Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейският стълб на социалните права трябва да бъде осъществен в партньорство с местните и регионалните власти  

Регионите и градовете са готови да изпълнят своята роля в изграждането на силна социална Европа, която ще гарантира справедливи промени и възстановяване след кризата с COVID-19. В Плана за действие за прилагането на европейския стълб на социалните права , който беше представен днес от Европейската комисия, се определят три амбициозни водещи цели, които следва да ръководят политическите решения в държавите членки и техните региони за постигането на целите на стълба, като се използват пълноценно различните фондове на ЕС за отключване на социалните инвестиции.

Новите водещи цели предполагат, че до 2030 г. най-малко 78 % от хората на възраст между 20 и 64 години трябва да са трудово заети, всяка година най-малко 60 % от всички възрастни следва да участват в обучение, а броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, следва да намалее с поне 15   милиона души. Днес Комисията представи и препоръка относно ефективна активна подкрепа за заетостта след кризата, предизвикана от COVID-19 (EASE) , чиято цел е да насочва прехода от извънредни мерки към устойчиви, ориентирани към бъдещето работни места.

Председателят на Европейския комитет на регионите (КР) Апостолос Цицикостас заяви: „Извънредната здравна ситуация с COVID се превръща в извънредна социална ситуация. Трябва да използваме всички налични инструменти, за да запазим работните места, да се борим с бедността и да защитим най-уязвимите. Планът за действие определя амбициозни цели, които можем да постигнем само ако работим заедно на всички управленски равнища – европейско, национално и местно – и като използваме пълноценно различните фондове на ЕС, за да отключим социалните инвестиции. Готови сме да работим като ключови партньори за изпълнението на плана за действие, за да гарантираме, че той отговаря на нуждите на хората и осигурява справедливо и приобщаващо възстановяване.“

Португалското ЕС на Съвета отправи искане към КР за изготвяне на становище относно прилагането на Европейския стълб на социалните права от местна и регионална гледна точка. Приемането му е насрочено за майската пленарна сесия, само няколко дни преди Социалната среща на върха в Порто на 7 и 8 май.

Докладчикът Анне Карялайнен (FI/ПЕС), член на Градския съвет на Керава и председател на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC), заяви: „Планът за действие е дългоочакван инструмент за превръщането в дела на принципите, които ръководят нашата визия за справедлива и приобщаваща Европа, която устоява на кризи. Местните и регионалните власти имат първостепенна роля не само в изпълнението на плана за действие, но и в проследяването на напредъка по отношение на Европейския стълб на социалните права. Ето защо необходимостта от съдържателно многостепенно управление, не на последно място чрез прилагането на принципа на партньорство, следва да бъде отчетена в пълна степен в плана за действие.“

Въпреки че Комисията предлага преразгледана версия на набора от социални показатели в подкрепа на постигането на целите на стълба, КР се опасява, че той ще измерва напредъка на национално равнище и изразява съжаление, че в настоящото предложение липсват показатели, обхващащи регионалните различия. Първият набор от регионални социални показатели , изготвен от КР през 2019 г., показа значителни различия между отделните държави членки. КР е категорично убеден, че регионалният мониторинг е необходим, за да се гарантира, че социалният стълб се прилага на всички равнища и че регионалните инвестиции се насочват към реализирането на неговите принципи.

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023