хайнц Ламберц.

Планът пряко ангажира КР с четири от петнадесетте действия:

Действие 1 : разработване на процедури за издаване на разрешителни за обекти, защита на видовете и даване на насоки, както и интегриране на екосистемните услуги в процеса на вземане на решения;

Действие 6 : обединяване на усилията на биогеографските региони за справяне с общите предизвикателства;

Действие 13 : подпомагане на обмена на знания и ангажиране на местните и регионалните власти посредством обща платформа, в съответствие с вече съществуващата Техническа платформа на КР/ЕК за сътрудничество в областта на околната среда;

Действие 14 : усилия в подкрепа на признаването на доброто управление на обектите от „Натура 2000“ и повишаване на осведомеността относно директивите за опазване на природата чрез съответните форуми, оползотворяване на новите технологии и информационни дейности, укрепване на връзките между природното и културното наследство, по-специално в контекста на Европейската година на културното наследство през 2018 г.

Новият план за действие определя четири приоритета и общо 15 конкретни действия, които да бъдат извършени до 2019 г.

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела посочи: „Планът за действие набелязва амбициозни подобрения в изпълнението на директивите за опазване на околната среда. Най-добрият начин да се защитят бъдещите поколения е да се осигури участието на младите хора. Новият Европейски корпус за солидарност прави точно това. Местните и регионалните органи на властта на държавите членки могат да оглавят усилията за постигане на тази цел, както и за прилагане на други политики, необходими за опазване на нашето природно наследство“.

Директивите за опазване на природата са основополагащ елемент от европейското законодателство в тази област, осигурявайки защита на близо 2000 от най-уязвимите видове и местообитания в Европа. С тях беше създадена „Натура 2000“ – най-голямата координирана мрежа от защитени зони в света. Тя обхваща 24% от сухоземната и морската територия на ЕС и генерира между 1,7% и 2,5% от неговия БВП. Разходите за изпълнение на „Натура 2000“ се оценяват на 5,8 милиарда евро годишно, а годишните ползи – на 200-300 милиарда евро.

Директивите преминаха през двугодишна проверка за пригодност, при която беше направена оценка на тяхната ефективност, ефикасност, съгласуваност, целесъобразност и добавена стойност. Европейската комисия откликна на призива на КР да разработи план за действие, вместо да преразглежда законодателството (становище с докладчик Роби Бивер (Люксембург/ПЕС), член на Общинския съвет на Бетембург, декември 2015 г.). Понастоящем КР дава своя принос и за Прегледа на изпълнението на политиките за околната среда (EIR) в рамките на други директиви посредством становище с докладчик Андрю Купър (Обединено кралство/ЕА), член на Съвета на Кърклийс, което предстои да бъде прието през октомври 2017 г.

За повече информация:

Съобщение за медиите на Европейската комисия: Нов план за действие за подпомагане на регионите в усилията им да съхранят биологичното разнообразие и да извлекат икономически ползи от опазването на природата

План за действие за природата, хората и икономиката

Конференция на тема „План за действие на ЕС за природата, хората и икономиката“ – Европейски комитет на регионите, Брюксел, 6 юни 2017 г.

За контакт:

Давид Крус

+32 (0) 470 881 037
david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/7TH-UFM-REGIONAL-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ARLEM-ACCOUNT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022