Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Кметът на Габрово Таня Христова беше назначена на ръководна длъжност в Европейския комитет на регионите  

Българката Таня Христова (BG/ЕНП) беше избрана днес за председател на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) на Европейския комитет на регионите. Кметът на Габрово ще председателства работата на комисия SEDEC в продължение на две години и половина — през втората половина от настоящия петгодишен мандат на Комитета. В новата си роля г-жа Христова ще ръководи работата на регионите и градовете в ЕС по широк кръг от теми, включително политиката за заетостта и социалната политика, образованието и обучението, културата, равенството и политиката за младежта, както и научните изследвания, иновациите и изкуствения интелект.

Таня Христова, родена през 1971 г., е кмет на община Габрово от 2011 г. и ръководи българската делегация в Европейския комитет на регионите (КР) — асамблеята на регионите и градовете в ЕС, на която тя е виден член от 2012 г. насам. Г-жа Христова вече беше за кратко председател на комисия SEDEC между септември 2019 г. и февруари 2020 г. През периода 2010—2011 г е била началник на политическия кабинет на министъра по управление на средствата от Европейския съюз.

След назначаването си г-жа Христова заяви: „Бъдещите решения на ЕС следва да се вземат в съответствие с исканията на нашите граждани. Това е основното послание на Конференцията за бъдещето на Европа, както и същността на нашата работа в Европейския комитет на регионите и по-специално в комисия SEDEC. Ангажираме се да работим с градовете и регионите, за да помогнем да бъдат намерени отговори на настойчивите искания за равни възможности и достойни условия на труд. Да се признае изключителният ентусиазъм на по-младите поколения за изграждане на по-приобщаващи и човешки общества. Ориентирани към местните условия научни изследвания, качествено образование и умения, богати иновационни екосистеми, където науката среща творчеството: това са някои от ключовите инструменти, които насърчаваме в ежедневните си дейности в SEDEC. Моят ангажимент е да работя заедно с регионалните и местните лидери, с партньорските институции на ЕС, университети и МСП, за да превърнем визията ни в голям успех.“ "

Поздравявайки новия председател, председателят на КР Вашку Алвъш Кордейру заяви: „Докато все още работим за възстановяването на нашите региони и градове, възниква нова икономическа криза. Последиците от войната на Русия срещу Украйна се усещат в целия Европейски съюз с нарастващи цени на енергията, инфлация и задълбочаващи се социални неравенства. Днешните предизвикателства обаче не следва да ни попречат да работим за подобряване на социалните права, достъп до жилищно настаняване и образование, равни възможности за всички, засилени научни изследвания и иновации и за изпълнение на Европейския стълб на социалните права. Само ако запазим този фокус, ще можем да изградим по-добро бъдеще за всички хора. Разчитам на опита и ангажимента на председателя Христова да продължи да укрепва важната работа на Европейския комитет на регионите в областта на социалната политика, образованието, заетостта, научните изследвания и културата.

Г-жа Христова вече ръководи разискванията на днешното заседание на комисия SEDEC, което се проведе по изключение в Бърно, Чешката република, и ще продължи утре с конференция, посветена на ангажирането на младите хора в областта на науката и научните изследвания. Членовете на комисия SEDEC обикновено заседават в Брюксел, с изключение на едно изнесено заседание в друга държава от ЕС годишно.

Европейският комитет на регионите има общо шест тематични комисии:

  • Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER)
  • Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX)
  • Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE)
  • Комисия по природни ресурси (NAT)
  • Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC)
  • Комисия по икономическа политика (ECON)

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 473 536 887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022